Förbundet nära dig

Forskarförbundet uppstod i slutet av 1960-talet i samband med en lönerevolt bland universitetsassistenter. Korkeakoulujen Assistenttiliitto – Högskolornas Assistentförbund uppstod i oktober 1967. Det nuvarande namnet Tieteentekijöiden liitto – Forskarförbundet infördes år 1997.

Numera är Forskarförbundet ett aktivt fackförbund för alla som arbetar inom vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Medlemmarna har som hjälp och stöd föreningar, kompetenta förtroendemän, en stark förhandlingsposition och ett omfattande nätverk för intressebevakningen.

Vi är Akavas största och mest inflytelserika förbund i universitetssektorn och den bästa experten även i frågor som gäller forskare inom andra sektorer.

Forskarförbundet har 16 medlemsföreningar med över 7 000 medlemmar. Enligt den senaste medlemsenkäten var de vanligaste yrkesbeteckningarna bland våra medlemmar universitetslektor, yngre forskare, doktorand, forskarstuderande, forskardoktor, specialforskare, forskare.

Forskarförbundets broschyr

Förbundets historia och bakgrund

När Forskarförbundet fyllde 40 år 2007 publicerades historieboken Tieteentekijän muuttuva kuva. (på finska) som skrevs av docent Mika Kallioinen.

I Acatiimis artikel betraktades också de jämna åren ur ett lite annorlunda perspektiv Assistenttiliitosta Tieteentekijöiden liitoksi – puheenjohtajien silmin (på finska)

Under 2017 firade förbundet sitt halvsekel med kampanjen 50 forskare. För att fira milstolpen presenterades 50 forskare och deras synpunkter på varför man uttryckligen i denna tid ska verka för forskningsbaserad information.

50 FORSKARE (på finska)

kartta_seuraasomessa_korjattu-05

Ett omfattande nätverk av föreningar i 12 städer

Genom 16 medlemsföreningar har Forskarförbundet lokal verksamhet i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa och Rovaniemi. Tre medlemsföreningar är riksomfattande, Akademiska Informationsspecialister (INA) och Finlands akademiska forskarförening rf (SATY), och Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät (Samkot).

MEDLEMSFÖRENINGAR

Information, stöd och trygghet

Vi bidrar till att vetenskapssamfundet också blir en bra arbetsgemenskap, där lönen motsvarar de krav som arbetet ställer och där det inte förekommer visstidsanställningar som saknar en saklig grund.

  • vi förhandlar om universitetspersonalens lön och övriga arbetsvillkor med universitetsarbetsgivaren
  • våra insatser var avgörande för att personer med stipendiefinansiering nu omfattas av lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringar
  • våra representanter håller kontinuerligt kontakt med beslutsfattare som påverkar universitetspersonalens ställning både på nationell nivå och vid alla universitet och högskolor
  • förbundets representanter är med i Akavas beslutsfattande organ
  • undervisnings- och kulturministeriet, universitet och Finlands Akademi vänder sig till boss och ber om utlåtanden
  • förbundet frågas ut vid riksdagen när universitetsrelaterade och vetenskapspolitiska ärenden behandlas
  • vi påverkar aktivt genom offentligheten och via intressentgrupper tar vi ställningen till  tidsbestämda anställningar, yngre forskares situation, doktorers sysselsättning samt universitetens och forskningens finansiering.