Lähiliitto

Kattava yhdistysten verkosto 12 kaupungissa

Tieteentekijöiden liitto sai alkunsa 1960-luvun lopulla yliopistojen assistenttien palkkakapinasta. Korkeakoulujen Assistenttiliitto – Högskolornas Assistentförbund syntyi lokakuussa 1967. Nykyinen nimi Tieteentekijöiden liitto – Forskarförbundet otettiin käyttöön vuonna 1997.

Tätä nykyä Tieteentekijät on kaikkien tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien aktiivinen ammattiliitto. Jäsenistön apuna ja tukena ovat yliopistokohtaiset yhdistykset, osaavat luottamushenkilöt, vahva neuvotteluasema ja laajat verkostot edunvalvonnassa.

Olemme Akavan suurin ja vaikutusvaltaisin liitto yliopistosektorilla ja paras asiantuntija myös muilla sektoreilla työskenteleviä tutkijoita koskevissa kysymyksissä.

Tieteentekijöihin kuuluu 15 jäsenyhdistystä, joissa on yli 7000 jäsentä.

Tietoa, tukea ja turvaa

Vaikutamme siihen, että tiedeyhteisöstä tulee myös hyvä työyhteisö, jossa palkkaus vastaa työn vaativuutta eikä perusteettomia määräaikaisuuksia ole.

  • neuvottelemme yliopistohenkilöstön palkoista ja muista työsuhteen ehdoista yliopistotyönantajan kanssa
  • vaikutimme ratkaisevasti siihen, että apurahalla työskentelevät ovat päässeet lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin
  • edustajamme ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen henkilöstön asemaan vaikuttaviin päättäjiin sekä valtakunnallisesti että kaikissa yliopistoissa
  • liiton edustajat toimivat Akavan päättävissä elimissä
  • opetus- ja kulttuuriministeriö, yliopistot ja Suomen Akatemia pyytävät meiltä lausuntoja
  • liitto on kuultavana eduskunnassa, kun käsitellään yliopisto- ja tiedepolitiikan asioita
  • vaikutamme aktiivisesti julkisuudessa ja sidosryhmien kautta määräaikaisten asemaan, nuorempien tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreitten työllistymiseen sekä yliopistojen ja tieteen rahoitukseen.