Kombination av stipendium och anställning ur arbetslöshetsunderstödets synvinkel

Vissa universitet erbjuder stipendieforskare anställning på deltid. Om ett stipendium kombineras med en anställning är det skäl att beakta hur detta inverkar på arbetslöshetsunderstödet.

För att få FPA:s grunddagpenning eller arbetslöshetskassans inkomstrelaterade dagpenning ska den arbetslösa uppfylla arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret uppfylls när du under 28 månader i minst 26 kalenderveckor haft lönearbete där arbetstiden varit minst 18 timmar per vecka. I undervisningsarbete vid en läroinrättning är timgränsen för arbetsvillkoret 8 timmar per vecka (här ser du vad som anses vara undervisningsarbete). Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret och samtidigt är medlem i en arbetslöshetskassa.

En stipendiat som jobbar deltid gör klokt i att kontrollera att förutsättningarna för arbetsvillkoret uppfylls och även i att utreda hur deltidsarbetet inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen. Viktigt är det i synnerhet om veckoarbetstiden enligt arbetsavtalet är under eller minst 18 timmar (i undervisningsarbete 8 timmar). För heltidsanställda räknas veckoarbetstiden genom att årsarbetstiden divideras med antalet veckor (är du osäker på om arbetsvillkoret uppfylls i ditt arbete eller ett arbete som erbjuds dig, hör dig för med din arbetslöshetskassa).

Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas utifrån de förverkligade löneinkomsterna. Om gränsen 18 veckotimmar överskrids (i undervisningsarbete 8 timmar) uppfylls arbetsvillkoret, men den inkomstrelaterade dagpenningen kan bli oväntat låg.

Stipendieperioderna förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod med upp till sju år. Arbetsvillkoret kan alltså uppfyllas av lönearbete som föregått stipendieperioden.

När ett arbetsavtal ingås lönar det sig för stipendiaten att räkna ut vilket som är fördelaktigast för hen att ingå: ett avtal med en veckoarbetstid under eller minst 18 timmar (i undervisningsarbete 8 timmar). Om förutsättningarna för den inkomstrelaterade dagpenningen uppfylls av heltidsarbete som föregått stipendieperioden kan det löna sig att sluta ett deltidsavtal för en veckoarbetstid under 18 timmar (i undervisningsarbete 8 timmar). Då beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på grundval av det tidigare heltidsarbetet och inte på grundval av deltidsarbetet under stipendieperioden, och den inkomstrelaterade dagpenningens belopp är sannolikt större. Det lönar sig att ta beslutet om veckoarbetstiden beroende på om inkomsterna i det tidigare arbetet var högre än i stipendieperiodens deltidsarbete.

Stipendiet inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningen som alltid beräknas utgående från  löneinkomsten från anställningsförhållandet.

Deltidsarbetet inverkar inte på storleken av FPA:s grunddagpenning, eftersom dess belopp är lika för alla mottagare av stödet. Om arbetsvillkoret inte uppfylls av arbetet före stipendieperioden är det med tanke på dagpenningen vettigt att ingå ett avtal med minst 18 veckotimmar (i undervisningsarbete 8 timmar). Då ackumuleras tiden som löntagaren behöver för att uppfylla arbetsvillkoret. Du gör klokt i att samtidigt ansluta dig till arbetslöshetskassan, vilket är en förutsättning för att i framtiden kunna erhålla den inkomstrelaterade dagpenningen. Det är lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan redan vid ett deltidsarbete med mycket lågt antal veckotimmar.

Arbetslösa arbetssökande som inte uppfyller arbetsvillkoret kan ansöka om arbetsmarknadsstöd av FPA.

För alla arbetslöshetsunderstöd gäller att du först måste anmäla dig som arbetslös arbetssökande.

Läs mer om arbetslöshetsunderstöd här.