Framtidens skapare

Forskarförbundet är ett fackförbund för dem som arbetar med vetenskap, forskning och högskoleutbildning.

Anslut dig nu

Välkommen med i diskussionen Shaping the Future of Doctoral Education  

Välkommen att delta i en diskussion om doktorandutbildningens framtid. Evenemanget anordnas 16.2.2024 kl. 13–15 vid Helsingfors universitets. Tankehörna och arbetsspråket är engelska.

Temat för evenemanget är doktorandutbildningens nuläge och framtid samt ett aktuellt pilotförsök med doktorandutbildning för 2024–2027.

Evenemanget ordnas i Helsingfors universitets Tankehörna (Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors) och kan följas både på plats och på distans. Evenemanget är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Läs mer här

TT_tohtorikoulutus_vaaka_yleis_0
_1080x1350px

Forskarförbundet deltar i Akavas utmarsch 6.2.2024

Akavas förbund genomför utmarscher i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors på 6.2.2024 klockan 14–16. Vid sitt möte den 19 januari fattade Akavas styrelse beslut om en politisk stridsåtgärd som samordnas av Akava.

Forskarförbundet kommer att delta i marscher vid universiteten i Helsingfors, Åbo och Tammerfors på dessa platser.

Läs mer