Kollektivavtal

Kollektivavtal gynnar alla forskare

För en anställd är det inte förnuftigt att själv eller ensam börja förhandla om anställningsvillkor med arbetsgivaren. Därför behövs allmänna kollektivavtal. Kollektivavtal skapar för anställningsförhållandet kollektiva ramar som varje anställd har nytta av. Det räcker således inte bara med ett arbetsavtal som ingås med arbetsgivaren.

Med kollektivavtal avtalas om arbetsvillkor som lämpar sig uttryckligen för branschen i fråga. Kollektivavtalet påverkar även mycket annat än bara lönen. I den avtalas bland annat om förtroendemännens ställning, semester, villkor för familjeledigheter, semesterpenning, totalarbetstiden, förfaranden vid meningsskiljaktigheter.

Forskarförbundet har medlemmar på många olika arbetsplatser – såväl i den offentliga som privata sektorn. Allra flest medlemmar finns det inom universitetssektorn. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar förbundets medlemmar i universitetens, statens och kommunens förhandlingar. De Högre Tjänstemännen YTN däremot förhandlar för forskare som arbetar i den privata sektorn.

I kollektivavtalsförhandlingar driver förbundet kraftfullt sin medlemskårs intressen. En rättvis löneutveckling, förbättringen av ställningen för visstidsanställda och utvecklingen av arbetshälsa är viktiga mål i dessa förhandlingar.

 

Läs också: Arbetskonflikter och beredskap


Visste du att många av förmånerna i ett anställningsförhållande som vi betraktar som vedertagna i själva verket kommer från kollektivavtal?

Läs mera här