Förhandlingsresultat för universitetens löntagare tidigt i söndags

FOSU:s styrelse behandlar resultatet på torsdag

Inom universitetens kollektivavtalsförhandlingar nåddes förhandlingsresultat tidigt på morgonen i söndags. Förhandlingsresultatet gäller cirka 34 000 löntagare vid universiteten.

Nästa steg är att resultatet behandlas av förhandlingsparternas förvaltningar. Om universitetens allmänna kollektivavtal avtalar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Vi berättar om avtalets innehåll när det har behandlats av alla parters förvaltningar. FOSU:s delegation för universitetssektorn och FOSU:s styrelse behandlar resultatet på torsdag.

Det allmänna kollektivavtalet för universiteten upphörde den 31 mars, vilket innebär att de som arbetar vid universitet övergick till ett avtalslöst läge den 1 april.

Förhandlingarna om ett nytt avtal inleddes den 11 februari.

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetschef Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare) och intressebevakningsledare Mia Weckman (Forskarförbundet)