Välkommen till Forskarförbundet, nya medlem!

På denna sida hittar du viktig information för dina första steg som medlem i Forskarförbundet. Om du ännu inte har blivit medlem hittar du medlemsansökan här.

Efter att du har fått bekräftelse via e-post att ditt medlemskap har godkänts:

1.

Lämna in en fullmakt hos löneräknaren om du vill att medlemsavgiften dras av från din lön. Alternativt kan du själv sköta om att medlemsavgiften betalas. Närmare anvisningar om medlemsavgifter finns här.

2.

Avsluta eventuella tidigare medlemskap i fackförbund och arbetslöshetskassa.

Lärarnas arbetslöshetskassa har anvisningar om övergång från en kassa till en annan.

3.

Ta i bruk ditt digitala medlemskort. Nedladdningslänken har skickats till dig via textmeddelande.

4.

Håll dina medlemsuppgifter uppdaterade!

5.

Läs om medlemsförmånerna.

  • Behöver du karriärvägledning eller rådgivning om anställningsfrågor?
  • Du lade väl märke till våra försäkringsförmåner och Member+ -rabatter?

Våga kontakta oss när du behöver hjälp!

Förmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av uttömmande medlemsförmåner och –tjänster.

Medlemsförmåner

Avgifter

Medlemsavgiften är en procent av bruttolönen för din huvudsyssla, men minst 96 euro och högst 600* euro per år. Medlemsavgifter innehåller avgiften också till arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiften

Uppdatering av medlemsuppgifter

Håll dina medlemsuppgifter uppdaterade så att vi kan sköta om din intressebevakning!

Vi informerar om aktuella medlemsfrågor i ett elektroniskt medlemsbrev. Håll därför dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Du kan behändigt kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter i e-kontakter. I tjänsten kan du också kontrollera att dina inbetalningar och betala dina medlemsavgifter med hjälp av medlemsavgiftsräknaren.

E-kontakter

1200x800_tieteentekijat-17
1200x800_tieteentekijat-08

Utkomstskydd för arbetslösa

I frågor som gäller inkomstrelaterat arbetslöshetsersättning kan du vända dig till Lärarnas arbetslöshetskassa.

Läs mer

Ett omfattande nätverk av föreningar i 12 städer

Genom 15 medlemsföreningar har Forskarförbundet lokal verksamhet i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa och Rovaniemi. Två medlemsföreningar är riksomfattande, Akademiska Informationsspecialister (INA) och Finlands akademiska forskarförening rf (SATY).

Medlemsföreningar

kartta_seuraasomessa_korjattu-05

Följ Forskarförbundet på sociala medier!

I fortsättningen får du tidskriften Acatiimi som medlemsförmån. Medan du väntar på nästa nummer kan du redan bekanta dig med tidskriftens webbversion.

Acatiimi

transparent_1200x800_tieteentekijat-03