Medlemsförmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av följande medlemsförmåner och –tjänster:

 • intressebevakning på arbetsmarknaden
 • rådgivning om arbetsförhållanden
 • Lönerådgivning
 • juridisk rådgivning
 • försäkringsförmåner: försäkringsförmånerna är nu även tillgängliga för pensionerade medlemmar till 68 års ålder
 • stöd av arbetslöshetskassan
 • tidskriften Acatiimi, 6 nummer/år
 • ett informationspaket för forskare med stipendium, annan skriftlig information som förbundet ger ut
 • Akavas kalender
 • Tjänsterna av Funktionärsorganisationernas bildningsförbund FOB ry
 • Varierande Akava-förmåner, tillgängliga via tjänsten Member+
 • 20 % medlemsrabatt från UKKO.fi tjänsten för lättföretagare
 • Karriärcoaching för att stödja arbetssökning, arbetsliv och karriärutveckling, och välbefinnande

Juridisk rådgivning

När det gäller problem i anslutning till medlemmarnas anställningsförhållanden är den enklaste lösningen att vända sig till den lokala förtroendemannen eller till förbundets byrå.

Förbundets juristerna ger råd i ärenden som gäller tjänsteförhållanden.

När det gäller juridiska frågor i samband med privatlivet kan medlemmarna direkt ringa juristerna vid Advokatbyrå Eversheds (må-fr kl. 10-16):

Helsinki 010 6841 400
Hämeenlinna 010 6841 401
Jyväskylä 010 6841 402
Tampere 010 6841 403
Turku 010 6841 404

Växeln kopplar samtalet till en jurist som representerar rättsområdet ifråga eller i övrigt kan svara på frågorna.

Rådgivningen gäller t.ex. följandeområden:

 • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
 • familjerättsliga ärenden (äktenskapsförord, gåvor till barn och make/maka, äktenskapsskillnad och underhållsbidrag);
 • juridiska frågor kring sammanboende (t.ex. hävande av samägo);
 • arvs- och gåvobeskattning;
 • ärenden gällande hyresavtal, bostadsaktiebolag, bostadsköp, köp av annan fast och lös egendom och eventuella fel i köp;
 • ärenden gällande skadestånd;
 • ärenden som hör till bank- och säkerhetsrätten.

Telefonservicen täcker ärenden som medlemmen kan presentera och juristen klarlägga per telefon utan att behöva bekanta sig med de dokument som gäller ärendet. Rådgivningen täcker inte författandet av dokument. Telefonrådgivningen i privata ärenden gäller ej t.ex. förvärvsverksamhet och förtroendeuppgifter samt ämnesområden som kräver skriftlig redovisning.

Försäkringar >> katsottava/käännettävä uusi teksti vrt. suomenkielinen  

Tjänsteleverantören för de försäkringar som Forskarförbundet erbjuder som medlemsförmåner byts ut från OP Försäkring mot Turva i årsskiftet. Den nya medlemsförsäkringen träder i kraft den 1 januari 2019 kl 00.00. Därefter omfattas alla sjukdomar under resa och olycksfall av Turva. Samtidigt förändras försäkringsvillkoren för fritidsreseförsäkringen lite. Resans längd som omfattas av försäkringen ändras till 45 dygn från och med när resan har börjat. 

Om du är bortrest under årsskiftet, ta ditt medlemskort som gäller till årsskiftet med på resan och ladda ned applikation TaskuTurva till telefonen på förhand. Den är tillgänglig för iOs- och Android-telefoner. I applikationen ser du även ditt reseförsäkringskort. Du får reseförsäkringsintyg med på resan från Turvas betjäningsnummer 01019 5110 eller Turvas verksamhetsställen (kontaktuppgifter). 

Mer information i fråga om försäkringar ger Turvas kundbetjäning, tfn 01019 5110. 

Tidskriften Acatiimi

Medlemmarna av Forskarförbundet får som medlemsförmån tidskriften Acatiimi.

Acatiimi är en tidskrift på finska, riktad till medlemmarna av Forskarförbundet, Professorsför undet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL samt intressentgrupper. Den utkommer med sex nummer årligen och upplagan är omkring 11 800 exemplar.

En elektronisk version av tidskriften finns på adressen  www.acatiimi.fi

Redaktion:

Chevredaktör Kirsti Sintonen, e-post: kirsti.sintonen(at)acatiimi.fi, tfn 020 758 96 18

Adressändringar:

E-post: jasenpalvelu(at)tieteentekijoidenliitto.fi

Medlemsförmåner för Akava-medlemmar

Liksom de övriga förbunden inom Akava har Forskarförbundet anslutit sig till medlemstjänsten Jasenedut.fi, där det erbjuds ett mångsidigt urval förmåner och rabatter.

Parallellt med övriga förmåner blir Akava-medlemmarna delaktiga av bl.a. tjänsterna som ges av Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry  samt av A-lomat ry.

Närmare om förmånerna för Akava-medlemmar  adressen: Member+.