Mika_Pakarinen_Tieteentekijat_J2A4040

Forskarförbundet utvecklar fortfarande sina medlemsförmåner och tjänster. Vårt reformarbete styrs av våra medlemmars olika situationer och behov, diversifierande yrkesbanor samt principerna för en hållbar utveckling.

Försäkringsförmåner

Forskarförbundet har tecknat en försäkring för resor och olycksfall under fritiden för sina medlemmar hos försäkringsbolaget Turva. Förbundets medlemmar är i organisationsuppgifter och på organisationsrelaterade evenemang försäkrade med en organisationsförsäkring. Förbundet har även tecknat en yrkesrelaterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring för sina medlemmar.

Du hittar mer information om medlemsförsäkringar samt Turvas förmåner och tjänster på försäkringswebbplatsen som är skräddarsydd för medlemmarna www.turva.fi/tieteentekijat.

Tidskriften Acatiimi

Medlemmarna av Forskarförbundet får som medlemsförmån tidskriften Acatiimi.

Acatiimi är en tidskrift på finska, riktad till medlemmarna av Forskarförbundet, Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL samt intressentgrupper. Den utkommer med sex nummer årligen och upplagan är omkring 11 800 exemplar.

En elektronisk version av tidskriften finns på adressen www.acatiimi.fi