Välkommen till förbundet!

Forskarförbundet är rätt fackförbund för forskare, lärare och andra akademiska experter, vid universitet och forskningsinstitut. Förbundet är öppet för alla forskare.

  • Förbundet är inom universiteten ett lokalförbund, med andra ord bistås och stöds dess medlemmar av arbetsplatsspecifika förtroendemanna- och förhandlingsnätverk av ett slag som de övriga förbunden inte har.
  • Förbundet förhandlar om de universitetsanställdas löner och andra anställningsvillkor, med de universitet som utgör arbetsgivare.
  • Förbundet kallas till riksdagen för att höras om synpunkter på frågor som gäller universitets- och forskningspolitik.
  • Undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands Akademi ber förbundet om utlåtanden i centrala universitets- och forskningspolitiska frågor.
  • Förbundet har i avgörande grad medverkat till att personer som arbetar med stipendiefinansiering har fått rätt att omfattas av lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring.
  • Förbundet verkar aktivt, via offentligheten och genom intressentgrupper, för att stärka de visstidsanställdas ställning, förbättra de yngre forskarnas situation, öka sysselsättningen av doktorer samt utöka finansieringen av universitet och vetenskap.

Medlem av Forskarförbundet blir man genom att ansöka om medlemskap i någon av förbundets medlemsföreningar.

SE NÄRMARE RUBRIKEN MEDLEMSFÖRENINGAR

HÄR FINNS EN ANSÖKNINGSBLANKETT

Medlemskapet börjar tidigast den dag den skriftliga medlemsansökan har inkommit till föreningen. Obs! läs också det som sägs under rubrikerna  Medlemsavgifter  och  Medlemsförmåner.

 

Förmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av uttömmande medlemsförmåner och –tjänster.

Medlemsförmåner

Avgifter

Medlemsavgiften är en procent av bruttolönen för din huvudsyssla, men minst 96 euro och högst 600* euro per år. Medlemsavgifter innehåller avgiften också till arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiften

Ändring av medlemsuppgifter

Kom ihåg att meddela oss om ändringar i dina medlemsuppgifter så att de blir uppdaterade i vårt medlemsregister.

Läs även

Tieteentekijat-default_grafiikka-vasen-32

Välkommen till förbundet!

Bli medlem

Tieteentekijat-defaultpng_grafiikka-oikea-32