Medlemsavgiften 2024

Medlemsavgiften är en procent av bruttolönen för din huvudsyssla, men högst 600* euro per år. Medlemsavgiften räknas utifrån hela den förskottsskattebelagda löneinkomsten, inklusive semesterersättning, semesterpenning, naturaförmåner och så kallade stödpaket vid uppsägningar. Medlemsavgiften påverkas inte av bonusar, optioner eller resultatlön.
 
Betald och obetald tid behöver inte läggas ihop i medlemsavgiften för samma månad utan medlemsavgiften är antingen en % av lönen eller minst 8 €/månad. 
*Östra Finlands forskarförening, ITTE:s beslöt vid sitt höstmöte att avgiftstaket inte gäller deras medlemmar.

Om ditt medlemskap börjar i mitten av en månad beräknas medlemsavgiften för mindre än en månad enligt följande:

 • dela månadslönen med antalet kalenderdagar i den månaden
 • multiplicera dagslönen med antalet medlemsdagar för att få det belopp från vilket medlemsavgiften (%) beräknas.

Instruktioner för betalning av medlemsavgiften

Alla medlemmar får information om medlemsavgifterna i början av året. Avgiften förfaller den 10:e på följande månad.

Rätt referensnummer för varje period. Referensnumret kopplar medlemsavgiften till en viss period. Om du använder referensnumren i fakturan slipper du onödiga betalningspåminnelser.

Du kan också kontrollera din medlemsinformation och betala medlemsavgiften i e-kontakter.

Om du behöver ytterligare instruktioner för att betala medlemsavgifter, kontakta medlemsbetjäning.

Vanliga frågor om medlemsavgiften

Det går också bra att ge arbetsgivaren fullmakt att innehålla avgiften direkt av lönen. 

Rätt till minimiavgift

Medlemskapsavgiften för dem som inte har finsk löninkomst har sänkts och är 8 euro per månad.

Ansök om minimiavgiften via E-tjänster när orsaken till perioden utan lön är någon av följande:
 • studieledighet,
 • familjeledighet,
 • värnplikt,
 • arbetslöshet,
 • tjänstledighet,
 • alterneringsledighet,
 • stipendiefinanserat arbete,
 • arbete utomlands eller
 • företagande,
 • annan tid utan lön.

Välj bland E-tjänsterna ”Uppgifter om medlemsavgift” och nedan ”Fyll i period utan lön”.

Medlemsavgift för pensionerade medlemmar och studerandemedlemmar

Medlemsavgiften för en pensionerad och studentmedlem (studenter på grundnivå) är 60 euro per år och inkluderar medlemstidningen Acatiimi. Om medlemskapet startar i mitten av året kommer max 5 euro per månad att beräknas från medlemskapets början. Pensions- eller studentmedlemskap inkluderar inte medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Insamling av medlemsavgifter med fullmakt

Genom att ifylla en fullmaktsblankett kan du ge din arbetsgivare rätt att innehålla medlemsavgiften direkt av lönen. Du ger fullmakten till arbetsgivaren. Ta också en kopia av den ifyllda fullmakten och spara den.

Om du är en ny medlem, ge fullmakten till din arbetsgivare endast efter du har fått en bekräftelse på ditt medlemskap. Om du är en gammal medlem och du byter anställning, uppdatera dina anställningsuppgifter i våra e-tjänster och ge fullmakten till din nya arbetsgivare.

En fullmaktsblankett finns för nedladdning på vår webbplats

Medlemsavgifterna i beskattningen

Förbundet underrättar skattemyndigheten direkt om fackmedlemsavgiften. Ändå är det säkrast att spara kvittona över betald medlemsavgift.

Förening – specifika föreningsnummer

Förening Föreningsnummer
Aalto-yliopiston tieteentekijät ry. ATTE 020
Forskarföreningen vid Svenska handelshögsskolan rf. FfSH 011
Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. FfÅA 001
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry. HYT 003
Informaatioalan akateemiset ry. INA 022
Itä-Suomen tieteentekijät ry. ITTE 005
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. JYTTE 006
Lapin tieteentekijät ry. LaTi 018
Lappeenrannan tieteentekijät ry. LaTKA 008
Oulun yliopiston tieteentekijät Outi ry OUTI 009
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry. SATY 010
Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät ry. Samkot 023
Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 3T 019
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. TATTE 012
Turun yliopiston tieteentekijät ry. TYT 014
Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. VYTY 015