Medlemsavgiften

Medlemsavgiften till förbundet är 0,95 % –  1,1 % utifrån bruttolönen för din huvudsyssla beroende på medlemsföreningen. Du kan höra dig för hos den medlemsförening som är aktuell för dig om vilket procenttal som tillämpas. Medlemsavgifter innehåller avgiften också till arbetslöshetskassan.

Den procentbaserade medlemsavgiften beräknas utgående från den lön för huvudsysslan, som utgör grunden för förskottsinnehållningen. Inga andra avgifter eller liknande behöver tas med i medlemsavgiften.

Om du arbetar deltid och den %-baserade medlemsavgiften som beräknas från din lön är mindre än 8 € / månad är medlemsavgiften en fast € 8 / månad. Tid med och utan lön behöver inte kombineras i medlemsavgiften för samma månad, men medlemsavgiften är antingen en % av lönen eller minst 8 € / månad.

Om ditt medlemskap börjar i mitten av en månad beräknas medlemsavgiften för mindre än en månad enligt följande:

  • dela månadslönen med antalet kalenderdagar i den månaden
  • multiplicera dagslönen med antalet medlemsdagar för att få det belopp från vilket medlemsavgiften (%) beräknas.

Medlemskapsavgiften för dem som inte har finsk löninkomst har sänkts och är 8 euro per månad. Kom ihåg att meddela oss din rabattbas och den beräknade perioden för rabattperioden.

Följande har rätt till en reducerad medlemsavgift: 

  • stipendiefinansierade forskare
  • personer som är mamma-, pappa- eller föräldralediga (period utan lön)
  • vårdlediga
  • personer i militärtjänst eller civiltjänstgöring
  • arbetslösa
  • personer som är alterneringslediga
  • studerande (utan vare sig lön eller stipendium)
  • personer som av andra orsaker är oavlönade och försatta i ledighet

Medlemsavgiften 2021

Förening Föreningsnumret Medlemsavgift av lönen % (sysselsättning i Finland) Medlemsavgift av stipendium / för en period utan lön
EUR/månad
Studenter
EUR/år
Pensionärer EUR/år
Aalto-yliopiston tieteentekijät ry. ATTE 020 1,0 8 inte beslutat 60
Forskarföreningen vid Svenska handelshögsskolan rf. FfSH 011 0,95 8 60 60
Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. FfÅA 001 1,0 8 0 60
Forskarföreningen vid Helsingfors Universitet ry. HYT 003 1,1 8 96 60
Akademiska Informationsspecialister rf. INA 022 1,1 8 0 60
Itä-Suomen tieteentekijät ry. ITTE 005 1,0 8 60 60
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. JYTTE 006 1,05 8 60 60
Lapin tieteentekijät ry. LaTi 018 1,0 8 60 60
Lappeenrannan tieteentekijät ry. LaTKA 008 1,0 8 60 60
Oulun yliopiston akateemiset ry. OYA 009 1,1 8 0 60
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry. SATY 010 1,0 8 inte beslutat 60
Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 3T 019 1,0 8 60 60
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. TATTE 012 1,05 8 60 60
Turun yliopiston tieteentekijät ry. TYT 014 1,0 8 0 60
Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. VYTY 015 1,05 8 60 60

Hur medlemsavgiften betalas

Referensnumren för medlemsavgiften skickas till alla medlemmar för ett år i taget, i januari-februari. Avgiften förfaller den 10:e påföljande månad.

Det är viktigt att uppge referensnumret vid betalningen, för att summan ska räknas medlemmen tillgodo.

Det är säkrast att spara brevet med referensnumret hela året.

Medlemsavgifter kan också betalas i eKontakter, där medlemsavgift kalkylator beräknar storleken på din medlemsavgift och anger kontonumret och referensnumret. I eKontakter kan du också se dina inkommande betalningar och ändra medlemsavgift rytmen.

Om du behöver ytterligare instruktioner för att betala medlemsavgifter, kontakta medlemsbetjäning, jasenpalvelu(at)tieteentekijat.fi

Det går också bra att ge arbetsgivaren fullmakt att innehålla avgiften direkt av lönen.

Insamling av medlemsavgifter med fullmakt

Genom att ifylla en fullmaktsblankett kan du ge din arbetsgivare rätt att innehålla medlemsavgiften direkt av lönen. Du ger fullmakten till arbetsgivaren och skickar en kopia av den till Forskarförbundets medlemssekreterare, eventuellt också till den egna medlemsföreningen om den har sådan praxis. Ta också en kopia av den ifyllda fullmakten och spara den.

Om du är en ny medlem, ge fullmakten till din arbetsgivare endast efter du har fått en bekräftelse på ditt medlemskap. Om du är en gammal medlem och du byter anställning, uppdatera dina anställningsuppgifter i våra e-Kontakter och ge fullmakten till din nya arbetsgivare.

En fullmaktsblankett finns för nedladdning på vår webbplats

Vid ifyllandet av fullmakten anges innehållningens grund i form av den föreningsspecifika innehållningsprocenten, som din medlemsförening upplyser om. På fullmaktsblanketten anges också föreningsnumret enligt förteckningen.

Medlemsavgifterna i beskattningen

Förbundet underrättar skattemyndigheten direkt om fackmedlemsavgiften. Ändå är det säkrast att spara kvittona över betald medlemsavgift.