Välbefinnande i arbetet 

Forskarförbundet bistår sina medlemmar i olika ärenden som gäller hälsa och välmåga i arbetet.

Förbundet har vid samtliga universitet ett väl täckande nät av förtroendemän. Förbundet och förtroendemännen är erfarna och kan bistå medlemmarna i alla situationer där dessa behöver stöd och hjälp. Det kan t.ex. gälla mobbning på jobbet eller arbetarskyddsfrågor. Förbundet samarbetar också med arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna.

Med välmåga i arbetet avses arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa på jobbet. Varje arbetstagare har rätt att må bra i arbete. Exempelvis arbetsplatsatmosfären, mögelproblem, personlig skyddsutrustning och ergonomi hör till de faktorer som påverkar arbetstagarnas hälsa och välmåga.

Ett arbete får inte vara alltför tungt, vare sig psykiskt eller fysiskt, och arbetet på arbetsplatsen får inte vara sådant att de anställdas fysiska eller psykiska trygghet hotas. En arbetsgivare och den som representerar arbetstagarna bär även ett personligt ansvar för förhindrande av t.ex. mobbning och de är skyldiga att ingripa i sådant och i annat som gäller arbetsplatsatmosfären. Bestämmelserna om hälsa på arbetsplatserna ingår bl.a. i arbetarskyddslagen och arbetsavtalslagen.

Även Regionalförvaltningsverken (AVI) (tidigare arbetarskyddsdistrikten) är till hjälp i frågor som gäller arbetarskydd.