Förtroendemännen

Förtroendemännen hjälper våra medlemmar på deras arbetsplatser i frågor och problem som rör anställningen. Här är en lista över lokala FOSU-förtroendemännen som är Forskarförbundets medlemmar på olika arbetsplatser. Om det inte finns någon Forskarförbundet-medlem som förtroendeman på din arbetsplats, kan du också be om hjälp och stöd från andra lokala förtroendemännen.

Du hittar uppgifter om förtroendemannen på din arbetsplats i digital medlemstjänst, e-kontakter.

Du kan logga in till e-kontakter med bankidentifiering.

KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA TJÄNSTEN

 

Kontakta vår medlemstjänst om du behöver hjälp med e-kontakter.

JASENPALVELU@TIETEENTEKIJAT.FI