Förtroendemännen

Förtroendemännen hjälper våra medlemmar på deras arbetsplatser i frågor och problem som rör anställningen. Här är en lista över lokala FOSU-förtroendemännen som är Forskarförbundets medlemmar på olika arbetsplatser. Om det inte finns någon Forskarförbundet-medlem som förtroendeman på din arbetsplats, kan du också be om hjälp och stöd från andra lokala förtroendemännen.

Förtroendemännen vid universitet

Universitet Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Aalto-universitetet Kirsi Heino
(vice huvudförtroendeman)
kirsi.heino(at)aalto.fi

Stina Giesecke
stina.giesecke(at)aalto.fi

Mika Karhu
mika.karhu(at)aalto.fi

Nidia Obscura Acosta
nidia.obscuraacosta(at)aalto.fi

Tejas Kotha
kotha.tejas(at)iiitb.org

Jan Studeny
jan.studeny(at)aalto.fi

Åbo Akademi Mika Helander
mika.helander(at)abo.fi
Camilla Kronqvist
ckronqvi(at)abo.fi

Johanna Lindblom
johanna.m.lindblom(at)abo.fi

Hanken Nikodemus Solitander
nikodemus.solitander(at)hanken.fi
Helsingfors universitet Tiina Niklander
tiina.niklander(at)helsinki.fi
Yvonne Holm
(vice huvudförtroendeman)
yvonne.holm(at)helsinki.fi

Tommi Kokkonen
(vice huvudförtroendeman)
tommi.kokkonen(at)helsinki.fi

Thomas Hackman
Thomas.hackman(at)helsinki.fi

Ninna Koho
ninna.koho(at)helsinki.fi

Päivi Kuuppelomäki
paivi.kuuppelomaki(at)helsinki.fi

Panu Minkkinen
panu.minkkinen(at)helsinki.fi

Jussi Piipponen
jussi.piipponen(at)helsinki.fi

Olli-Pekka Kasurinen
olli.kasurinen(at)helsinki.fi

Laura Kortesoja
laura.kortesoja(at)helsinki.fi

Petri Nummi
petri.nummi(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto Antero Puhakka
antero.puhakka(at)uef.fi
Markku Saarelainen
(vice huvudförtroendeman)
markku.saarelainen(at)uef.fi

Cristina Florea
cristina.florea(at)uef.fi

Saara Koikkalainen
saara.koikkalainen(at)uef.fi

Salli Anttonen
salli.anttonen(at)uef.fi

Ismo Björn
ismo.bjorn(at)uef.fi

Marko Pietilä
marko.pietila(at)uef.fi

Sanna Rantakömi
sanna.rantakomi(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto Matti Leppäniemi
(vice huvudförtroendeman)
matti.leppaniemi(at)jyu.fi

Annikki Järvinen,
annikki.s.jarvinen(at)jyu.fi

Jouni Kaipainen
jouni.kaipainen(at)chydenius.fi

Tanja Välisalo
tanja.valisalo (at) jyu.fi

Lapin yliopisto Jarmo Kiuru
jarmo.kiuru(at)ulapland.fi
Oulun yliopisto Pirkko Viitala
pirkko.viitala(at)oulu.fi
Outi Klintrup
(vice huvudförtroendeman)
outi.klintrup(at)oulu.fi

Jari Heikkinen
jari.heikkinen(at)oulu.fi

Seija Jalagin
seija.jalagin(at)oulu.fi

Mikko Karpale
mikko.karpale(at)oulu.fi

Kari Moisio
kari.moisio(at)oulu.fi

Aku Venhola
aku.venhola(at)oulu.fi

Mervi Heikkinen
mervi.heikkinen(at)oulu.fi

Jukka-Pekka Ranta
jukka-pekka.ranta(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto Sinikka Torkkola
sinikka.torkkola(at)tuni.fi
Sari Hyttinen
sari.hyttinen(at)tuni.fi

Hanna Kuusela
hanna.kuusela(at)tuni.fi

Liisa Ahlava
liisa.ahlava(at)tuni.fiMarko Helenius
marko.helenius(at)tuni.fi
Turun yliopisto Antti Pajala
anpaja(at)utu.fi
Elina Pelto
(vice huvudförtroendeman)
elina.pelto(at)utu.fi

Marjo Helander
helander(at)utu.fi

Saara-Maria Kajava
samapu(at)utu.fi

Mika Keränen
mkeranen(at)utu.fi

Kimmo Peltola
kimmo.peltola(at)utu.fi

Henna Tamminen
henna.tamminen(at)utu.fi

Elina Valovirta
elmava(at)utu.fi

Anna Karhu
anna.karhu(at)utu.fi

Maija S. Peltola
maipie(at)utu.fi

Katja Haapanen
katja.haapanen(at)utu.fi

Tommi Kurki
tomkur(at)utu.fi

Mika Sarlin
mika.sarlin(at)utu.fi

Juha Ylisalo
jtylis(at)utu.fi

Seppo Virtanen
seppo.virtanen(at)utu.fi

Minna Vuorio-Lehti
mivule(at)utu.fi

Vaasan yliopisto Teemu Mäenpää
teemu.maenpaa(at)uwasa.fi
Niina Nissilä
niina.nissila(at)uwasa.fi

Förtroendemän på andra arbetsplatser

Arbetsplats Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Pekka Kankkunen
(vice huvudförtroendeman)
pekka.kankkunen(at)kuopio.fi
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Anu Hakala
anu.hakala(at)kierratyskeskus.fi
NMT-centralen i Satakunta Hannu Ahvenjärvi
hannu.ahvenjarvi(at)ely-keskus.fi
Finlands Akademi Jussi Varkemaa
jussi.varkemaa(at)aka.fi
Milja Saari
milja.saari(at)aka.fi
Statistikcentralen Jukka Hoffrén
jukka.hoffren(at)tilastokeskus.fi
Depåbiblioteket Markku Räisänen
markku.raisanen(at)nrl.fi
Miljöministeriet Jaana Nevalainen
jaana.nevalainen(at)ym.fi