Förtroendemännen

Förtroendemännen hjälper våra medlemmar på deras arbetsplatser i frågor och problem som rör anställningen. Här är en lista över lokala FOSU-förtroendemännen som är Forskarförbundets medlemmar på olika arbetsplatser. Om det inte finns någon Forskarförbundet-medlem som förtroendeman på din arbetsplats, kan du också be om hjälp och stöd från andra lokala förtroendemännen.

Förtroendemännen vid universitet

Universitet Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Aalto-universitetet Stina Giesecke

stina.giesecke(at)aalto.fi

Kirsi Heino (vice huvudförtroendeman)

kirsi.heino(at)aalto.fi

 

Ari Kivimäki ari.kivimaki(at)aalto.fi

Lauri Palva lauri.palva(at)aalto.fi

Eila Rämö eila.ramo(at)aalto.fi

Åbo Akademi Mika Helander

mika.helander(at)abo.fi

Camilla Kronqvist

ckronqvi(at)abo.fi

Johanna Lindblom

johanna.m.lindblom(at)abo.fi

Helsingfors Universitet Tiina Niklander

tiina.niklander(at)helsinki.fi

Jaanika Blomster

jaanika.blomster(at)helsinki.fi

Thomas Hackman

thomas.hackman(at)helsinki.fi

Yvonne Holm

yvonne.holm(at)helsinki.fi

Leena Järvi

leena.jarvi(at)helsinki.fi

Tommi Kokkonen

tommi.kokkonen(at)helsinki.fi

Päivi Kuuppelomäki

paivi.kuuppelomaki(at)helsinki.fi

Panu Minkkinen

panu.minkkinen(at)helsinki.fi

Jussi Piipponen

jussi.piipponen(at)helsinki.fi

Jukka T. Lehtonen

jukka.t.lehtonen(at)helsinki.fi

Petri Nummi

petri.nummi(at)helsinki.fi

Mari Siiroinen

mari.siiroinen(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto Antero Puhakka

antero.puhakka(at)uef.fi

Marko Junkkarinen

marko.junkkarinen(at)uef.fi

Tero Karjalainen

tero.karjalainen(at)uef.fi

Markku Saarelainen (vice huvudförtroendeman)

markku.saarelainen(at)uef.fi

Ismo Björn

ismo.bjorn(at)uef.fi

Marko Pietilä

marko.pietila(at)uef.fi

Sanna Rantakömi

sanna.rantakomi(at)uef.fi

Juha Saarelainen

juha.saarelainen(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto Annikki Järvinen

annikki.s.jarvinen(at)jyu.fi

Matti Leppäniemi

matti.leppaniemi(at)jyu.fi

Melissa Plath

melissa.plath(at)jyu.fi

Leena Subra

subra(at)ulc.jyu.fi

Tanja Välisalo

tanja.valisalo(at)jyu.fi

Leena Lindström

leena.m.lindstrom(at)jyu.fi

Lapin yliopisto Jarmo Kiuru

jarmo.kiuru(at)ulapland.fi

Oulun yliopisto Annamari Markkola

annamari.markkola(at)oulu.fi

Pirkko Viitala (vice huvudförtroendeman)

pirkko.viitala(at)oulu.fi

Jari Heikkinen

jari.heikkinen(at)oulu.fi

Seija Jalagin

seija.jalagin(at)oulu.fi

Outi Klintrup

outi.klintrup(at)oulu.fi

Mervi Heikkinen

mervi.heikkinen(at)oulu.fi

Jukka-Pekka Ranta

jukka-pekka.ranta(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto Sinikka Torkkola

sinikka.torkkola(at)tuni.fi

Sari Hyttinen

sari.hyttinen(at)tuni.fi

Hanna Kuusela

hanna.kuusela(at)tuni.fi

Esa Hakala

esa.hakala(at)tuni.fi

Marko Helenius

marko.helenius(at)tuni.fi

Tuomas Tervasmäki

tuomas.tervasmaki(at)tuni.fi

Turun yliopisto Ari Lehtonen

ari.lehtonen(at)utu.fi

Marjo Helander

helander(at)utu.fi

Antti Pajala (vice huvudförtroendeman)

antti.pajala(at)utu.fi

Elina Pelto

elina.pelto(at)utu.fi

Maija S. Peltola

maipie(at)utu.fi

Anna Sivula

ansivu(at)utu.fi

Jaana Taylerson

jaana.taylerson(at)utu.fi

Seppo Virtanen

seppo.virtanen(at)utu.fi

Mika Keränen

mkeranen(at)utu.fi

Tiina Lintunen

tiina.lintunen(at)utu.fi

Anni Paalumäki

anni.paalumaki(at)utu.fi

Petri Saarikoski

petri.saarikoski(at)utu.fi

Mika Sarlin

miksar(at)utu.fi

Henna Tamminen

henna.tamminen(at)utu.fi

Tomi Westerlund

tovewe(at)utu.fi

Juha Ylisalo

juha.ylisalo(at)utu.fi

Vaasan yliopisto Laura Perttola

laura.perttola(at)uva.fi

Niina Nissilä

niina.nissila(at)uva.fi

Förtroendemän på andra arbetsplatser

Arbetsplats Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Nationalla audiovisuella institutet     Tiina Junttila

tiina.junttila(at)kavi.fi

Nationella Centret för Utbildningsutvärdering Risto Hietala

risto.hietala(at)karvi.fi

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Pekka Kankkunen

pekka.kankkunen(at)kuopio.fi

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Anu Hakala

anu.hakala(at)kierratyskeskus.fi

NTM-centralen i Satakunta Hannu Ahvenjärvi

hannu.ahvenjarvi(at)ely-keskus.fi

Finlands Akademi Milja Saari

milja.saari(at)aka.fi

Statistikcentralen Jukka Hoffrén

jukka.hoffren(at)tilastokeskus.fi

Utrikespolitiska Institutet Teemu Tammikko

teemu.tammikko(at)fiia.fi

Depåbiblioteket Sirpa Janhonen

sirpa.janhonen(at)nrl.fi

Miljöministeriet Jaana Nevalainen

jaana.nevalainen(at)ym.fi