Förtroendemännen

Förtroendemännen hjälper våra medlemmar på deras arbetsplatser i frågor och problem som rör anställningen. Här är en lista över lokala FOSU-förtroendemännen som är Forskarförbundets medlemmar på olika arbetsplatser. Om det inte finns någon Forskarförbundet-medlem som förtroendeman på din arbetsplats, kan du också be om hjälp och stöd från andra lokala förtroendemännen.

Förtroendemännen vid universitet

Universitet Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Aalto-universitetet Stina Giesecke

stina.giesecke(at)aalto.fi

Kirsi Heino (vice huvudförtroendeman)

kirsi.heino(at)aalto.fi

 

Ari Kivimäki ari.kivimaki(at)aalto.fi

Lauri Palva lauri.palva(at)aalto.fi

Eila Rämö eila.ramo(at)aalto.fi

Åbo Akademi Mika Helander

mika.helander(at)abo.fi

Camilla Kronqvist

ckronqvi(at)abo.fi

Johanna Lindblom

johanna.m.lindblom(at)abo.fi

Helsingfors Universitet Tiina Niklander

tiina.niklander(at)helsinki.fi

Thomas Hackman

thomas.hackman(at)helsinki.fi

Yvonne Holm

yvonne.holm(at)helsinki.fi

Ninna Koho

ninna.koho(at)helsinki.fi

Tommi Kokkonen

tommi.kokkonen(at)helsinki.fi

Päivi Kuuppelomäki

paivi.kuuppelomaki(at)helsinki.fi

Panu Minkkinen

panu.minkkinen(at)helsinki.fi

Jussi Piipponen

jussi.piipponen(at)helsinki.fi

Laura Kortesoja

laura.kortesoja(at)helsinki.fi

Petri Nummi

petri.nummi(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto Antero Puhakka

antero.puhakka(at)uef.fi

Marko Junkkarinen

marko.junkkarinen(at)uef.fi

Tero Karjalainen

tero.karjalainen(at)uef.fi

Markku Saarelainen (vice huvudförtroendeman)

markku.saarelainen(at)uef.fi

Ismo Björn

ismo.bjorn(at)uef.fi

Marko Pietilä

marko.pietila(at)uef.fi

Sanna Rantakömi

sanna.rantakomi(at)uef.fi

Juha Saarelainen

juha.saarelainen(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto Annikki Järvinen

annikki.s.jarvinen(at)jyu.fi

Matti Leppäniemi

matti.leppaniemi(at)jyu.fi

Melissa Plath

melissa.plath(at)jyu.fi

Leena Subra

subra(at)ulc.jyu.fi

Tanja Välisalo

tanja.valisalo(at)jyu.fi

Leena Lindström

leena.m.lindstrom(at)jyu.fi

Lapin yliopisto Jarmo Kiuru

jarmo.kiuru(at)ulapland.fi

Oulun yliopisto Pirkko Viitala

pirkko.viitala(at)oulu.fi

Jari Heikkinen

jari.heikkinen(at)oulu.fi

Seija Jalagin

seija.jalagin(at)oulu.fi

Outi Klintrup

outi.klintrup(at)oulu.fi

Mervi Heikkinen

mervi.heikkinen(at)oulu.fi

Jukka-Pekka Ranta

jukka-pekka.ranta(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto Sinikka Torkkola

sinikka.torkkola(at)tuni.fi

Sari Hyttinen

sari.hyttinen(at)tuni.fi

Hanna Kuusela

hanna.kuusela(at)tuni.fi

Esa Hakala

esa.hakala(at)tuni.fi

Marko Helenius

marko.helenius(at)tuni.fi

Tuomas Tervasmäki

tuomas.tervasmaki(at)tuni.fi

Turun yliopisto Antti Pajala

anpaja(at)utu.fi

Elina Pelto
(vice huvudförtroendeman) elina.pelto(at)utu.fi

Mika Keränen

mkeranen(at)utu.fi

Kimmo Peltola

kimmo.peltola(at)utu.fi

Marjo Helander

helander(at)utu.fi

Henna Tamminen

henna.tamminen(at)utu.fi

Elina Valovirta

elmava(at)utu.fi

Saara-Maria Kajava

samapu(at)utu.fi

Juha Ylisalo

jtylis(at)utu.fi

Anna Karhu

anna.karhu(at)utu.fi

Seppo Virtanen

seppo.virtanen(at)utu.fi

Maija S. Peltola

maipie(at)utu.fi

Minna Vuorio-Lehti

mivule(at)utu.fi

Katja Haapanen

katja.m.immonen(at)utu.fi

Tommi Kurki

tomkur(at)utu.fi

Mika Sarlin

mika.sarlin(at)utu.fi

Vaasan yliopisto Niina Nissilä

niina.nissila(at)univaasa.fi

Teemu Mäenpää

teemu.maenpaa(at)univaasa.fi

Förtroendemän på andra arbetsplatser

Arbetsplats Huvudförtroendeman Förtroendeman Vice förtroendeman
Nationalla audiovisuella institutet     Tiina Junttila

tiina.junttila(at)kavi.fi

Nationella Centret för Utbildningsutvärdering Risto Hietala

risto.hietala(at)karvi.fi

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Pekka Kankkunen

pekka.kankkunen(at)kuopio.fi

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Anu Hakala

anu.hakala(at)kierratyskeskus.fi

NTM-centralen i Satakunta Hannu Ahvenjärvi

hannu.ahvenjarvi(at)ely-keskus.fi

Finlands Akademi Milja Saari

milja.saari(at)aka.fi

Statistikcentralen Jukka Hoffrén

jukka.hoffren(at)tilastokeskus.fi

Utrikespolitiska Institutet Teemu Tammikko

teemu.tammikko(at)fiia.fi

Depåbiblioteket  

 

Markku Räisänen

markku.raisanen(at)nrl.fi

Miljöministeriet Jaana Nevalainen

jaana.nevalainen(at)ym.fi