Förbundsmöte 

Forskarförbundets förbundsmöte är organisationens högsta beslutande organ där medlemskåren är mer representerad än styrelsen. Varje förening har ett antal representanter i förbundsmötet som motsvarar antalet medlemmar i föreningen. Från och med år 2020 ordnas Forskarförbundets förbundsmöten i regel tvåspråkigt, vilket betyder att representanterna kan använda både finska och engelska. I fråga om det här är vi föregångare inom både fackföreningsrörelsen och organisationsvärlden.

Vid höstens förbundsmöte beslutas om verksamhetens riktlinjer och budget för det kommande året. Vid vårmötet granskas verksamheten och bokslutet för det föregående året och beviljas ansvarsfrihet för föregående års aktörer, alltså styrelsen. Förbundets styrelse bereder och föreslår ärenden till förbundsmötet. Om medlemsföreningen önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna ett skriftligt förslag med motivering om detta åt styrelsen. Förslaget ska lämnas in hos styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet.

Styrelse 2024

Sammansättningen av Forskarförbundets styrelse 2024

Ordförande Tero Karjalainen (ITTE)

Vice ordföranden Sanni Tiitinen (Samkot) och Pauli Väisänen (OUTI)

Ordinarie medlem Förening   Reservmedlem Förening  
Tommi Mäklin  HYT Joanna Töyräänvuori HYT
Juha Ylisalo  TuT Elina Pelto TuT
Stefan Baumeister  JYTTE Matti Leppäniemi JYTTE
Paula Silvén  TATTE Aura Lounasmaa TATTE
Jussi Hyvärinen  INA Kirsi Heino INA
Marko Helenius  3T Jorma Laaksonen ATTE
Hanna Lempinen  LaTi Saara Koikkalainen ITTE
Konsta Happonen  SATY Ville Kellokumpu OUTI