Styrelse 2022

Sammansättningen av Forskarförbundets styrelse 2022

Ordförande Maija S. Peltola (TYT)

Vice ordföranden Tero Karjalainen (ITTE) och Sanni Tiitinen (TATTE)

Ordinarie medlem Reservmedlem
Jussi Hyvärinen INA Kirsi Heino INA
Laura Kortesoja HYT Tommi Kokkonen HYT
Pauli Väisänen OUTI Aku Venhola OUTI
Johanna Turunen JYTTE Matti Leppäniemi JYTTE
Meri Jalonen SATY Jussi Simola SATY
Marko Helenius 3T + koalitio Seppo Virtanen TYT
Hanna Lempinen LATI (+ FfÅA) Toni Pakkanen TATTE
Mika Helander FfÅA (+ LATI) Sanna Rantakömi ITTE

 

Förbundsmöte 

Forskarförbundets förbundsmöte är organisationens högsta beslutande organ där medlemskåren är mer representerad än styrelsen. Varje förening har ett antal representanter i förbundsmötet som motsvarar antalet medlemmar i föreningen. Från och med år 2020 ordnas Forskarförbundets förbundsmöten i regel tvåspråkigt, vilket betyder att representanterna kan använda både finska och engelska. I fråga om det här är vi föregångare inom både fackföreningsrörelsen och organisationsvärlden.

Vid höstens förbundsmöte beslutas om verksamhetens riktlinjer och budget för det kommande året. Vid vårmötet granskas verksamheten och bokslutet för det föregående året och beviljas ansvarsfrihet för föregående års aktörer, alltså styrelsen. Förbundets styrelse bereder och föreslår ärenden till förbundsmötet. Om medlemsföreningen önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna ett skriftligt förslag med motivering om detta åt styrelsen. Förslaget ska lämnas in hos styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet.