Förbundsmöte 

Forskarförbundets förbundsmöte är organisationens högsta beslutande organ där medlemskåren är mer representerad än styrelsen. Varje förening har ett antal representanter i förbundsmötet som motsvarar antalet medlemmar i föreningen. Från och med år 2020 ordnas Forskarförbundets förbundsmöten i regel tvåspråkigt, vilket betyder att representanterna kan använda både finska och engelska. I fråga om det här är vi föregångare inom både fackföreningsrörelsen och organisationsvärlden.

Vid höstens förbundsmöte beslutas om verksamhetens riktlinjer och budget för det kommande året. Vid vårmötet granskas verksamheten och bokslutet för det föregående året och beviljas ansvarsfrihet för föregående års aktörer, alltså styrelsen. Förbundets styrelse bereder och föreslår ärenden till förbundsmötet. Om medlemsföreningen önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna ett skriftligt förslag med motivering om detta åt styrelsen. Förslaget ska lämnas in hos styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet.

Styrelse 2023

Sammansättningen av Forskarförbundets styrelse 2023

Ordförande Tero Karjalainen (ITTE)

Vice ordföranden Sanni Tiitinen (TATTE) och Pauli Väisänen (OUTI)

Ordinarie medlem Reservmedlem
Laura Kortesoja HYT  Tommi Mäklin HYT
Juha Ylisalo TYT  Anna Karhu TYT
Matti Leppäniemi JYTTE Johanna Turunen JYTTE
Liisa Ahlava TATTE  Jaana Virta TATTE
Marko Helenius 3T  Jorma Laaksonen ATTE
Jussi Hyvärinen INA Kirsi Heino INA
Hanna Lempinen LATI Anna Törnroos-Remes FFÅA
Meri Jalonen SATY Ville Kellokumpu OUTI