Styrelse 2020

Ordförande Maija S. Peltola

Viceordförande Tero Karjalainen & Mikko Jakonen

Ledamöter Ersättare
Tommi Kokkonen (HYT) Thomas Hackman (HYT)
Hanna Rautajoki (Tatte) Sanni Tiitinen (Tatte)
Pauli Väisänen (OYA) Pirkko Viitala (OYA)
Esa Hakala (INA) Maija Paavolainen (INA)
Lotta Valve (FfÅA) Ilona Mettiäinen (Lati)
Rolle Alho (Saty) Seppo Virtanen (TYT)
Ari Kivimäki (Atte) Sanna Rantakömi (Itte)
Lotta Alhonnoro (VYTY)  Heidi Kosonen (Jytte)

Förbundsmöte 

Forskarförbundets förbundsmöte är organisationens högsta beslutande organ där medlemskåren är mer representerad än styrelsen. Varje förening har ett antal representanter i förbundsmötet som motsvarar antalet medlemmar i föreningen. Från och med år 2020 ordnas Forskarförbundets förbundsmöten i regel tvåspråkigt, vilket betyder att representanterna kan använda både finska och engelska. I fråga om det här är vi föregångare inom både fackföreningsrörelsen och organisationsvärlden.

Vid höstens förbundsmöte beslutas om verksamhetens riktlinjer och budget för det kommande året. Vid vårmötet granskas verksamheten och bokslutet för det föregående året och beviljas ansvarsfrihet för föregående års aktörer, alltså styrelsen. Förbundets styrelse bereder och föreslår ärenden till förbundsmötet. Om medlemsföreningen önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna ett skriftligt förslag med motivering om detta åt styrelsen. Förslaget ska lämnas in hos styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet.