Välkommen till förbundet!

Forskarförbundet är rätt fackförbund för forskare, lärare och andra akademiska experter, vid universitet och forskningsinstitut. Förbundet är öppet för alla forskare.

  • Förbundet är inom universiteten ett lokalförbund, med andra ord bistås och stöds dess medlemmar av arbetsplatsspecifika förtroendemanna- och förhandlingsnätverk av ett slag som de övriga förbunden inte har.
  • Förbundet förhandlar om de universitetsanställdas löner och andra anställningsvillkor, med de universitet som utgör arbetsgivare
  • Förbundet kallas till riksdagen för att höras om synpunkter på frågor som gäller universitets- och forskningspolitik.
  • Undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands Akademi ber förbundet om utlåtanden i centrala universitets- och forskningspolitiska frågor.
  • Förbundet har i avgörande grad medverkat till att personer som arbetar med stipendiefinansiering har fått rätt att omfattas av lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring.
  • Förbundet verkar aktivt, via offentligheten och genom intressentgrupper, för att stärka de visstidsanställdas ställning, förbättra de yngre forskarnas situation, öka sysselsättningen av doktorer samt utöka finansieringen av universitet och vetenskap.

Medlem av Forskarförbundet blir man genom att ansöka om medlemskap i någon av förbundets medlemsföreningar.

Se närmare rubriken Medlemsföreningar.

Bli medlem!

Här finns en ansökningsblankett.

 


 

Förmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av uttömmande medlemsförmåner och –tjänster.

Medlemsförmåner

Avgifter

Medlemsavgiften är en procent av bruttolönen för din huvudsyssla, men minst 96 euro och högst 600* euro per år. Medlemsavgiften räknas utifrån hela den förskottsskattebelagda löneinkomsten, inklusive semesterersättning, semesterpenning, naturaförmåner och så kallade stödpaket vid uppsägningar. Medlemsavgiften påverkas inte av bonusar, optioner eller resultatlön.
 
Betald och obetald tid behöver inte läggas ihop i medlemsavgiften för samma månad utan medlemsavgiften är antingen en % av lönen eller minst 8 €/månad. 
*Östra Finlands forskarförening, ITTE:s beslöt vid sitt höstmöte att avgiftstaket inte gäller deras medlemmar.

Medlemsavgiften

Ändring av medlemsuppgifter

Kom ihåg att meddela oss om ändringar i dina medlemsuppgifter så att de blir uppdaterade i vårt medlemsregister.

Läs även