Forskarförbundets strategi

Forskarförbundet är Finlands ledande försvarare av forskningsbaserad information samt en intressebevakare inom vetenskapspolitik, forskningsarbete och forskningsverksamhet. Som den största fackföreningen inom universitets- och forskningssektorn försvarar vi våra medlemmars intressen i arbetslivet och vi är en central aktör som tryggar bevarandet av förutsättningarna för vetenskap på hög nivå i Finland.

Vi betonar informationens och vetenskapens uppgift i att lösa allt mer komplexa globala problem. De bästa resultaten för forskning och högre utbildning kommer långsamt men säkert; branschens kvartal är ett kvartssekel.

Forskarförbundets medlemmar bedriver forskning, arbetar inom undervisning, hanterar informationsresurser och skapar förutsättningar för forskningsarbete.  Genom sitt eget arbete värnar de på ett avgörande sätt om finländarnas bildning och den högsta kompetensnivån.

Vi litar på att bildning och information som bygger på forskning utgör garantier för demokrati och välfärd också då vi står inför nya utmaningar. Samtidigt höjer ett omfattande utnyttjande av högutbildade i samhället Finlands konkurrenskraft.

Vi är en tvärvetenskaplig, regionalt omfattande och internationell fackorganisation. Vi handlar jämlikt och medlemsorienterat i alla karriärskeden inom alla vetenskapsområden. I vår medlemskår finns det olika kön, finländare och utlänningar som arbetar i Finland.

Vi bedriver intressebevakning både nationellt och lokalt nära våra medlemmar, överallt i Finland med hjälp av våra föreningar.

Våra värden

Gemenskapsanda

Vi vill skapa en gemenskap av yrkesmänniskor inom vetenskapsvärlden där gemenskapsanda och solidaritet för alla råder. Du hittar den fysiska gemenskapen och dess aktörer genom den närmaste medlemsföreningen. Alla medlemmar är värdefulla för oss, var och en av dem har samma möjligheter att använda förbundets tjänster och påverka inom förbundet.

Öppenhet

Vår verksamhet och kommunikationen om den är öppen och transparent. Vi är modiga och av den åsikt som våra medlemmars intresse förutsätter.

Internationalitet

Internationalitet och mångfald är en naturlig och central del av vårt förbund.  Vi är genuint ett flerspråkigt fackförbund och i fråga om detta också föregångare inom fackföreningsfältet.

Initiativförmåga

Vi är ett initiativrikt förbund som förnyar sig. Förnyelsearbetet utgår alltid från medlemskårens behov och varierande situationer. Vi blickar modigt in i framtiden samt förhåller oss positivt och lösningsorienterat till utmaningar.