Tieteentekijöiden strategia 2020–2022

Yhdessä vaikuttaen tieteen ja tieteentekijöiden puolesta

Tieteentekijät on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tiedepolitiikan, tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja. Yliopisto- ja tutkimussektorin suurimpana ammattiyhdistyksenä puolustamme jäsentemme etua työelämässä, ja olemme keskeinen toimija turvaamassa korkeatasoisen tieteen tekemisen edellytysten säilymistä Suomessa.

Korostamme tiedon ja tieteen tehtävää yhä monimutkaisempien globaalien ongelmien ratkaisussa. Tieteenteon ja korkeimman koulutuksen parhaimmat tulokset tulevat hitaasti mutta varmasti; alan kvartaali on neljännesvuosisata.

Tieteentekijät tutkivat, työskentelevät opetustehtävissä, hallitsevat tietovarantoja ja toimivat tutkimustyön edellytysten luojina.  He pitävät oman työnsä kautta keskeisellä tavalla huolta suomalaisten sivistyksestä ja korkeimmasta osaamistasosta.

Luotamme siihen, että sivistys ja tutkittu tieto toimivat demokratian ja hyvinvoinnin takeina myös uusien haasteiden edessä. Samalla korkeasti koulutettujen osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen yhteiskunnassa nostaa Suomen kilpailukykyä.

Olemme monialainen, alueellisesti kattava ja kansainvälinen ammattijärjestö. Toimimme tasa-arvoisesti ja jäsenlähtöisesti kaikissa uravaiheissa kaikilla tieteenaloilla. Jäsenkuntaamme kuuluu yhtäläisesti eri sukupuolia, suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia.

Teemme edunvalvontatyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti lähellä jäseniämme, kaikkialla Suomessa yhdistystemme avulla.

Arvomme

Yhteisöllisyys

Haluamme luoda tieteentekijöiden yhteisön, jossa vallitsevat yhteisöllisyys ja solidaarisuus kaikkien hyväksi. Fyysinen yhteisö ja sen toimijat löytyvät jäsentä lähellä olevan jäsenyhdistyksen kautta. Jokainen jäsen on meille arvokas, heistä jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää liiton palveluita sekä vaikuttaa liitossa.

Avoimuus

Toimintamme ja siitä viestiminen on avointa ja läpinäkyvää. Olemme rohkeita ja sellaista mieltä kuin jäsentemme etu edellyttää.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja moninaisuus ovat luonteva ja keskeinen osa liittoamme.  Olemme aidosti monikielinen ammattiliitto ja olemme siinä myös uranuurtajia ammattiyhdistyskentässä.

Aloitteellisuus

Olemme aloitteellinen ja uudistuva liitto. Uudistustyö nousee aina jäsenkunnan tarpeista ja muuttuvista tilanteista. Katsomme tulevaisuuteen rohkeasti, suhtaudumme haasteisiin positiivisesti ja ratkaisulähtöisesti.