Tutustu linjauksiimme

Tieteentekijöiden liiton työryhmissä valmistellaan vuosittain erilaisia kantoja ja linjauksia, joista viimekädessä päättää liiton hallitus. Valmistelutyöryhmissä tutkittu tieto on päätöksenteon pohjana.

Kohti vakautta, vapautta ja vastuuta – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi

Yliopistojen nykyinen rahoitusmalli kaipaa lisää vakautta.

Rahoitusmalliesitys

Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen

Tässä työssä lähtökohtana on ollut henkilöstön näkökulma ja taustana poikkeukselliset olosuhteet koronavuonna 2020. Liiton hallitus on hyväksynyt kannat 9.10.2020 kokouksessaan.

Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen

Linjaukset nuorempien tutkijoiden työskentelyn ja hyvinvoinnin tueksi

Tieteentekijöiden linjaukset edistävät nuorempien tutkijoiden hyvinvointia työssä ja työn ulkopuolella. Linjaukset myös lisäävät tutkijanurien houkuttelevuutta ja vetovoimaa siten, että tieteen ja tutkimuksen pariin löytyy jatkossakin motivoituneita osaajia.

Linjaukset nuorempien tutkijoiden työskentelyn ja hyvinvoinnin tueksi

Avoimen tieteen ohjelma

Avoin tiede on jatkuvasti kehittyvä ala, johon voi tulevaisuudessa sisältyä uusia aiheita kuten patenttikysymykset ja tutkimusteknologia ja -infra. Lisäksi avoimella tieteellä on merkittäviä seurauksia myös julkaisukanavien rahoitukselle, ja näin ollen koko tiede- ja tutkimuskentälle.

Tieteentekijöiden hallitus hyväksyi linjapaperin kokouksessaan 9.4.2021.

Avoimen tieteen ohjelma

Suositukset tieteentekijöiden työurien kehittämiseksi yliopistoissa ja määräaikaisuuksien vähentämiseksi

Tieteentekijöiden tutkijanuratyöryhmä käsitteli syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana tutkijanuraan ja määräaikaisuuksiin liittyviä keskeisiä ongelmakohtia suomalaisella korkeakoulu- ja tiedesektorilla. Työryhmän esitys on toiminut pohjana näille liiton hallituksen päättämille suosituksille. Hallitus on hyväksynyt suositukset kokouksessaan 11.6.2021.

Suositukset tieteentekijöiden työurien kehittämiseksi yliopistoissa ja määräaikaisuuksien vähentämiseksi

Yliopistodemokratiaa tukevat suositukset

Maaliskuussa 2021 julkaistussa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysryhmän raportissa yliopistoautonomian tilasta annettiin suosituksia yliopistojen toiminnan kehittämiseksi. Tieteentekijöiden hallitus piti suosituksia hyvinä ja päätti ottaa myös omalta osaltaan vastuuta niiden konkretisoimisesta. Tässä esitetyt liiton suositukset pyrkivät täsmentämään ja tarjoamaan hyviä esimerkkejä jo selvityksessä tunnistettuihin kehittämiskohtiin.

Suosituksia on valmisteltu yhdessä Tieteentekijöiden kaikkien yhdistysten kanssa, ja luonnostelemisessa on hyödynnetty Tieteentekijöiden edustajien kokemuksia yliopistojen hallituksissa.

Suositukset ovat hyväksytty Tieteentekijöiden hallituksen kokouksessa 17.9.2021.

Tieteentekijöiden yliopistodemokratiaa tukevat suositukset

 

Tutustu myös ajankohtaisiin lausuntoihin ja kannanottoihin.