Jäsenmaksut 2024

Jäsenmaksu on 1 % ennakonpidätyksen alaisista päätoimesta maksetuista palkoista, kuitenkin korkeintaan 600 euroa* vuodessa. Jäsenmaksu peritään kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, mukaan lukien lomakorvaukset, lomaraha, luontaisedut ja ns. tukipaketit irtisanomistilanteissa. Jäsenmaksua ei peritä bonuksista, optioista tai tulospalkkioista. Kokonaan palkattomilta kuukausilta jäsenmaksu on 8 €. Palkallista ja palkatonta aikaa ei tarvitse yhdistää saman kuukauden jäsenmaksussa.

*600 euron vuotuinen maksukatto ei koske ITTEn jäseniä.

Jos jäsenyytesi alkaa kesken kuukauden, jäsenmaksu lasketaan vajaalta kuukaudelta seuraavasti:

 • jaa kuukausipalkka kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä
 • kerro päiväpalkka jäsenyyspäivien määrällä, jolloin saat summan, josta jäsenmaksu (%) lasketaan.

Jäsenmaksulasku kuukausiviitteineen lähetetään jäsenmaksunsa itse maksaville postitse tammikuun aikana. Maksut erääntyvät kuukausittain siten, että eräpäivä on seuraavan kuun 10. päivä.

Muista oikea viite jokaiselle ajanjaksolle. Jäsenmaksut kirjautuvat viitenumeron perusteella tietyille ajanjaksoille, joten välttääksesi turhia maksumuistutuksia käytä laskusta löytyviä viitenumeroita.

Jäsenmaksuohjeet kannattaa säilyttää koko vuoden.

Voit tarkastella jäsentietojasi ja maksaa jäsenmaksusi myös e-asioinnissa osoitteessa easiointi.tieteentekijat.fi.

Jos tarvitset ohjeita jäsenmaksujen maksamiseen, ota yhteyttä liiton jäsenyyspalveluun: easiointi.tieteentekijat.fi.

Lue lisää: Usein kysyttyä jäsenmaksuista

Voit myös valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksusi suoraan palkasta.

Henkilöt, jotka eivät ole suomalaisessa palkkatyössä, ovat oikeutettuja alennettuun jäsenmaksuun, joka  on 8 euroa/kk.

Vähimmäismaksua haetaan E-asioinnissa, kun palkattoman jakson syy on jokin seuraavista:
 • opintovapaa,
 • perhevapaa,
 • asevelvollisuus,
 • työttömyys,
 • virkavapaa,
 • vuorotteluvapaa,
 • apurahalla työskentely,
 • ulkomailla työskentely
 • yrittäjyys tai
 • muu palkaton aika.

Eläkeläis- ja opiskelijajäsenen (perustutkinto-opiskelijat) jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa ja sisältää Acatiimi-jäsenlehden. Jos jäsenyys alkaa kesken vuoden, lasketaan maksua 5 euroa kuukaudessa jäsenyyden alkamisesta. Eläkeläis- tai opiskelijajäsenyys ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä.

Valtuuta työnantajasi valtakirjalla, jos haluat, että jäsenmaksu peritään suoraan palkastasi. Valtakirja toimitetaan työnantajalle tai suoraan palkanlaskentaasi. Säilytä kopio täytetystä lomakkeesta myös itsellesi.

Jäsenmaksun työnantajaperintä alkaa valtakirjan jättämistä seuraavan kuukauden alusta, joten muista huolehtia maksuistasi itse, kunnes perintä alkaa palkastasi.

Jos olet uusi jäsen, toimita valtakirja palkanlaskentaasi vasta, kun jäsenyytesi on hyväksytty alkaneeksi liitossa. Jos olet vanha jäsen ja työpaikkasi vaihtuu, muista päivittää työsuhdetietosi E-asioinnissa ja toimita valtakirja uudelle työnantajallesi.

Täytä valtakirjaan myös jäsenyhdistyksesi yhdistysnumero.

Verovähennys

Huomaathan, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Liitto ilmoittaa suoritetut maksut tiedoksi suoraan verottajalle.

Yhdistyskohtaiset yhdistysnumerot

Yhdistys Yhdistys-numero
Aalto-yliopiston tieteentekijät ry. ATTE 020
Forskarföreningen vid Svenska handelshögsskolan rf. FfSH 011
Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. FfÅA 001
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry. HYT 003
Informaatioalan akateemiset ry. INA 022
Itä-Suomen tieteentekijät ry. ITTE 005
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. JYTTE 006
Lapin tieteentekijät ry. LaTi 018
Lappeenrannan tieteentekijät ry. LaTKA 008
Oulun yliopiston tieteentekijät Outi ry OUTI 009
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry. SATY 010
Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät ry. Samkot 023
Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 3T 019
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. TATTE 012
Turun yliopiston tieteentekijät ry. TYT 014
Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. VYTY 015