Jäsenmaksut

Voit maksaa jäsenmaksusi itse tai valtuuttaa työnantajasi perimään sen suoraan palkastasi.  Tieteentekijöiden jäsenmaksu on 0,95 %−1,1 % päätoimen bruttopalkasta riippuen jäsenyhdistyksestä. Yhdistyskohtaiset jäsenmaksut ovat näkyvissä alla. Prosenttiperusteiseen ja kiinteään (8€/kk) jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassan jäsenmaksu.  

Prosenttiperusteinen maksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta päätoimesta maksetuista palkoista. Muita palkkioita tai vastaavia ei tarvitse huomioida jäsenmaksussa. 

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja palkasta laskettava %-perusteinen jäsenmaksu jää alle 8 €/kk, jäsenmaksu on tällöin kiinteä 8 €/kk. Palkallista ja palkatonta aikaa ei tarvitse yhdistää saman kuukauden jäsenmaksussa, vaan jäsenmaksu on joko palkasta laskettu % tai vähintään 8 €/kk. 

Jos jäsenyytesi alkaa kesken kuukauden, jäsenmaksu lasketaan vajaalta kuukaudelta seuraavasti:

 • jaa kuukausipalkka kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä
 • kerro päiväpalkka jäsenyyspäivien määrällä, jolloin saat summan, josta jäsenmaksu (%) lasketaan.

Henkilöt, jotka eivät ole suomalaisessa palkkatyössä, ovat oikeutettuja alennettuun jäsenmaksuun, joka  8 euroa/kk.

Muistathan ilmoittaa meille alennusperusteesi ja alennuskauden arvioitu ajanjakso.


Jäsenmaksualennukseen ovat oikeutettuja:
  

 • apurahalla työskentely 
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan palkaton aika 
 • hoitovapaa
 • varusmies- tai siviilipalvelus 
 • työttömyys
 • vuorotteluvapaa 
 • opintovapaa (ei palkkatuloa eikä apurahaa) 
 • muusta syystä palkaton vapaa 
 • ulkomainen työsuhde (työttömyysturva huolehdittava erikseen työskentelymaassa) 
 • yrittäjät (työttömyysturva huolehdittava erikseen) 

Eläkeläis- ja opiskelijajäsenen (perustutkinto-opiskelijat) jäsenmaksu on tyypillisesti 60 euroa vuodessa yhdistyksestä riippuen. Jos jäsenyys alkaa kesken vuoden, lasketaan maksua 5 euroa kuukaudessa jäsenyyden alkamisesta. Eläkeläis- tai opiskelijajäsenyys ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä. 

Huomaa viitenumero

Jäsenmaksujen viitenumerot lähetetään postitse vuosittain tammi-helmikuun aikana. Maksut erääntyvät kuukausittain siten, että eräpäivä on seuraavan kuun 10. päivä.

On tärkeää suorittaa maksut oikealla viitenumerolla, jotta maksu kohdistuu jäsentietoihisi oikein.

Jäsenmaksuohjeet sisältävä viitenumerokirje kannattaa säilyttää koko vuoden. 

Voit maksaa jäsenmaksujasi e-asioinnissa, johon pääset kirjautumaan tästä. E-asioinnin jäsenmaksulaskuri laskee jäsenmaksusi määrän sekä ilmoittaa tilinumeron ja viitenumeron. E-asioinnissa voit myös tarkastella saapuneita maksujasi ja muuttaa jäsenmaksun maksurytmiä.

Jos tarvitset ohjeita jäsenmaksujen  maksamiseen, ota yhteyttä liiton jäsenpalveluun: jasenpalvelu(at)tieteentekijat.fi

Voit myös valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksusi suoraan palkasta.  

Jäsenmaksu suoraan palkasta

Valtuuta työnantajasi valtakirjalla, jos haluat, että jäsenmaksu peritään suoraan palkastasi. Valtakirja toimitetaan työnantajalle tai suoraan palkanlaskentaasi. Ota kopio täytetystä lomakkeesta myös itsellesi. 

Jäsenmaksun työnantajaperintä alkaa valtakirjan jättämistä seuraavan kuukauden alusta, joten muista huolehtia maksuistasi itse, kunnes perintä alkaa palkastasi. 

Jos olet uusi jäsen, toimita valtakirja palkanlaskentaasi vasta, kun jäsenyytesi on hyväksytty alkaneeksi liitossa. Jos olet vanha jäsen ja työpaikkasi vaihtuu, muista päivittää työsuhdetietosi E-asioinnissa ja toimita valtakirja uudelle työnantajallesi.
Valtakirjaa täytettäessä perinnän peruste tarkoittaa yhdistyskohtaista jäsenmaksuprosenttia. Täytä valtakirjaan myös jäsenyhdistyksesi yhdistysnumero. Mainitut tiedot löytyvät yllä olevasta taulukosta.

Verovähennys 

Huomaathan, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Liitto ilmoittaa suoritetut maksut tiedoksi suoraan verottajalle. 

 

Yhdistyskohtaiset jäsenmaksut 2021

Yhdistys Yhdistys-numero Jäsenmaksu suomalaisessa palkkatyössä % Suomalaisen palkkatyön ulkopuolella EUR/kk Opiskelijat EUR/vuosi Eläkeläiset EUR/vuosi
Aalto-yliopiston tieteentekijät ry. ATTE 020 1,0 8 ei päätetty 60
Forskarföreningen vid Svenska handelshögsskolan rf. FfSH 011 0,95 8 60 60
Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. FfÅA 001 1,0 8 0 60
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry. HYT 003 1,1 8 96 60
Informaatioalan akateemiset ry. INA 022 1,1 8 0 60
Itä-Suomen tieteentekijät ry. ITTE 005 1,0 8 60 60
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. JYTTE 006 1,05 8 60 60
Lapin tieteentekijät ry. LaTi 018 1,0 8 60 60
Lappeenrannan tieteentekijät ry. LaTKA 008 1,0 8 60 60
Oulun yliopiston akateemiset ry. OYA 009 1,1 8 0 60
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry. SATY 010 1,0 8 ei päätetty 60
Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 3T 019 1,0 8 60 60
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. TATTE 012 1,05 8 60 60
Turun yliopiston tieteentekijät ry. TYT 014 1,0 8 0 60
Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. VYTY 015 1,05 8 60 60