Itä-Suomen Tieteentekijät ITTE ry

Itä-Suomen Tieteentekijät ITTE ry on Itä-Suomen yliopiston keskeinen edunvalvoja, johon kuuluu noin 760 tutkijaa ja opettajaa. ITTE kuuluu Tieteentekijöiden Liittoon, joka on yliopistosektorin merkittävin AKAVAlainen ammattijärjestö.

ITTE valvoo jäsentensä oikeuksia, sosiaalisia etuja ja palkkausta. ITTEn luottamusmiehet auttavat ongelmatapauksissa. ITTEläiset ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

ITTEn jäseneksi voivat liittyä kaikki Itä-Suomen alueella toimivat tutkijat, opettajat ja tutkimusta tukevat henkilöt. ITTE on iso ja aktiivinen toimija. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, tietoa ajankohtaisimmista asioista ja tapahtumista löydät alta.

Mitä ITTE on saanut aikaan?

ITTEläiset ovat ollet valmistelemassa yhdenvertaisuusohjelmaa, yliopiston johtosääntöjä, henkilöstöstrategiaa jne. ITTEläisten näkemykset vaikuttavat koko yliopiston toimintaan. ITTEllä on yliopistossa tunnustettu virallinen asema, mikä mahdollistaa suorien neuvottelujen käymisen ja paikallisten sopimusten laatimisen. Kuluneiden vuosien aikana ITTE ja sen edeltäjät KUTTE ja JoYT ovat neuvotelleet mm. yliassistenttien ja assistenttien tutkimuskausista, assistenttien nimittämisestä ja tehtävistä, rekrytointiperusteista, väitöskirjaa päätyökseen tekevien opetus- ja muista tehtävistä ja tutkijanuramallista.

ITTEllä on edustajat yhteistoimintaneuvottelukunnassa, työsuojelutoimikunnassa, yhdenvertaisuustoimikunnassa, palkkausjärjestelmään liittyvissä arviointiryhmissä. ITTEn edustaja valvoo etujamme myös yliopiston hallituksessa.

Tapahtumat

Taitavampi esihenkilö -verkkokurssi

Haluatko onnistua esihenkilönä entistä useammin? Esihenkilöön kohdistuu paljon odotuksia: täytyy tehdä tulosta, rakentaa tiimipeliä, huolehtia porukan hyvinvoinnista ja onnistua vuorovaikutustilanteissa. Tämä verkkokurssi tarjoaa uusia näkökulmia sekä kokeneemmille esihenkilöille, että niille, jotka vasta harkitsevat tehtävään hakeutumista. Parasta antia kurssilla on...

Kevätliittokokous

Tieteentekijöiden kevätliittokokous joudutaan koronakriisin vuoksi järjestämään etäkokouksena. Etäkokous pidetään poikkeuslain mukaisella tavalla 20.toukokuuta 2020 lounasaikaan. Vaikka liiton säännöissä ei olekaan sovittu liittokokousten kokoustavaksi etäkokousta, poikkeuslaki antaa poiketa tästä muiden kuin Yhdistyslain 23§ määrättyjen asioiden osalta. Varsinainen kutsu, esityslista sekä...