Lähiliitto

Tieteentekijät on monialainen, alueellisesti kattava ja kansainvälinen ammattijärjestö. Olemme kaikkien tieteentekijöiden liitto ja toimimme tasa-arvoisesti ja jäsenlähtöisesti kaikissa työuran vaiheissa. Jokainen jäsen on meille arvokas, ja jokaisella jäsenellä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää liiton palveluita sekä vaikuttaa liitossa.

Tohtoreiden työllistyminen laaja-alaisesti työelämän eri sektoreille on tärkeää, jotta tutkittua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja muussa toiminnassa nykyistä vahvemmin. Toivotamme siis eri urapolkujen tieteentekijöitä tervetulleiksi joukkoomme.

Tohtoreiden työllistyminen laaja-alaisesti työelämän eri sektoreille on tärkeää

Tieteentekijöiden liitto sai alkunsa 1960-luvun lopulla yliopistojen assistenttien palkkakapinasta. Korkeakoulujen Assistenttiliitto – Högskolornas Assistentförbund syntyi lokakuussa 1967. Nykyinen nimi Tieteentekijöiden liitto – Forskarförbundet otettiin käyttöön vuonna 1997.

Tätä nykyä Tieteentekijät on kaikkien tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien aktiivinen ammattiliitto. Jäsenistön apuna ja tukena ovat yliopistokohtaiset yhdistykset, kaksi valtakunnallista yhdistystä, osaavat luottamushenkilöt, vahva neuvotteluasema ja laajat verkostot edunvalvonnassa.

Olemme Akavan suurin ja vaikutusvaltaisin liitto yliopistosektorilla ja paras asiantuntija myös muilla sektoreilla työskenteleviä tutkijoita koskevissa kysymyksissä.

Tieteentekijöihin kuuluu 15  jäsenyhdistystä, joissa on yli 7000 jäsentä. Jäsenistömme yleisimpiä nimikkeitä ovat yliopistonlehtori, nuorempi tutkija, väitöskirjatutkija, tutkijatohtori ja erikoistutkija.

Liiton esite (pdf)

Liiton historiaa ja taustoja

Kun Tieteentekijät täytti 40 vuotta vuonna 2007, julkaistiin dosentti Mika Kallioisen kirjoittama historiakirja Tieteentekijän muuttuva kuva.

Pyöreitä vuosia katseltiin Acatiimin jutussa myös hiukan eri vinkkelistä Assistenttiliitosta Tieteentekijöiden liitoksi – puheenjohtajien silmin

Vuonna 2017 liitto juhlisti puolta vuosisataansa 50 tieteentekijää -kampanjalla. Merkkipaalun kunniaksi esiteltiin 50 tieteentekijää ja heidän näkemyksiään siitä, miksi tutkitun tiedon puolesta tulee toimia juuri tässä ajassa. Tästä pääset kampanjan verkkosivuille.

50 tieteentekijää

 

Akavalainen liitto

Tieteentekijät kuuluu  korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan, jossa on lisäksemme 35 jäsenliittoa. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akavalaiset ovat korkeakoulutettuja alansa osaajia, jotka työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä.  Liittojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on 608 000. Akava on poliittisesti sitoutumaton.

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. Turvaa tuovat muun muassa työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmä, luottamusmiesverkosto sekä oikeudelliset palveluja ja urapalvelut. Liitot tarjoavat ammatillista edunvalvontaa ja työsuhdeneuvontaa sekä verkostoja ja monia rahanarvoisia etuja.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon.

Akava

Neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, joista julkisen sektorin sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja yksityisen sektorin sopimustoiminnasta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

JUKO edustaa koulutettuja työntekijöitä, jotka toimivat kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusalueilla. Se valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, ja  muodostaa korkeakoulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

JUKO on valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tieteentekijät on JUKO:n yliopistosektorin suurin jäsenyhdistys.

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa. Täältä löydät Tieteentekijöiden jukolaiset luottamusmiehet.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen muun muassa vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

kartta_seuraasomessa_korjattu-05

Kattava yhdistysten verkosto 12 kaupungissa

Tieteentekijöiden liitolla on 15 jäsenyhdistyksen kautta paikallista toimintaa Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Jäsenyhdistyksistä kaksi toimii valtakunnallisesti, Informaatioalan Akateemiset (INA) ja Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys (SATY).

Jäsenyhdistykset

 

Tietoa, tukea ja turvaa

Vaikutamme  siihen, että tiedeyhteisöstä tulee myös hyvä työyhteisö, jossa palkkaus vastaa työn vaativuutta eikä perusteettomia määräaikaisuuksia ole.

  • neuvottelemme yliopistohenkilöstön palkoista ja muista työsuhteen ehdoista yliopistotyönantajan kanssa
  • vaikutimme ratkaisevasti siihen, että apurahalla työskentelevät ovat päässeet lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin
  • edustajamme ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen henkilöstön asemaan vaikuttaviin päättäjiin sekä valtakunnallisesti että kaikissa yliopistoissa
  • liiton edustajat toimivat Akavan päättävissä elimissä
  • opetus- ja kulttuuriministeriö, yliopistot ja Suomen Akatemia pyytävät meiltä lausuntoja
  • liitto on kuultavana eduskunnassa, kun käsitellään yliopisto- ja tiedepolitiikan asioita
  • vaikutamme aktiivisesti julkisuudessa ja sidosryhmien kautta määräaikaisten asemaan, nuorempien tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreitten työllistymiseen sekä yliopistojen ja tieteen rahoitukseen.