Turun yliopiston Tieteentekijät – TYT


Ajankohtaista:

  • KUTSU yhdistyksen kevätkokoukseen: Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen 28.4.2021 16:30 Liedon kunnantalolle (ulkotiloihin). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosesitys. Pandemiatilanteen vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 23.4.2021 sähköpostitse puheenjohtajalle (maija.peltola@utu.fi). Kutsu asialistoineen ja liitteineen on lähetetty jäsenille sähköpostitse.
  • Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 3.12.2020 Turussa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2021 hallituksen ja puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Maija S. Peltola.
  • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 31.8.2020 Liedossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuoden 2019 tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Yli 50-vuotias yhdistyksemme on noin 900 jäsenineen Turun yliopiston suurin henkilöstöyhdistys ja valtakunnallisen Tieteentekijöiden liiton toiseksi suurin jäsenjärjestö. Tieteentekijöiden kautta kuulumme myös akateemisesti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestöön (AKAVA).

Liittymisasioista ja paikallisesta edunvalvonnasta vastaavat paikallisyhdistyksemme aktiivit. Työttömyyskassaan ja valtakunnallisiin jäsenetuihin liittyvissä asioissa tietoja voi kysyä liiton toimistosta Helsingistä, jasenpalvelut(at)tieteentekijat.fi.

Turun yliopiston Tieteentekijät ry. pyrkii toiminnallaan ajamaan kaikkien jäsentensä yhteisiä etuja ja varmistamaan, että Turun yliopisto säilyy monialaisena ja korkeatasoisena sivistysyliopistona!

Teemme töitä, jotta jäsenistöllä on turvalliset palvelussuhteet sekä koulutustaan ja tehtäviensä vaativuutta vastaava palkka.

  • Liiton jäsenillä on työpaikoillaan korkea ammatillinen arvostus ja sitä vastaava palkkataso sekä hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen.
  • Akateemisen loppututkinnon suorittaneen palkkaus on yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kilpailukykyinen muiden sektoreiden palkkojen kanssa.
  • Jäsenistön palkkaus määräytyy pätevyyden, tehtävien vaativuuden sekä osaamisesta palkitsemisen perusteella.
  • Valtaosa liiton jäsenistöstä työskentelee pysyvissä tai vähintään viiden vuoden mittaisissa palvelussuhteissa.
  • Apurahatutkijat voivat edullisin kustannuksin parantaa sosiaaliturvaansa yhteiskunnan ja apurahan myöntäjän tuella.