Turun  tieteentekijöiden jäsenenä et ole yksin tiedon tiellä!

Sähköinen liittymislomake

Liiton jäsenmaksutietosivu

Uuden jäsenen muistilista

Turun yliopiston tieteentekijät

Jäseneksi liittyessäsi tarvitset kaksi lomaketta, jäsenlomakkeen (sähköinen) ja valtakirjalomakkeen. Jäsenlomakkeella liityt jäseneksi, valtakirjalomakkeeella valtuutat palkanlaskennan ottamaan palkastasi jäsenmaksun (1,00% bruttoansioista, verovähennyskelpoinen). Muut kuin palkansaajat (esim. työttömät, apurahatutkijat jne.) maksavat jäsenmaksua 8 e/kk.

Valtakirjalomake tehdään paperilla (se löytyy liiton jäsenmaksutietosivulta). Valtakirjalomakkeessa kysyttävään ”perinnän perusteeseen” merkitään 1,0 %, yhdistyksen numero on 181/014 ja yhdistyksen nimeksi merkitään ”Turun tieteentekijät”. Turun yliopistossa työskentelevät voivat lähettää valtakirjalomakkeen suoraan yliopiston palkanlaskentaan sähköpostilla osoitteeseen HR-ict@utu.fi tai sisäisellä postilla osoitteella ”HR-ICT -tiimi, Päärakennus”. Muut kuin Turun yliopistossa työskentelevät toimittavat itse valtakirjalomakkeen työpaikkansa palkkatoimistoon.

Jos sinulla on kysyttävää jäseneksi liittymisestä tai lomakkeista, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin (kts. TuT:n Hallitus -sivu).

Katso myös uuden jäsenen muistilista.
Tervetuloa tieteentekijöihin!

Turun tieteentekijät ry on Turun yliopiston suurin henkilökuntayhdistys, joka vaikuttaa aktiivisesti yliopistomaailmaa koskevien asioiden käsittelyyn. Paikallisyhdistyksen jäsenenä kuulut samalla valtakunnalliseen Tieteentekijöiden liittoon, joka ajaa jäsenistömme etuja valtakunnallisella tasolla.

  • Tieteentekijöiden liitto on suoraan mukana neuvoteltaessa mm. palkankorotuksista ja virkeehtosopimukseen kuuluvista asioista. Liitto painottaa näissä neuvotteluissa nimenomaan opettaja- ja tutkijakunnan etuja.
  • Tieteentekijöiden liittoa kuunnellaan; mm. opetusministeriö, korkeakoulut ja Suomen Akatemia pyytävät lausuntoja Tieteentekijöiden liitolta.
  • Tieteentekijöiden liiton edustajat toimivat AKAVAn ja sen julkisen sektorin neuvottelujärjestön JUKO:n päättävissä elimissä
  • Turun tieteentekijät ry on paikallisesti aktiivisesti mukana vaikuttamassa yliopiston päätöksentekoon eri hallintoelimissä.
  • Turun tieteentekijöiden luottamusmiehet valvovat sopimusten noudattamista ja auttavat tarvittaessa paikallisella tasolla jäsenistöä.
  • Turun tieteentekijät ry:n edustajat ovat jatkuvasti yhteydessä yliopiston henkilöstön asemaan vaikuttaviin päättäjiin.
  • Turun tieteentekijät ry järjestää säännöllisesti jäsenistölleen koulutusta ja seminaareja yliopistomaailman ajankohtaisista asioista.

Halutessasi voit Turun tieteentekijöiden lisäksi kuulua myös oman ammattialasi ammattijärjestöön. Tieteentekijöiden liitolla (ja tätä kautta Turun paikallisyhdistyksellä) on kaksoisjärjestäytymissopimukset useiden akavalaisten järjestöjen kanssa. Näiden perusteella jäsenmaksuista myönnetään alennuksia. Tiedot voimassaolevista sopimuksista ja jäseneduista löydät Tieteentekijöiden liiton sivuilta.