Vaasan yliopiston tieteentekijät VYTY ry

Vaasan yliopiston tieteentekijöiden eli VYTYn jäsenistöön kuuluu laajasti Vaasan yliopiston henkilöstöä, kuten väitöskirjatutkijoita, assistentteja, lehtoreita, apurahatutkijoita, muita tutkijoita ja muuta henkilöstöä. VYTY ry onkin Vaasan yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstön suurin edunvalvoja.

Yhdistys toimii aktiivisesti jäsenistön etujen valvojana paikallisella tasolla ja pyrkii kehittämään yliopiston työolosuhteita ja henkilöstön asemaa. VYTY:llä on edustaja muun muassa hallituksessa, akateemisten yksiköiden johtoryhmissä, OPHE-arviointiryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa ja työsuojelutoimikunnassa.

Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsenistölleen virkistystoimintaa ja tapahtumia, joissa on helppo tutustua muiden tiedekuntien ja oppiaineiden henkilökuntaan.

Tieteentekijöiden liitto, johon VYTY kuuluu, on AKAVAn ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n jäsenjärjestö.

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Teemu Mäenpää
+358 29 449 8301
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Varapuheenjohtaja
Khuram Shahzad
+35829 449 8462
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Luottamusmies: Teemu Mäenpää
+358 29 449 8301
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Varaluottamusmies: Niina Nissilä
+358 29 449 8394
etunimi.sukunimi@uwasa.fi