Työehtosopimus

Työehtosopimus on jokaisen tieteentekijän etu 

Työntekijän kannalta ei ole järkevää ryhtyä neuvottelemaan työsuhteensa ehdoista työnantajan kanssa itse tai yksin. Siksi tarvitaan yleinen työehtosopimus. Työehtosopimus luo työsuhteelle kollektiiviset raamit, joista jokainen työntekijä hyötyy. Pelkkä työnantajan kanssa tehtävä työsopimus ei siis riitä. 

Työehtosopimuksella sovitaan juuri kyseiselle alalle sopivista työehdoista. Työehtosopimus vaikuttaa paljon muuhunkin kuin palkkaukseen. Siinä sovitaan muun muassa luottamusmiesten asemasta, vuosilomista, perhevapaan ehdoista, lomarahoista, kokonaistyöajasta, erimielisyysmenettelyistä.  

Tieteentekijöiden liitolla on jäseniä monissa eri työpaikoissa – niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Eniten jäseniä on yliopistosektorilla. Yliopistojen, valtion ja kunnan neuvotteluissa liiton jäseniä edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.  Yksityisellä sektorilla työskentelevien tieteentekijöiden puolesta neuvottelee Ylemmät toimihenkilöt YTN.  

Työehtosopimusneuvotteluissa liitto ajaa vahvasti jäsenkuntansa etuja. Oikeudenmukainen palkkakehitys, määräaikaisten aseman parantaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita.  

 


 

Tutustu myös: Työtaistelut ja järjestövalmius

 

Monet vakiintuneina pidetyistä työsuhteen ehdoista tulevat työehtosopimuksesta