Liittokokous

Tieteentekijöiden liittokokous on järjestömme ylin päättävä elin, jossa jäsenistö on hallitusta laajemmin edustettuna. Kullakin yhdistyksellä on jäsenmääränsä mukaisesti liittokokouksessa edustajia. Tieteentekijöiden liittokokoukset järjestetään vuodesta 2020 lähtien pääsääntöisesti kaksikielisesti eli edustajat voivat käyttää sekä suomea että englantia. Olemme tässä uranuurtajia sekä ammattiyhdistysliikkeessä että järjestömaailmassa.

Syysliittokokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja budjetista, kun taas kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä, ja myönnetään edellisen vuoden toimijoille eli hallitukselle vastuuvapaus. Liittokokoukselle asiat valmistelee ja esittää liiton hallitus. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.

Hallitus 2024

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous valitsi liitolle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2024. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaudet ovat 2023-2024.

Puheenjohtaja Tero Karjalainen (ITTE)

Varapuheenjohtajat Sanni Tiitinen (Samkot) ja Pauli Väisänen (OUTI)

Varsinainen jäsen  Järjestö   Varajäsen  Järjestö  
Tommi Mäklin  HYT Joanna Töyräänvuori HYT
Juha Ylisalo  TuT Elina Pelto TuT
Stefan Baumeister  JYTTE Matti Leppäniemi JYTTE
Paula Silvén  TATTE Aura Lounasmaa TATTE
Jussi Hyvärinen  INA Kirsi Heino INA
Marko Helenius  3T Jorma Laaksonen ATTE
Hanna Lempinen  LaTi Saara Koikkalainen ITTE
Konsta Happonen  SATY Ville Kellokumpu OUTI

 

Tieteentekijöiden työryhmät