Tieteentekijöiden hallitus 2021

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous valitsi liitolle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2021. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaudet ovat 2021-2022.

Puheenjohtaja Maija S. Peltolta (TYT)

Varapuheenjohtajat Tero Karjalainen (ITTE) ja Sanni Tiitinen (TATTE)

Hallituksen jäsen Varajäsen
Esa Hakala (INA) Eija Poteri (INA)
Tommi Kokkonen (HYT) Laura Kortesoja (HYT)
Pauli Väisänen (OYA) Pirkko Viitala (OYA)
Johanna Turunen (JYTTE) Matti Leppäniemi (JYTTE)
Meri Jalonen (SATY) Stina Giesecke (SATY)
Alex Jung (ATTE) Seppo Virtanen (TYT)
Ilona Mettiäinen (LATI) Hanna Rautajoki (TATTE)
Mika Helander (FfÅA) Sanna Rantakömi (ITTE)

Liittokokous

Tieteentekijöiden liittokokous on järjestömme ylin päättävä elin, jossa jäsenistö on hallitusta laajemmin edustettuna. Kullakin yhdistyksellä on jäsenmääränsä mukaisesti liittokokouksessa edustajia. Tieteentekijöiden liittokokoukset järjestetään vuodesta 2020 lähtien pääsääntöisesti kaksikielisesti eli edustajat voivat käyttää sekä suomea että englantia. Olemme tässä uranuurtajia sekä ammattiyhdistysliikkeessä että järjestömaailmassa.

Syysliittokokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja budjetista, kun taas kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä, ja myönnetään edellisen vuoden toimijoille eli hallitukselle vastuuvapaus. Liittokokoukselle asiat valmistelee ja esittää liiton hallitus. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.