Liittokokous

Tieteentekijöiden liittokokous on järjestömme ylin päättävä elin, jossa jäsenistö on hallitusta laajemmin edustettuna. Kullakin yhdistyksellä on jäsenmääränsä mukaisesti liittokokouksessa edustajia. Tieteentekijöiden liittokokoukset järjestetään vuodesta 2020 lähtien pääsääntöisesti kaksikielisesti eli edustajat voivat käyttää sekä suomea että englantia. Olemme tässä uranuurtajia sekä ammattiyhdistysliikkeessä että järjestömaailmassa.

Syysliittokokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja budjetista, kun taas kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä, ja myönnetään edellisen vuoden toimijoille eli hallitukselle vastuuvapaus. Liittokokoukselle asiat valmistelee ja esittää liiton hallitus. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.

Hallitus 2023

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous valitsi liitolle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2023. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaudet ovat 2023-2024.

Puheenjohtaja Tero Karjalainen (ITTE)

Varapuheenjohtajat Sanni Tiitinen (TATTE) ja Pauli Väisänen (OUTI)

Hallituksen jäsen Varajäsen
Laura Kortesoja HYT Tommi Mäklin HYT
Juha Ylisalo TYT Anna Karhu TYT
Matti Leppäniemi JYTTE  Johanna Turunen JYTTE
Liisa Ahlava TATTE  Jaana Virta TATTE
Marko Helenius 3T Jorma Laaksonen ATTE
Jussi Hyvärinen INA  Kirsi Heino INA
Hanna Lempinen LATI Anna Törnroos-Remes FFÅA
Meri Jalonen SATY Ville Kellokumpu OUTI

 

Tieteentekijöiden työryhmät