Tieteentekijöiden hallitus 2022

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous valitsi liitolle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2022. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaudet ovat 2021-2022.

Puheenjohtaja Maija S. Peltolta (TYT)

Varapuheenjohtajat Tero Karjalainen (ITTE) ja Sanni Tiitinen (TATTE)

Hallituksen jäsen Varajäsen
Jussi Hyvärinen INA Kirsi Heino INA
Laura Kortesoja HYT Tommi Kokkonen HYT
Pauli Väisänen OUTI Aku Venhola OUTI
Johanna Turunen JYTTE Matti Leppäniemi JYTTE
Meri Jalonen SATY Jussi Simola SATY
Marko Helenius 3T + koalitio Seppo Virtanen TYT
Hanna Lempinen LATI (+ FfÅA) Toni Pakkanen TATTE
Mika Helander FfÅA (+ LATI) Sanna Rantakömi ITTE

 

Liittokokous

Tieteentekijöiden liittokokous on järjestömme ylin päättävä elin, jossa jäsenistö on hallitusta laajemmin edustettuna. Kullakin yhdistyksellä on jäsenmääränsä mukaisesti liittokokouksessa edustajia. Tieteentekijöiden liittokokoukset järjestetään vuodesta 2020 lähtien pääsääntöisesti kaksikielisesti eli edustajat voivat käyttää sekä suomea että englantia. Olemme tässä uranuurtajia sekä ammattiyhdistysliikkeessä että järjestömaailmassa.

Syysliittokokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja budjetista, kun taas kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä, ja myönnetään edellisen vuoden toimijoille eli hallitukselle vastuuvapaus. Liittokokoukselle asiat valmistelee ja esittää liiton hallitus. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.