Tieteentekijöiden hallitus 2020

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous valitsi liitolle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2020. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaudet ovat 2019-2020.

Puheenjohtaja Maija S. Peltola (TYT)

Varapuheenjohtaja Tero Karjalainen (ITTE)

Varapuheenjohtaja Mikko Jakonen (JYTTE)

Hallituksen jäsen Varajäsen 
Tommi Kokkonen (HYT) Thomas Hackman (HYT)
Hanna Rautajoki (Tatte) Sanni Tiitinen (Tatte)
Pauli Väisänen (OYA) Pirkko Viitala (OYA)
Esa Hakala (INA) Maija Paavolainen (INA)
Lotta Valve (FfÅA) Ilona Mettiäinen (Lati)
Rolle Alho (Saty) Seppo Virtanen (TYT)
Ari Kivimäki (Atte) Sanna Rantakömi (Itte)
Lotta Alhonnoro (VYTY)  Heidi Kosonen (Jytte)

Liittokokous

Tieteentekijöiden liittokokous on järjestömme ylin päättävä elin, jossa jäsenistö on hallitusta laajemmin edustettuna. Kullakin yhdistyksellä on jäsenmääränsä mukaisesti liittokokouksessa edustajia. Tieteentekijöiden liittokokoukset järjestetään vuodesta 2020 lähtien pääsääntöisesti kaksikielisesti eli edustajat voivat käyttää sekä suomea että englantia. Olemme tässä uranuurtajia sekä ammattiyhdistysliikkeessä että järjestömaailmassa.

Syysliittokokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja budjetista, kun taas kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä, ja myönnetään edellisen vuoden toimijoille eli hallitukselle vastuuvapaus. Liittokokoukselle asiat valmistelee ja esittää liiton hallitus. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.