INFORMAATIOALAN AKATEEMISET (INA)

INFORMAATIOALAN AKATEEMISET RY toimii yliopistoissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa informaatioalan organisaatioissa työskentelevän akateemisen kirjastohenkilöstön ammattiyhdistyksenä ja edunvalvojana. INA:n jäsenet ovat kirjasto- ja tietopalvelualan tehtävissä toimivia tietoasiantuntijoita, informaatikkoja, kirjastonhoitajia tai muita tiedonhallinnan asiantuntijoita tai johtajia. Yhdistys on perustettu 1965.

Yhdistyksen päämääränä on saada informaatio- ja kirjastoalan asiantuntijoiden ja johtajien palkkaus työn vaativuutta ja sen edellyttämää koulutusta vastaavaksi. Palkkauksellisen edunvalvonnan lisäksi yhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsenistönsä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

Myös yliopisto-opiskelijoiden ja ylempää amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden on mahdollista liittyä yhdistykseen. INA:n jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 460.

INA:n toiminta

INA järjestää jatkuvasti sekä seminaareja että paikallistoimintaa, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Vuoden päätapahtuma on joka syksy Helsingin Kirjamessujen yhteydessä järjestettävä Messuseminaari, jossa käsitellään ajankohtaisia kirjastokenttään liittyviä asioita.

Tervetuloa INAn kevätseminaariin ja -kokoukseen 16.5!

Seminaarien lisäksi INA:n aktiivijäsenet järjestävät paikallistoimintaa eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä lähimpään johtokunnan jäseneen saadaksesi lisää tietoa siitä, mitä lähipaikkakunnallasi on suunnitteilla.

Seuraa meitä somessa!