INA:N STRATEGIA

VISIO:

Tiedon hallinnan akateemiset asiantuntijat tieteentekijöiden etujoukossa

Strategiset linjaukset

 1. INA on jäsenilleen vakuutus ja turvaverkosto
 2. Monipuolisen tietoasiantuntijuuden näkyvyyden edistäminen
 3. INA on rohkea, valtakunnallinen ja paikallisesti läsnä
 4. INA:n kautta avautuu monipuolinen yhteistyöverkosto

Strategian toteutustoimet

1. INA on jäsenilleen vakuutus ja turvaverkosto

 • INA on vakuutus huonoa palkkaa ja huonoja työolosuhteita vastaan. INA varmistaa, että palkka vastaa työn vaativuutta, ja että suuret rakenteelliset muutokset eivät huononna työolosuhteita tai muutoin turhaan kuormita työntekijöitä.
 • INA kantaa huolta ja pitää jäsenistönsä puolta: INA:n, luottamusmiesten, Tieteentekijöiden liiton sekä liiton toimiston asiantuntemus on jäsenten käytössä työehtoasioita hoidettaessa.
 • Esimerkkitapausten avulla viestitään jäsenistölle se, mikä INA on ja miten se toimii osana Tieteentekijöiden liittoa, Jukoa ja neuvottelujärjestelmää.
 • Inalaiset toimivat mahdollisimman lähellä organisaation päätöksentekoa

2 . Monipuolisen tietoasiantuntijuuden näkyvyyden edistäminen

 • INA:lla on aktiivisesti toimiva viestintäryhmä. Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä viestinnän resursseja ja panostaa toimintaan sosiaalisessa mediassa.
 • Viestinnässä hyödynnetään TTL:n mediakontakteja entistä enemmän.
 • Parannetaan INAn ja inalaisten näkyvyyttä
 • Ammatillisen keskustelun kautta vahvistetaan inalaisten ammatillista identieettiä, yhteisöllisyyttä ja osaamista

3. INA on rohkea, valtakunnallinen ja paikallisesti läsnä

 • Uudenlainen ay-toiminta: suora keskustelu jäsenistön kanssa
 • INA järjestää paikallistoimintaa jokaisessa yliopistokaupungissa.
 • Valtakunnallisuus huomioidaan johtokunnan kokoonpanossa – mitä kattavampi johtokunta sitä paremmin toimiva INA.
 • INA on ketterä: se reagoi nopeasti yhteydenottoihin, ja pitää jäsenistönsä ennakoivasti ajan tasalla.
 • Paikallinen läsnäolo ja valtakunnallinen vaikuttaminen varmistetaan jäsenrekrytoinnilla ja onnistuneella jäsenpidolla.

4. INA:n kautta avautuu monipuolinen yhteistyöverkosto

 • INAn ja Tieteentekijöiden liiton oikeudellisten, taloudellisten, sosiaalisten ja työmarkkinaetujen valvojana toimii julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. INA osana laajempaa ay-verkostoa saa ajantasaista tietoa siitä missä kulloinkin ollaan menossa.
 • INA valtakunnallisena toimijana on tietoinen, mitä alalla ja työpaikoilla tapahtuu.
 • INA vaikuttaa yhdessä muiden ay- ja aatteellisten järjestöjen kanssa jakamalla tietoa ja liittoutumalla tilanteen niin vaatiessa.