INA:N JÄSENYYS

Informaatioalan akateemiset ry (INA) on yliopistoalan valtakunnallisen ammattijärjestön, Akavaan kuuluvan Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistys. Liittymällä INA:n jäseneksi saat myös Tieteentekijöiden liiton ja Akavan tarjoamat edut.

Liity jäseneksi

INA:n jäsenyyden edellytyksenä on työskentely yliopiston, erikoisalan (esim. tutkimuslaitos) tai ammattikorkeakoulun kirjastossa.

 • Uudet jäsenet hyväksyy INA:n johtokunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
 • Valinnan jälkeen uusille jäsenille lähetetään hyväksymiskirje. 

Opiskelijajäsenyys

Mikäli et ole vielä suorittanut informaatioalan tutkintoa, sinut voidaan hyväksyä yhdistyksen opiskelijajäseneksi. 

 • Opiskelijatoiminnan painopisteitä INA:ssa ovat vastavalmistuneiden aseman parantaminen ja työelämään sijoittuminen.
 • Opiskelijajäsenellä on mahdollisuus osallistua INA:n toimintaan sekä lisäksi Tieteentekijöiden liiton toimintaan, hallitukseen ja liittokokouksiin. 

> Lue lisää jäseneduista ja täytä jäsenhakemus Tieteentekijöiden liiton sivuilla.

Eläkeläisjäsenyys

Jäädessään eläkkeelle jäsen voi siirtyä INA:n eläkeläisjäseneksi. Siirto jäsenlajista toiseen onnistuu ilmoittamalla Tieteentekijöiden liiton toimistoon.

Jäsenmaksut

INA:n jäsenmaksu vuonna 2022 on 1 % päätoimen bruttopalkasta. 

 • Mikäli sinulla ei ole palkkatuloja eli olet esim. apurahalla, työtön, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, hoito- tai vuorotteluvapaalla tai suoritat asevelvollisuutta, jäsenmaksu on 8 euroa / kuukausi.
 • Opiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua. Jos olet ansiotyössä ja haluat myös työttömyyskassan jäseneksi, jäsenmaksu on 1 % bruttopalkasta. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen ansiotulon verotuksessa.
 • Eläkeläisten jäsenmaksu on 60 euroa / vuosi. Eläkeläisjäseneksi siirryttäessä jäsenmaksu on 5 euroa / kk loppuvuoden osalta.

Työnantaja voi periä INA:n jäsenmaksun suoraan palkasta.

 • Tätä varten täytetään valtakirjalomake joka toimitetaan palkkatoimistoon. 
 • Kopio palkkatoimiston allekirjoittamasta lomakkeesta lähetetään sähköpostitse Tieteentekijöiden liiton jäsenpalveluun osoitteeseen jasenpalvelu@tieteentekijat.fi.

> Tarkempaa tietoa jäsenmaksuista ja niiden maksamisesta löydät Tieteentekijöiden liiton sivuilta.

Jäsenmaksut voi maksaa myös itse käyttämällä viitepankkisiirtoja, jotka Tieteentekijöiden liitto lähettää vuoden alussa kaikille jäsenilleen.

 • Kirje kannattaa säilyttää koko vuoden ajan.
 • Voit tarvittaessa pyytää uudet viitteet Tieteentekijöiden liitosta.

LIITY TÄSTÄ!