INFORMAATIOALAN AKATEEMISET

INA:N JÄSENYYS

Uudet jäsenet hyväksyy johtokunta, joka kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Valinnan jälkeen uusille jäsenille lähetetään hyväksymiskirje.

JÄSENKRITEERIT

INA:n jäsenyyden edellytyksenä on työskentely yliopiston, erikoisalan (esim. tutkimuslaitos) tai ammattikorkeakoulun kirjastossa.

OPISKELIJAJÄSENYYS

Mikäli et ole vielä suorittanut informaatioalan tutkintoa, sinut voidaan hyväksyä yhdistyksen opiskelijajäseneksi. Opiskelijatoiminnan painopisteitä INA:ssa ovat vastavalmistuneiden aseman parantaminen ja työelämään sijoittuminen. Opiskelijajäsenellä on mahdollisuus osallistua INA:n toimintaan sekä lisäksi Tieteentekijöiden liiton toimintaan, hallitukseen ja liittokokouksiin. 

ELÄKELÄISJÄSENYYS

Jäädessään eläkkeelle jäsen voi siirtyä INA:n eläkeläisjäseneksi.

Siirto jäsenlajista toiseen onnistuu ilmoittamalla Tieteentekijöiden liiton toimistoon.

 

JÄSENMAKSUT

INA:n jäsenmaksu vuonna 2022 on 1 % päätoimen bruttopalkasta. 

Mikäli sinulla ei ole palkkatuloja eli olet esim. apurahalla, työtön, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, hoito- tai vuorotteluvapaalla tai suoritat asevelvollisuutta, jäsenmaksu on 8 euroa / kuukausi. 

Opiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua. Jos olet ansiotyössä ja haluat myös työttömyyskassan jäseneksi, jäsenmaksu on 1,1% bruttopalkasta. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen ansiotulon verotuksessa. 

Eläkeläisten jäsenmaksu on 60 euroa / vuosi. Eläkeläisjäseneksi siirryttäessä jäsenmaksu on 5 euroa / kk loppuvuoden osalta.

Työnantaja voi periä INA:n jäsenmaksun suoraan palkasta. Tätä varten täytetään valtakirjalomake joka toimitetaan palkkatoimistoon. Kopio palkkatoimiston allekirjoittamasta lomakkeesta lähetetään sähköpostitse Tieteentekijöiden liiton jäsenpalveluun osoitteeseen jasenpalvelu@tieteentekijat.fi.

Tarkempaa tietoa jäsenmaksuista ja niiden maksamisesta löydät Tieteentekijöiden liiton sivuilta.

Jäsenmaksut voi maksaa myös itse käyttämällä viitepankkisiirtoja, jotka Tieteentekijöiden liitto lähettää vuoden alussa kaikille jäsenilleen. Kirje kannattaa säilyttää koko vuoden ajan. Voit tarvittaessa pyytää uudet viitteet Tieteentekijöiden liitosta.