LAPIN TIETEENTEKIJÄT

Lapin tieteentekijät ry on perustettu vuonna 1984 Rovaniemellä.

Latin tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Lapin korkeakoulukonsernissa tai Lapin maakunnassa tutkimus-, opetus- ja tietohuoltotyötä harjoittavien, hallintohenkilökunnan, muissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien sekä yhdistyksen muiden jäsenten välillä.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsenten oikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja sekä tukea heidän edistymispyrkimyksiään eri tehtävissä.

Otteita vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta

Keskeisiä ja ilmeisen pysyviä tehtäviä Lapin tieteentekijöille ovat mm. seuraavat:

1

LaTi puolustaa henkilöstön asemaa ja yliopiston roolia uskottavana tiedeyhteisönä. Yhtenä tärkeimmistä asioista on apurahatutkijoiden aseman turvaaminen heille myönnettyjen apurahojen käytössä.

2

LaTi pitää aktiivisesti yhteyttä yliopiston johtoon ja pyrkii edistämään yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria sekä ennakoivaa ja avointa viestintää yliopistossa.

3

LaTi pyrkii aktiivisesti edelleen edistämään neliportaisen tutkijanuranmallin tosiasiallista käyttöönottoa Lapin yliopistossa.

4

LaTi edistää aktiivisesti myös muun kuin tutkijajäsenistönsä asemaa ja korostaa, että laadukas opetus ja tutkimus tarvitsevat ammattitaitoisia opintopalveluita, hallintoa ja kirjastoa. LaTi pyrkii edistämään ylipäätään pitkäjänteistä, avointa ja oikeudenmukaista henkilöstösuunnittelua ja rekrytointikulttuuria koko yliopistossa.

5

LaTi tiedottaa toiminnastaan ja pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan uusia jäseniä. Englanninkieliseen viestintään panostetaan. Tiedottamista varten perustetun Lapin Tieteentekijöiden Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan aktiivisesti.

6

LaTi selvittää mahdollisuutta palkita vuoden lappilainen työelämän kehittäjä / tieteentekijä.

7

LaTi toimii aktiivisessa yhteistyössä yliopiston muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa. LaTi voi pitää yhteyttä tarpeen mukaan myös Lapissa toimivien sektoritutkimuslaitosten henkilöstöön ja henkilöstöjärjestöihin sekä esimerkiksi Lapin tutkimusseuraan, jos esimerkiksi tiedepoliittinen keskustelu edellyttää yhteisesti muotoiltua, lappilaista näkökulmaa.

8

LaTi jatkaa tiivistä yhteistyötään Tieteentekijöiden liiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.

 


 

Tervetuloa mukaan Lapin tieteentekijöihin ja Tieteentekijöiden liittoon!

HAE JÄSENYYTTÄ

SEURAA LATIA FACEBOOKISSA

extra-05-2560×1043