LAPIN TIETEENTEKIJÄT

Lapin tieteentekijät ry on perustettu vuonna 1984 Rovaniemellä.

Latin tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Lapin korkeakoulukonsernissa tai Lapin maakunnassa tutkimus-, opetus- ja tietohuoltotyötä harjoittavien, hallintohenkilökunnan, muissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien sekä yhdistyksen muiden jäsenten välillä.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsenten oikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja sekä tukea heidän edistymispyrkimyksiään eri tehtävissä.

Otteita vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta

Toimintavuodelle 2022 erityisiä teemoja:

1

Lati valmistautuu yliopistosektorin neuvottelukierrokseen yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa ja varautuu osaltaan myös lakon mahdollisuuteen.

2

Lati pyrkii edelleen edistämään vuonna 2021 tehdyn apurahatutkijoiden asemaa koskevan aloitteen etenemistä yliopiston hallinnossa. Lati pyrkii saamaan Itä-Suomen yliopiston lanseeraaman mallin 10 prosentin työsuhteen tarjoamisesta kaikille kriteerit täyttäville apurahatutkijoille vähintään kokeilun asteelle myös Lapin yliopistossa.

3

Lati seuraa tarkasti käynnissä olevaa Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostaman LUC-konsernin johtosääntöuudistustyötä.

4

Lati käyttää edellisten vuosien aikana kertynyttä taloudellista ylijäämää aktiivisesti jäsenistönsä eduksi. Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään jäsenille tavanomaista enemmän ja useammanlaista toimintaa ja tapahtumien toteuttamiseen suunnataan aiempia vuosia runsaammin varoja.

 

Toimintavuodelle erityisten teemojen lisäksi keskeisiä ja pysyviä tehtäviä Lapin tieteentekijöille ovat mm. seuraavat:

 

Lati puolustaa henkilöstön asemaa ja yliopiston roolia uskottavana tiedeyhteisönä. Yhtenä tärkeimmistä asioista on apurahatutkijoiden aseman turvaaminen heille myönnettyjen apurahojen käytössä.

 

Lati pyrkii edistämään ylipäätään pitkäjänteistä, avointa ja oikeudenmukaista henkilöstösuunnittelua ja rekrytointikulttuuria koko yliopistossa.

 

Lati pyrkii aktiivisesti edelleen edistämään neliportaisen tutkijanuranmallin tosiasiallista käyttöönottoa Lapin yliopistossa.

 

Lati pitää aktiivisesti yhteyttä yliopiston johtoon ja pyrkii edistämään yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria sekä ennakoivaa ja avointa viestintää yliopistossa. Olennainen keskustelukanava ovat rehtorin koputukset, joilla Latin edustajat vierailevat kerran lukukaudessa.

 

Lati pyrkii varmistamaan omien edustajiensa osallistumisen jäsenistönsä kannalta keskeisiin työryhmiin yliopistolla.

 

Lati edistää aktiivisesti myös muun kuin tutkijajäsenistönsä asemaa ja korostaa, että laadukas opetus ja tutkimus tarvitsevat ammattitaitoisia opintopalveluita, hallintoa ja kirjastoa.

 

Lati pyrkii aktiivisesti parantamaan kansainvälisen jäsenistönsä asemaa yliopistoyhteisössä.

 

Lati tiedottaa toiminnastaan ja pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan uusia jäseniä. Englanninkieliseen viestintään panostetaan. Tiedottamista varten perustetun Lapin Tieteentekijöiden Facebook-sivun ylläpitoa jatketaan aktiivisesti.

 

Lati toimii aktiivisessa yhteistyössä yliopiston muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa. LaTi voi pitää yhteyttä tarpeen mukaan myös Lapissa toimivien sektoritutkimuslaitosten henkilöstöön ja henkilöstöjärjestöihin sekä esimerkiksi Lapin tutkimusseuraan, jos esimerkiksi tiedepoliittinen keskustelu edellyttää yhteisesti muotoiltua, lappilaista näkökulmaa.

 

Lati jatkaa tiivistä yhteistyötään Tieteentekijöiden liiton ja sen työryhmien ja jäsenjärjestöjen kanssa. Yhdistys lähettää edustajansa syys- ja kevätliittokokouksiin ja yhdistyspäiville.

 

 


 

Tervetuloa mukaan Lapin tieteentekijöihin ja Tieteentekijöiden liittoon!

HAE JÄSENYYTTÄ

SEURAA LATIA FACEBOOKISSA

extra-05-2560×1043

LaTi:n tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia