LAPIN TIETEENTEKIJÄT

TERVETULOA MUKAAN LATIIN!

Varsinaiseksi Latin jäseneksi voi liittyä Lapin korkeakoulukonsernissa tai Lapin maakunnassa toimivat henkilöt. Yhdistyksen jäsen voi eläkkeelle siirtymisensä jälkeen jatkaa eläkeläisjäsenenä. Opiskelijajäseneksi voi liittyä Lapin yliopistossa perustutkintoaan suorittava opiskelija. Myös jatko-opiskelijan jäsenyys on mahdollinen.

1. Miten jäseneksi voi liittyä? Miten Latista voi erota?

Latin jäsenyyttä haetaan täyttämällä Tieteentekijöiden liiton sähköinen jäsenhakemus. Jäsenyytesi liittoon alkaa aikaisintaan hakemuspäivästä ja jäsenedut ovat heti käytössäsi. Kun jäsenyystiedot päivittyvät liiton jäsenrekisteriin, jäsenyysasiat käsitellään Latin kokouksessa. Latin hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

Jäsenyydestä eroaminen tehdään kirjallisesti. Ota yhteyttä liiton jäsenpalveluun(jasenpalvelu@tieteentekijat.fi) ja tiedota asiasta Latin jäsensihteeriä.

2. Miten jäsenmaksu määräytyy?

Latin hallitus päättää jäsenmaksusta syyskokouksessa. Vuonna 2022 jäsenmaksuperintä menee liiton päätöksen mukaisesti, eikä yhdistys peri ylimääräistä jäsenmaksua.

3. Miten Lati toimii?

Latilla on yhdistyksenä vuosittain kaksi yleistä kokousta. Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa, ja siellä käsitellään mm. toimintakertomus, tilinpäätös ja muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kevätkokous pidetään marras-joulukuussa, ja siellä mm. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun kantotavasta sekä valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan jäsenille kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Pidäthän siis yhteystietosi ajantasalla Tieteentekijöiden liiton jäsenrekisterissä, sillä jäsentiedotteet, uutiset ja kutsut lähetetään jäsenille jäsenrekisterissä olevan sähköpostijärjestelmän kautta. Latilla on myös julkiset ja kaikille avoimet Facebook-sivut ”Lapin tieteentekijät LaTi ry.”.

Lati toimii ja viestii myös muutoin sähköisesti, joten siksikin yhteystietojen ajantasaisuus on tärkeää. Työsuhdetietosi päivittämällä sekä yhdistyksellämme että liitolla on käsitys siitä, keitä jäsenistöön kuuluu. Siten jäsenistön tarpeita voidaan palvella ja heidän etujaan ajaa tarkoituksenmukaisesti.

Järjestämme jäsenistölle virkistys- ja rekrytointitilaisuuksia toimintakauden aikana mahdollisuuksien rajoissa, muun muassa koronatilanteen huomioiden. Pikkujoulut on pidetty tyypillisesti syyskokouksen yhteydessä.

Latin hallitus kokoustaa toimintakautensa aikana noin 1-2 kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään yhdistyksen, liiton ja jäsenten kannalta keskeisiä ja ajankohtaisia asioita, jotka pitkälti perustuvat toimintasuunnitelmaan.


Tervetuloa mukaan Lapin tieteentekijöihin ja Tieteentekijöiden liittoon!