Työhyvinvointi

Autamme jäseniä erilaisissa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tieteentekijöillä on yliopistoissa kattava luottamusmiesjärjestelmä. Liitto ja kokeneet luottamusmiehet avustavat kaikissa tilanteissa, joissa jäsen tarvitsee tukea. Nämä voivat liittyä esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen tai työturvallisuuteen. Teemme yhteistyötä myös työpaikkojen työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä työntekijän psyykkistä että fyysistä hyvinvointia työpaikalla. Jokaisella työntekijällä on oikeus voida hyvin työssään. Esimerkiksi työilmapiiri, sisäilmaongelmat, suojavarusteet tai ergonomia ovat kaikki asioita, jotka voivat vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin.

Työ ei saa olla fyysisesti tai psyykkisesti liian kuormittavaa, eikä työpaikalla työskenteleminen saa vaarantaa työntekijän fyysistä tai henkistä turvallisuutta. Työnantajalla ja työnantajan edustajalla on myös henkilökohtainen vastuu esimerkiksi työpaikkakiusaamisen estämisessä ja siihen puuttumisessa sekä muissa työilmapiiriasioissa. Työhyvinvointia koskevia säännöksiä löytyy muun muassa Työturvallisuuslaista ja Työsopimuslaista.

Myös Aluehallintovirastot (AVI) (ent. Työsuojelupiirit) auttavat työsuojeluasioissa.