Työhyvinvointi

Autamme jäseniä erilaisissa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tieteentekijöillä on yliopistoissa kattava luottamusmiesjärjestelmä. Liitto ja kokeneet luottamusmiehet avustavat kaikissa tilanteissa, joissa jäsen tarvitsee tukea. Nämä voivat liittyä esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen tai työturvallisuuteen. Teemme yhteistyötä myös työpaikkojen työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä työntekijän psyykkistä että fyysistä hyvinvointia työpaikalla. Jokaisella työntekijällä on oikeus voida hyvin työssään. Esimerkiksi työilmapiiri, sisäilmaongelmat, suojavarusteet tai ergonomia ovat kaikki asioita, jotka voivat vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin.

Työ ei saa olla fyysisesti tai psyykkisesti liian kuormittavaa, eikä työpaikalla työskenteleminen saa vaarantaa työntekijän fyysistä tai henkistä turvallisuutta. Työnantajalla ja työnantajan edustajalla on myös henkilökohtainen vastuu esimerkiksi työpaikkakiusaamisen estämisessä ja siihen puuttumisessa sekä muissa työilmapiiriasioissa. Työhyvinvointia koskevia säännöksiä löytyy muun muassa Työturvallisuuslaista ja Työsopimuslaista.

Myös Aluehallintovirastot (AVI) (ent. Työsuojelupiirit) auttavat työsuojeluasioissa.

Tieteentekijät seuraa aktiivisesti jäsenistön työhyvinvoinnin kysymyksiä erilaisilla jäsenkyselyillä.

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2021

Tieteentekijöiden toukokuussa 2021 toteutetussa kyselyssä selvitettiin liiton jäsenten koronapandemian aikaista työskentelyä syksystä 2020 lähtien. Vastaajia oli 1124, heistä työskentelee yliopistolla (68 %), on apurahalla (11 %) ja julkisella sektorilla (8 %). Vastaajista 66 % oli naisia ja 31 % miehiä. Kysely on jatkumoa liiton toukokuussa 2020 tekemälle kyselylle.

Tiedote 10.8.2021: Työtilojen ja yhteisöllisyyden tulevaisuus huolettavat tieteentekijöitä 

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2021

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2020

Tieteentekijöiden jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2020. Kyselyssä selvitettiin jäsenten kokemuksia koronaepidemian poikkeusolojen aikaisesta työskentelystä.

Tiedote 9.6.2020: Opetustehtävissä toimivien tieteentekijöiden työmäärä ja kuormitus kasvaneet korona-aikana

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2020

Tieteentekijöiden jäsenkysely 2019

Tieteentekijöiden liiton kahdeksas koko jäsenistön kattava jäsenkysely toteutettiin marraskuussa 2019. Kolmen vuoden välein toteutettavissa jäsenkyselyissä selvitetään muun muassa jäsenistön koulutusta, palvelussuhteita, palkkausta, apurahalla työskentelyä ja työoloja.

Niin pitkä on matka – Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2019

Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017

Tieteentekijöiden Nuorempien tutkijoiden työryhmän kyselyssä selvitettiin nuorempien tutkijoiden työtilannetta, tutkimuksen rahoitusta, työnteon edellytyksiä sekä tulevaisuuden näkymiä ja urasuunnitelmia.

HULLUN HOMMAA? TIETEENTEKIJÖIDEN LIITON KYSELY NUORILLE TUTKIJOILLE 2017