Apurahansaajan muistilista

Parhaiten turvaat oikeutesi, kun otat asioista ajoissa selvää ja sovit tarvittavista apurahatyötä koskevista järjestelyistä niin apurahan myöntäjän, Melan kuin työn suorituspaikan (esim. yliopisto) kanssa.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä liittoon.

1.

Apuraha ei ole työsuhde eikä apurahalla työskentelevä tutkija (juridisesti) kuulu yliopiston tai tutkimuslaitoksen henkilökuntaan. Poikkeuksen muodostavat tutkijat, jotka työskentelevät samanaikaisesti työsuhteessa ja apurahalla (esim. yhteisrahoitus).

2.

Apurahakaudella oleva tutkija tekee yleensä yliopiston kanssa sopimuksen, jossa määritellään tutkijalle tarjottavat palvelut ja tutkijan velvollisuudet.

3.

Rahoitusmuodosta riippumatta apurahatutkija tulee tunnustaa tasavertaiseksi tiede- ja yliopistoyhteisön jäseneksi.

4.

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saaduista apurahoista maksetaan veroa valtion taiteilija-apurahan ylittävästä osuudesta. Taiteilija-apurahan määrä vahvistetaan vuosittain.

5.

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se vaikuttaa myös Kelan maksamiin etuuksiin.

6.

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakausi ei myöskään kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

7.

Apurahakauden aikana voi liittyä Tieteentekijöiden jäseneksi muttei työttömyyskassaan. Kassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta. Työsuhde voi olla hyvinkin lyhyt tai osa-aikainen. Kassasta ei tarvitse eikä kannata erota apurahakauden alkaessa.

8.

Apurahakaudella voi yleensä tehdä jonkin verran palkkatyötä, mutta ehdot on tarkistettava apurahan myöntäjältä.

9.

Jatkotutkintoa apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.

10.

Kaikki työskentelyapurahat vaikuttavat asumistukeen ja toimeentulotukeen.

11.

Ulkomailla pelkän apurahan varassa työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen yleensä kannata lähtiessään erota liiton ja työttömyyskassan jäsenyydestä.

tieteentekijat_banneri_FIN

Tieteentekijöiden apurahaopas

Miten apurahaa haetaan? Mitä erityispiirteitä liittyy apurahalla työskentelyyn, ja mitä on hyvä huomioida verotuksessa ja sosiaaliturvassa? Tunne oikeutesi apurahansaajana ja tiedä tässä roolissa alan hyvät käytännöt tiedeyhteisössä!

Tieteentekijöiden jäsenet: Apurahaopas löytyy e-asioinnista.

Jos et ole Tieteentekijöiden jäsen, mutta haluat tutustua oppaaseen, saat salasanan näkyviin jättämällä yhteystietosi tästä linkistä.*

*Hyväksyn, että minuun voidaan ottaa yhteyttä Tieteentekijöistä vuoden 2024 aikana.

Linkki oppaaseen