Ansiosidonnainen työttömyysturva liiton jäsenille

Jos jäät työttömäksi, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään viimeiset 26 viikkoa ja täytät palkansaajan työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun olet työttömyyskassan jäsenenä ollessasi ollut työttömyyttä lähinnä edeltävän 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Työskentelyn ei tarvitse olla ollut yhdenjaksoista, vaan se voi koostua useammista pienistäkin pätkistä. Tarkistathan työttömyyskassan ohjeista tarkemmat edellytykset työssäoloehdon täyttymiselle. Huomaathan, että ansiosidonnaisen edellytyksenä on, että olet maksanut liiton jäsenmaksut!

Apurahakausi, samoin kuin päätoiminen opiskelu, sairauspäiväraha tai perhevapaa, pidentävät työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella, mutta niistä saatua tuloa ei oteta huomioon päivärahan määrää arvioitaessa.

Saatat siis olla oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan myös apurahakauden päättyessä aiempien työsuhteidesi perusteella.  Tällöin ansiosidonnaisen päivärahasi määrä määräytyy viimeisen työsuhteesi palkan mukaisesti.

 

Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, toimi seuraavasti:

1.

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE -toimisto) työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työnsuhteen tai apurahakauden päätyttyä tai lomautuksen alkaessa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi ja pidä työnhakusi voimassa TE -toimiston ohjeiden mukaisesti. Työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ajalta, jona työnhaku ei ole voimassa. Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa www.te-palvelut.fi.  Voit tarvittaessa soittaa TE-toimiston työttömyysturvaneuvontaan 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15).

2.

Kun työttömyyttä tai lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa, voit lähettää ensimmäisen päivärahahakemuksesi. Täytä ansioturvan päivärahahakemus huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Päivärahaa voit hakea Opetus ja tiede -työttömyyskassan sähköisen Openet-palvelun kautta. Jos haluat hakea päivärahaa postitettavalla lomakkeella, voit tulostaa sen Opetus ja tiede -työttömyyskassan verkkosivuilta. Huom. Päivärahaa on aina haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä se tulee maksettavaksi. Muista hakea päiväraha myös ns. omavastuuajalta. Tarkemmat ohjeet päivärahahakemukseen löytyvät Opettajien työttömyyskassan sivuilta.

3.

Pidä liiton jäsenyys voimassa myös työttömyyden aikana huolehtimalla jäsenmaksustasi. Työttömyyden aikana sinun tulee maksaa jäsenmaksusi itse vuoden alussa postitetun jäsenmaksukirjeen viitenumeroilla tai e-asioinnin jäsenmaksulaskurilla, joka antaa sinulle viitteen laskun maksamiseksi. Jäsenille, jotka eivät ole palkkatyössä, jäsenmaksu on 8 euroa/kk.  Ilmoita E-asioinnissa myös työttömyydestäsi (kohta: jäsenmaksutiedot à syötä palkaton jakso). Ohjeita jäsenmaksuihin saa tarvittaessa liiton jäsenpalvelusta jasenpalvelu(at)tieteentekijoidenliitto.fi.

4.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista seikoista välittömästi työttömyyskassalle. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. opiskelu, työssäolo, apuraha, sairasloma, yritystoiminta, irtisanomisajan palkka, sosiaalietuudet tai muu ansiotulo. Myös TE- toimisto tarvitsee tiedon tilanteessasi tapahtuvista muutoksista.

Arvion päivärahan tasosta saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n verkkosivulta löytyvällä päivärahalaskurilla.

Hyödyllisiä linkkejä

TE-toimisto

Opetus ja tiede -työttömyyskassa

E-asiointi

Katso Opetus ja tiede työttömyyskassan yhteystiedot verkosta opetusjatiede.fi

Opetus ja tiede -työttömyyskassa on myös Facebookissa ja Instagramissa.