ATTE ry

AALTO-YLIOPISTON TIETEENTEKIJÄT

ATTE eli Aalto-yliopiston tieteentekijät on lähes 250 väitöskirjatutkijan, post-docin, assistant professorin ja muiden asiantuntijatehtävissä työsuhteessa tai apurahalla työskentelevien yhdistys. ATTE edistää jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja, tukee heidän edistymispyrkimyksiään tieteen harjoittajina ja toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä.

AJANKOHTAISTA:

Aalto-yliopiston tieteentekijät sääntömääräinen syyskokous 18.12.2020/statutory autumn meeting December 18, 2020

Liity jäseneksemme ja tule mukaan toimintaan!

Yhteystiedot

Toimintasuunnitelma 2020

TAVOITE 2020 –
KEINOT
Jäsenistön edunvalvonta
ATTE profiloituu Aalto-yliopistossa opettaja- ja tutkijaidentiteettiä edistävänä ja puolustavana yhdistyksenä.

 

Hallitus päivittää tietonsa jäsentensä työnimikkeistä ja työsuhdetyypeistä. Hallitus/puheenjohtajisto vierailee Aalto-yliopiston kouluissa esittäytymässä olemassa olevalle ja potentiaaliselle uudelle jäsenistölleen. Hallitus ideoi uusia edunvalvontaa tehostavia toimintamuotoja yhteistyössä liiton toimiston kanssa.
Jäsenmäärän nostaminen
ATTEn jäsenmäärä ylittää 240 jäsentä, eli kasvu vähintään + 20 jäsentä vuoden 2019 jäsenmäärään nähden. Ideoidaan toimenpiteitä uusien jäsenten rekrytoimiseksi.
Tiedonkulun kehittäminen
ATTElla on jäsenistön suuntaan aktiivisesti päivittyvä viestintäkanava. Yhdistyksellä on viestintätehtäviä hoitava henkilö, joka osallistuu myös hallituksen kokouksiin. Tehtävästä maksetaan tuntiperusteinen korvaus.
Jäsenistön osallistaminen
ATTE näkyy jäsenistölleen. Yhdistys järjestää jäsenistölleen kaksi virkistäytymistapahtumaa.
Vaikuttaminen Tieteentekijöiden liitossa
ATTE osallistuu liittokokouksiin, liiton hallituksen sekä työryhmien toimintaan. Yhdistys nimittää ehdokkaansa liiton hallitukseen ja työryhmiin sekä valitsee liittokokousedustajat
Yhdistyksen operatiivinen toiminta
ATTEn hallituksella on etäosallistumisen mahdollistavat kokouskäytännöt, tehokas sisäinen viestintä sekä hallitustyöskentelyyn käytettävä yhteinen työskentelyalusta. Yhdistyksellä on sihteerin tehtäviä hoitava henkilö, joka osallistuu hallitustyöskentelyyn. Sihteerille maksetaan tuntiperusteinen korvaus. Tarvittaessa yhdistys hankkii sihteerin työhön tarvitseman tietokoneen.