Väitöskirjojen ohjaus

Tieteentekijöiden nuorempien tutkijoiden toimikunta on aktiivinen monialainen joukko, joka erityisesti valmistelee liiton kantoja koskien väitöskirjatutkijoita ja apurahatutkijoita. Toimikunta on koostanut tälle sivulle sekä väitöskirjatutkijalle että työn ohjaajalle oleellisia hyvää ohjaussuhdetta tukevia asioita.
Nuoremmat tutkijat ovat suurimpia jäsenryhmiämme ja Tieteentekijöiden tulevaisuus.
transparent_1200x800_tieteentekijat-02

Väitöskirjan ohjaussuhteeseen sisältyy velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka koskevat sekä ohjaajaa että ohjattavaa. Osaan oikeuksista ja velvollisuuksista vaikuttaa se, tehdäänkö väitöstutkimusta työsuhteessa, apurahalla vai omarahoitteisesti esimerkiksi muun työn ohessa. 

Tutkijat ovat ammattilaisia uran kaikissa vaiheissa. Siksi väitöskirjaa tekevistä tutkijoista on suositeltavaa käyttää nimikettä väitöskirjatutkija tai nuorempi tutkija.

Väitöskirjatutkijan muistilista

Oikeuksia rahoituksesta riippumatta

 • Täysivaltainen tiede- ja työyhteisön jäsen.
 • Oikeus yliopiston sähköisiin palveluihin (sähköposti, peruspalvelutunnukset ym.) ja pääsy yliopiston relevanteille sähköpostilistoille läpi väitöskirjaprojektin sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.
 • Laadukas ohjaus. Vakavassa ristiriitatilanteessa oikeus vaihtaa ohjaajaa.

Velvollisuuksia

 • Huolehtia työn etenemisestä sovitusti.
 • Informoida ohjaajia työn vaiheista ja työhön vaikuttavista seikoista.
 • Huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
 • Osallistua väitöskirjan rahoituksen hankkimiseen.
 • Kuunnella ja huomioida ohjaajien ja tiedeyhteisön tarjoamaa palautetta tutkimuksestaan.
 • Noudattaa hyvää ja vastuullista tieteellistä käytäntöä ja korkeaa tutkimuseettistä tasoa.

Väitöskirjan ohjaajan muistilista

Oikeuksia

 • Oikeus odottaa työn edistymistä sovitusti.
 • Saada ohjaustyö huomioiduksi työsuunnitelmassaan.
 • Saada riittävästi tietoa, resursseja ja pedagogista koulutusta ohjaustyöhön.
 • Tulla kuulluksi vuorovaikutuksessaan väitöskirjatutkijan ja tiedekunnan kanssa.

Velvollisuuksia

 • Varata riittävästi aikaa väitöskirjatutkimuksen ohjaamiseen.
 • Tarjota väitöskirjatutkijalle rakentavaa palautetta, tukea ja tietoa tutkimustyöhön ja sen rahoittamiseen liittyen.
 • Kohdella ohjattavia väitöskirjatutkijoitaan tasavertaisesti.
 • Sopia yhdessä väitöskirjatutkijan kanssa mahdollisten yhteisjulkaisujen oikeuksista, väitöskirjatutkijan roolista ja meritoitumisesta yhteisjulkaisuprosessissa.
 • Puolustaa omalta osaltaan väitöskirjatutkijan oikeuksien toteutumista suhteessa esimieheen ja yliopistoon.
 • Toimia väitöskirjatutkijalle esimerkkinä hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan normien noudattamisessa.