Oikeudellinen neuvonta jäsenille

Työ- ja virkasuhteisiin sekä apurahatyöskentelyyn liittyvä neuvonta

Liiton asiantuntijat neuvovat jäseniä esimerkiksi työsuhteeseen, työehtosopimukseen, määräaikaisuuksiin, apurahoihin, tutkimusetiikkaan, tekijänoikeuteen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin, työttömyysturvaan, sosiaaliturvaan, apurahaan ja muihin tieteentekijöiden työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikalla välitön apu löytyy useimmiten kääntymällä paikallisen luottamusmiehen puoleen. Työsuojeluasioissa on mahdollista kääntyä myös työsuojeluvaltuutetun puoleen. Jos kysymys koskee Opettajien työttömyyskassan toimintaa, sivutoimisen yrittäjyyden vaikutusta työttömyysturvaan tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon kertymistä, suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan Opettajien työttömyyskassan neuvontaan.

 

Ohjeet yhteydenottoa varten

Yhteydenotot työelämään liittyvien oikeudellisten kysymysten osalta toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse. Jo ensimmäiseen sähköpostiin on hyvä liittää tarvittavat taustatiedot, kuten työnantajan nimi, ongelman kuvaus, tiedot palvelussuhteesta (vakinainen/määräaikainen, kesto jne.) sekä kopion työsopimuksesta, jos asia liittyy työsuhteen ehtoihin. Ethän lähetä meille suojaamattomalla sähköpostilla pyytämättä terveystietojasi tai muuta hyvin arkaluontoista dataa.

Kysymyksiin pystytään yleensä vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa, mutta ruuhka-aikoina, kuten juuri ennen lomia, vastaamisessa voi kestää hieman pidempään. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ehdimme auttaa tilanteessasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Suurin osa oikeudellisista asioista ratkeaa neuvonnalla ja neuvottelemalla. Viimesijaisena vaihtoehtona tulee kyseeseen asian vieminen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Huomaathan, että jäsen tekee aina itse päätöksen siitä, haluaako lähteä viemään asiaansa eteenpäin oikeusteitse. Liitto ei prosessaa jäsentensä puolesta oikeusriidoissa tuomioistuimissa.

Halutessaan viedä oman asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi, jäsenen tulee tehdä toimeksianto ulkopuolisen avustajan (työoikeuteen perehtynyt asianajaja tai lakimies) kanssa. Liitto suosittelee jäsenelle sopivaa työoikeuteen perehtynyttä avustajaa sekä tukee jäsentään oikeusturvaedun avulla (1.1.2022 alkaen) tai oikeusturvavakuutuksen avulla (31.12.2021 saakka) oikeusprosessissa (kts. lisää oikeusturvavakuutuksen ehdoista täältä). Jäsenen tulee aina varmistaa oikeusturvaedun tai oikeusturvavakuutuksen soveltuminen asiaansa ennen oikeusprosessin käynnistämistä. Liitto ei vastaa oikeusturvaedun tai oikeusturvavakuutuksen ylittävistä oikeudenkäyntikuluista jäsenen puolesta.

Juridinen neuvonta

Lakimies, OTM, Joonas Mattsson

  • p. 0207 589621  
  • puhelinpäivystys ti klo 13-16, ke klo 9-12
  • joonas.mattsson[ät]tieteentekijat.fi

Edunvalvontajohtaja, OTK/OTM, Mia Weckman

  • p. 0207 589 616
  • mia.weckman[ät]tieteentekijat.fi

Huomaathan, että liiton jäsenmaksuun ei sisälly rajattomasti neuvontapalveluita, vaan liitossa harkitaan kulloinkin tapauskohtaisesti, miten laajoihin toimenpiteisiin on tarkoituksenmukaista ryhtyä. Neuvontaa annetaan vain jäsenyysaikana ilmenneiden ongelmien tai kysymysten osalta.

Puhelun hinta 0207-alkuisiin numeroihin on 0,088 € / alkava minuutti + alv 24%.

 

Oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus (31.12.2021 asti) sekä uusi oikeusturvaetu (1.1.2022 alkaen)

Vanha oikeusturvavakuutus

Liitto on tarjonnut jäsenilleen sekä ammatillisen vastuuvakuutuksen että ammatillisen oikeusturvavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvan kautta. 1.1.2022 alkaen oikeusturvavakuutus korvataan uudella oikeusturvaedulla (kts. alla). Lisätietoja muutoksesta saat liiton lakimieheltä.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa ehtojen mukaan. Apurahatutkijat ovat vakuutettuina tutkimustyötä koskevissa asioissa. Jäsenen tulee aina varmistaa oikeusturvavakuutuksen soveltuminen riita-asiaan  ennen oikeusprosessin käynnistämistä.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton puolto vakuutuksen käyttämiseen. Otathan yhteyttä liittoon ennen vakuutuksen käyttöä. Liitto antaa tarkempia tietoja oikeusturvavakuutuksen sisällöstä sekä neuvoo oikeanlaisen avustajan löytämisessä.

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Uusi oikeusturvaetu

Tieteentekijät tarjoaa jäsenilleen 1.1.2022 alkaen uuden oikeusturvaedun, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenten oikeusturvan määrää ja saatavuutta. Oikeusturvaetu korvaa aikaisemman oikeusturvavakuutuksen.

Oikeusturvaedun ehdot paranevat joka vuosi jäsenyyden edetessä. Liiton tarjoaman oikeusturvaedun määrä kasvaa jäsenen yhtäjaksoisesti jatkuneen jäsenyysajan suhteessa, yltäen jopa 30 000 euroon omavastuuosuuden pienentyessä vuosi vuodelta oheisen taulukon mukaisesti. Tarkemmat oikeusturvaedun ehdot saat pyytämällä liiton toimistosta.

Jäsenyyden kesto
Oikeusturvan määrä
Omavastuu
6 kk-1 v. 15 000 euroa 15 %
1 vuosi 16 000 euroa 14 %
2 vuotta 17 000 euroa 13 %
3 vuotta 18 000 euroa 12 %
4 vuotta 19 000 euroa 11 %
5 vuotta 20 000 euroa 10 %
6 vuotta 21 000 euroa 9 %
7 vuotta 22 000 euroa 8 %
8 vuotta 23 000 euroa 7 %
9 vuotta 24 000 euroa 6 %
10 vuotta 25 000 euroa 5 %
11 vuotta 26 000 euroa 4 %
12 vuotta 27 000 euroa 3 %
13 vuotta 28 000 euroa 2 %
14 vuotta 29 000 euroa 1 %
15 vuotta 30 000 euroa 0 %
Jos katsot sivua mobiilissa, vieritä taulukkoa vasemmalle nähdäksesi kaikki kolme saraketta: Jäsenyyden kesto – Oikeusturvan määrä – Omavastuu.

Oikeusturvaetu kattaa jäsenen omaan työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeusriidat ja apurahatutkijoiden tutkimustyötä koskevat riidat.  Oikeusturva kattaa myös jäsenten omia tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja tehtävän hakuun liittyviä asioita silloin, kun liitto pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.  Oikeusturva kattaa myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat tietyissä tilanteissa.

Jäsenen tulee aina varmistaa oikeusturvaedun soveltuminen tapaukseensa ennen oikeusprosessin käynnistämistä.

Oikeusturvan käyttäminen edellyttää, että Oikeusturvaa haetaan liitolta ennen kuin asian hoitamisesta aiheutuu kuluja. Otathan yhteyttä liittoon aina, mikäli tarvitset oikeusturvaetua käyttöösi. Liiton lakimies antaa tarkempia tietoja oikeusturvaedun sisällöstä sekä neuvoo oikeanlaisen avustajan löytämisessä.

Yksityiselämän oikeudellinen neuvonta

Yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa jäsenet voivat soittaa suoraan Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n lakimiehille alla oleviin neuvontanumeroihin ma – pe klo 10-16. Puhelut 010-numeroon maksavat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Helsinki 010 6841 400
Hämeenlinna 010 6841 401
Jyväskylä 010 6841 402
Tampere 010 6841 403
Turku 010 6841 404

Yksityiselämäneuvonnan piiriin kuuluvia asioita ovat mm.:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat;
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, avioero, ositus, elatusapu;
  • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen;
  • perintö- ja lahjaverotus;
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat;

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka lakimies selvittää puhelimitse ilman perehtymistä asiakirjoihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.