Juridisk rådgivning för medlemmar

Rådgivning angående anställnings- och tjänsteförhållanden och stipendiearbete

Förbundet erbjuder sina medlemmar juridisk rådgivning angående anställningsförhållanden och arbete med stipendium. Förbundets experter hjälper i frågor som rör till exempel arbetsförhållande, kollektivavtal, visstidsanställning, stipendier, forskningsetik, upphovsrätt, jämlikhet och jämställdhet, arbetslöshetsskydd, social trygghet och annat som hör till forskarnas arbetsliv.

På arbetsplatsen kan du oftast få omedelbar hjälp genom att vända dig till den lokala förtroendemannen. I frågor gällande arbetarskydd är det möjligt att även vända sig till arbetarskyddsfullmäktige.

Om frågan gäller verksamheten i Lärarnas arbetslöshetskassa, på vilket sätt företagande som bisyssla inverkar på arbetslöshetsskyddet eller ackumuleringen av arbetsvillkor för det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet rekommenderar vi att du direkt kontaktar rådgivningen vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Anvisningar för hur du tar kontakt

Vi hoppas att alla juridiska frågor gällande arbetslivet huvudsakligen skickas in per e-post. Det är bra att redan i det första e-postmeddelandet bifoga all nödvändig bakgrundsinformation, såsom arbetsgivarens namn, en beskrivning av problemet, information om anställningsförhållandet (fast/visstid, längd o.s.v.) och en kopia av arbetsavtalet om frågan gäller anställningsvillkoren.

Frågorna kan vanligen besvaras inom några vardagar, men under rusningstid – såsom strax innan semestrar – kan det ta lite längre. Kontakta oss i god tid så att vi hinner hjälpa dig med din situation på bästa möjliga sätt

Vår telefonservice gällande juridisk anställningsrådgivning är öppen på tisdagar kl. 13–16 och onsdagar kl. 9–12 på numret 0207 589621.

 

Juridisk rådgivning

Jurist, JM, Salla Viitanen, 0207 589621 (tis. kl. 13–16, ons. kl. 9–12)

salla.viitanen[at]tieteentekijoidenliitto.fi

Direktören för intressebevakning, jur.kand./JM, Mia Weckman, 0207 589 616,

mia.weckman[at]tieteentekijoidenliitto.fi

Observera att förbundets medlemsavgift inte innehåller gränslöst med rådgivningstjänster. Förbundet överväger i varje enskilt fall hur omfattande åtgärder det är ändamålsenligt att vidta. Rådgivning ges i regel endast gällande sådana problem eller frågor som uppstått under medlemstiden.

Debiteringen för telefonsamtal via 0207- numren är 0,088 €/minut + moms 24%.

 

Rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

Förbundet erbjuder sina medlemmar både en yrkesrelaterad ansvarsförsäkring och en yrkesrelaterad rättsskyddsförsäkring.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter de nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av att den försäkrade anlitat en jurist i tvistemål som enligt villkoren orsakats utifrån arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Stipendiater är försäkrade vad gäller deras forskningsarbete.

Att använda rättsskyddsförsäkringen förutsätter att förbundet förespråkar denna användning. Kontakta förbundet innan du använder försäkringen. Förbundet ger dig närmare information om vad rättsskyddsförsäkringen innehåller och hjälper dig hitta ett lämpligt biträde.

Ansvarsförsäkringen ersätter de av medlemmar i sitt arbete orsakade person- och sakskador som den försäkrade enligt gällande rätt är skadeståndsansvarig för.

Läs mer om försäkringar på Turvas webbplats

Juridisk rådgivning angående privatlivet

I juridiska frågor som gäller privatlivet kan medlemmarna ringa direkt till juristerna på Eversheds Asianajotoimisto Oy på rådgivningsnumren nedan, mån. – fre. kl. 10–16. Samtal till 010-numren kostar 8,35 cent / samtal + 16,69 cent / min.

Helsingfors 010 6841 400
Tavastehus 010 6841 401
Jyväskylä 010 6841 402
Tammerfors 010 6841 403
Åbo 010 6841 404

Rådgivningen gällande privatlivet innefattar bl.a. följande:

  • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
  • familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsförord, skilsmässa, avvittring, underhållsbidrag;
  • juridiska ärenden gällande samboende par, såsom upplösning av samägande;
  • arvs- och gåvobeskattning;
  • ärenden gällande hyra av bostad och bostadsaktiebolag, bostadsköp;

Telefonrådgivningen omfattar de frågor som juristen utreder per telefon utan fördjupning i dokument. Rådgivningen gäller inte upprättande av dokument.