Högskole- och vetenskapspolitik

En betydande påverkare inom högskole- och vetenskapspolitik

Forskarförbundet är Finlands ledande försvarare av forskningsbaserad information samt en intressebevakare inom vetenskapspolitik, forskningsarbete och forskningsverksamhet. Så står det i förbundets verksamhetsstrategi för 2020–2022.

Medlemmarna förväntar sig stark påverkan på högskole- och vetenskapspolitiken. Enligt medlemsenkäter anses detta vara en central uppgift för förbundet.

Tryggande av förutsättningar för forskningsverksamhet på hög nivå styr förbundets verksamhet och påverkanskommunikation. En stabil finansieringsutveckling för högskoleutbildning och forskning bör tryggas. Universitetens finansieringsmodell är i behov av mer stabilitet och öppenhet. Forskare behöver tryggare karriärer jämfört med nuläget.

Förbundet betonar informationens och vetenskapens uppgift i att lösa allt mer komplexa globala problem. Forskning producerar information långsamt men säkert.

Forskarförbundet litar på att bildning och information som bygger på forskning utgör garantier för demokrati och välfärd också då vi står inför nya utmaningar.

Mot stabilitet, frihet och ansvar – förslag för universitetens finansieringsmodell

Forskarförbundet och Professorsförbundet har förberett sitt eget förslag av universitetens finansieringsmodell. Finansieringsmodellen publicerades vid förbundens gemensamma förbundsstämma 26.4.2019.

Jämfört med modellen som förbereddes med ledning av undervisnings- och kulturministeriet skulle förbundens modell öka finansieringens stabilitet och universitetens självständiga profilering.

Finansieringsmodellens förslag (på finska)