Högskole- och vetenskapspolitik

En betydande påverkare inom högskole- och vetenskapspolitik

Forskarförbundet är Finlands ledande försvarare av forskningsbaserad information samt en intressebevakare inom vetenskapspolitik, forskningsarbete och forskningsverksamhet. Så står det i förbundets verksamhetsstrategi för 2020–2022.

Medlemmarna förväntar sig stark påverkan på högskole- och vetenskapspolitiken. Enligt medlemsenkäter anses detta vara en central uppgift för förbundet.

Tryggande av förutsättningar för forskningsverksamhet på hög nivå styr förbundets verksamhet och påverkanskommunikation. En stabil finansieringsutveckling för högskoleutbildning och forskning bör tryggas. Universitetens finansieringsmodell är i behov av mer stabilitet och öppenhet. Forskare behöver tryggare karriärer jämfört med nuläget.

Forskarförbundets Högskole- och vetenskapspolitiska program för 2019–2023 styr förbundets ställningstaganden och utgör en grund vid möten med politiker. Riksdagens utskott, ministerier, Finlands Akademi, stiftelser och andra aktörer inom högskole- och vetenskapspolitiken vänder sig till förbundet för utlåtanden och dess ståndpunkter i olika frågor.

Förbundet betonar informationens och vetenskapens uppgift i att lösa allt mer komplexa globala problem. Forskning producerar information långsamt men säkert.

Forskarförbundet litar på att bildning och information som bygger på forskning utgör garantier för demokrati och välfärd också då vi står inför nya utmaningar.

 

Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma 2019–2023

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous 1.12.2018 hyväksyi liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittisen ohjelman vuosille 2019-2023. Ohjelma määrittelee liiton kannat korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan näiden viiden vuoden aikana.

Lue ohjelma

Kohti vakautta, vapautta ja vastuuta – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi

Tieteentekijöiden liiton mielestä yliopistojen nykyinen rahoitusmalli kaipaa lisää vakautta.

Lue liiton rahoitusmalliesitys

Ajankohtaista