Kierreportaat

Tiede- ja korkeakoulupolitiikka

Tieteentekijät on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tiedepolitiikan, tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja. Olemme keskeinen toimija turvaamassa korkeatasoisen tieteen tekemisen edellytysten säilymistä Suomessa.
Viralliset lausunto- ja nimeämispyynnöt:
va. toiminnanjohtaja Nina Hahtela (etunimi.sukunimi@tieteentekijat.fi).

Korostamme vaikuttamistyössämme päätöksentekijöiden suuntaan tiedon ja tieteen tehtävää yhä monimutkaisempien globaalien ongelmien ratkaisussa. Tutkimus tuottaa tietoa hitaasti, mutta varmasti. Tieteentekijät pitävät oman työnsä kautta keskeisellä tavalla huolta suomalaisten sivistyksestä ja korkeimmasta osaamistasosta. Jäsenemme odottavat meiltä vahvaa vaikuttamista korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan, se on toinen toimintamme painopistealue perinteisen ammattiliittotoiminnan eli jäsenpalvelun lisäksi. 


Liittomme on monialainen ja alueellisesti kattava. Edustamme kaikkia tieteentekijöitä eri uravaiheissa ja erilaisilla työpaikoilla. Näin ollen kannanottomme ovat laaja-alaisia ja perusteellisia. Ne valmistellaan käyttäen maan parhaimpia asiantuntijoita, tutkittuun tietoon pohjautuen.  

Yksi keskeisin arvomme on avoimuus. Toimintamme ja siitä viestiminen on avointa ja läpinäkyvää. Meillä ei ole tarvetta piilotella kantojamme tai niiden taustoja, vaan olemme rohkeita ja sellaista mieltä kuin jäsentemme etu edellyttää. Vaikuttamistoiminnassamme olemme ennakoivia ja oikea-aikaisia.

Liiton työryhmissä valmistellaan vuosittain paljon erilaisia kantoja, joista viimekädessä päättää liiton hallitus. Vuonna 2021 julkistimme avoimeen tieteeseen, jatkuvaan oppimiseen, korkeakouluopetuksen uusiin muotoihin ja uramalleihin liittyviä kannanottoja. 

Tieteentekijät osallistuu poliittisten päätösten valmisteluun vahvalla vaikuttamistyöllä kaikissa vaiheissa: olemalla yhteydessä valmistelijoihin ja päättäjiin, osallistumalla ministeriöiden työryhmiin, kuulemistilaisuuksiin, keskustelemalla asioista julkisuudessa ja laatimalla kirjallisia lausuntoja. Teemme yhteistyötä laajasti erilaisten sidosryhmien kanssa tilanteen ja asian mukaan. Olemme puoluepoliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton järjestö. 

Muuttuvassa maailmassa Tieteentekijät on aktiivinen ja uudistuva toimija, joka suhtautuu tulevaisuuden haasteisiin positiivisesti ja rakentavasti.

Kohti vakautta, vapautta ja vastuuta – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vakaa rahoituskehitys tulee turvata. Yliopistojen rahoitusmalli kaipaa lisää vakautta ja avoimuutta. Tieteentekijät tarvitsevat myös nykyistä turvatummat urat. Yliopistojen rahoitusmalli on tässä keskeisessä asemassa, siksi olemme valmistelleet ehdotuksen nykyistä vakaammaksi rahoitusmalliksi. Emme vain kritisoi, teemme myös vastaehdotuksen.  

Lue liiton rahoitusmalliesitys

Korkeakoulutusta ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle on koottu lista keskeisistä yliopistoja koskevista säädöksistä.

Lue lisää