LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Viralliset lausunto- ja nimeämispyynnöt:

toiminnanjohtaja Johanna Moisio (etunimi.sukunimi@tieteentekijat.fi).