Lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista

Pääministeri Orpon hallitusohjelman pyrkimyksenä on korkeakoulujen rahoituspohjan vahvistaminen muun muassa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellisuuteen siirtymisellä sekä avoimen korkeakoulutuksen maksujen korotuksella. Nyt lausuttavassa ehdotuksessa korotus on määritelty enintään 45 euroon per opintopiste nykyisen enimmäismaksun ollessa 15 euroa per opintopiste. Ehdotus on siis kolminkertaistaa nykyinen avointen korkeakouluopintojen enimmäismaksu.

Tieteentekijöissä katsomme, että korotus on ylimitoitettu ja yksilöille kohtuuton samalla, kun se tuskin tulee merkittävästi vahvistamaan korkeakoulujen rahoitusta. Hyvin todennäköisesti avoimeen korkeakoulutukseen osallistuvien määrä maksujen nousun myötä vähenee. Se on menetys sekä yksilöille että yhteiskunnalle, kun osaamistaso ei tätä kautta nouse. Ehdotuksella avoimen korkeakoulutuksen maksujen enimmäismäärän nostosta sanotaan tavoiteltavan avoimen korkeakouluopetuksen laajentumista ja tarjonnan monipuolistumista.  Tieteentekijöissä ennakoimme kuitenkin seurausten olevan päinvastaisia: avointen korkeakouluopintojen supistuminen nykyisestä.

Lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista