Apurahat

Työn luonne

Apurahalla työskentelevällä tutkijalla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon tai tutkimuslaitokseen eikä rahoituksen myöntäjään. Häneltä puuttuvat monet työsuhteeseen kuuluvat edut, mutta myös velvollisuudet. Vaikka apurahan myöntäjälle usein annetaan selvitys apurahan käytöstä työskentelyn jälkeen, on apurahalla tehty työ itsessään vastikkeetonta. Työtä tai työaikaa ei johdeta eikä valvota.

Apurahakaudella voi tehdä vähäisessä määrin palkkatyötä, esimerkiksi tuntiopetusta.

Liiton jäseneksi

Apurahakauden aikana voi liittyä Tieteentekijöiden jäseneksi ja saada käyttöönsä jäsenetumme. Jäsenvakuutukset, vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus, ovat apurahalla työskentelevällä voimassa jatkuvasti myös työhön liittyvillä matkoilla.

Vakuutukset

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se saattaa vaikuttaa myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamiin etuuksiin.

Tieteentekijöiden jäsenvakuutukset – vapaa-ajan matkustaja- sekä tapaturmavakuutukset – ovat voimassa apurahalla työskentelevillä koko ajan, myös mm. työmatkoilla, kun he eivät ole vakuutettuja minkään työnantajan toimesta. Ks. tarkemmin jäsenten vakuutuseduista tästä.

Sosiaaliturva

Työttömyyskassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin. On kuitenkin huomioitava, että ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehto on vähintään 26 viikkoa työtä ja jäsenyyttä työttömyyskassassa 28 kuukauden tarkastelujaksolla ennen työttömyyden alkamista. Työskentelyn ei siis tarvitse olla yhtäjaksoista. Työssäoloehtoa kerryttävät kalenteriviikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia (tai vähintään 8 tuntia opetusta).

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakaudet eivät kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa, joten kassasta ei kannata erota apurahakausien aikana.

Muu kuin opiskelua tai väitöskirjaa varten saatu apuraha otetaan tulona huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

Kaikki apurahat ovat asumistuessa ja toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa.

Jatko-opintoja apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.

Verotus

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saatujen apurahojen määrä voi ylittää verottoman apurahan rajan, jolloin verottoman apurahan ylittävästä osuudesta maksetaan jäännösveroa. Verottaja saa tiedot maksetuista apurahoista yleensä suoraan säätiöiltä. Lisätietoja apurahojen ja stipendien verotuksesta löydät verottajan verkkosivuilta. Tutustu myös Acatiimin veroliitteeseen.

Apurahalla ulkomaille

Ulkomailla Suomesta myönnetyllä apurahalla työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen kannata lähtiessään erota liiton tai työttömyyskassan jäsenyydestä. Ulkomaille lähdöstä on kuitenkin hyvä ilmoittaa etukäteen Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan, jolloin ulkomaan työskentelystä aiheutuvat kulut otetaan huomioon MYEL-vakuutusmaksua määritettäessä.

Hyödyllistä luettavaa

Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivulla on hyödyllistä tietoa apurahan hakijalle ja saajalle.

Tiedejatutkimus.fi-sivustolta löytyy tiedot avoinna olevista, tulevista ja menneistä apurahahauista.

 

Jäikö sinulla kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen työskentelyyn apurahalla, voit olla yhteydessä meihin sähköisen E-asioinnin kautta.

1200x800_tieteentekijat-07

Apurahansaajan muistilista

Parhaiten turvaat oikeutesi, kun otat asioista ajoissa selvää ja sovit tarvittavista apurahatyötä koskevista järjestelyistä niin apurahan myöntäjän, Melan kuin työn suorituspaikan (esim. yliopisto) kanssa.

Lue lisää

Apurahan ja työsuhteen yhdistelmä työttömyysturvan näkökulmasta

Jotkut yliopistot tarjoavat apurahatutkijoille osa-aikaista työsuhdetta. Apurahan ja työsuhteen yhdistämisessä kannattaa huomioida yhdistelmän vaikutus työttömyysturvaan.

Lue lisää

1200x800_tieteentekijat-13

Tieteentekijöiden apurahaopas

Miten apurahaa haetaan? Mitä erityispiirteitä liittyy apurahalla työskentelyyn, ja mitä on hyvä huomioida verotuksessa ja sosiaaliturvassa? Tunne oikeutesi apurahansaajana ja tiedä tässä roolissa alan hyvät käytännöt tiedeyhteisössä!

Tieteentekijöiden jäsenet: Apurahaopas löytyy e-asioinnista.

Jos et ole Tieteentekijöiden jäsen, mutta haluat tutustua oppaaseen, saat salasanan näkyviin jättämällä yhteystietosi tästä linkistä.*

*Hyväksyn, että minuun voidaan ottaa yhteyttä Tieteentekijöistä vuoden 2024 aikana.

Linkki oppaaseen

 

tieteentekijat_banneri_FIN