Stöd i arbetslivet

Arbete med vetenskap, forskning, högskoleutbildning, bildning och innovationer.

Våra medlemmar arbetar i många slags uppgifter och karriärskeden. De är bland annat forskare, universitetslektorer, universitetslärare, professorer, informationsspecialister samt olika slags experter inom vetenskap, forskning och högskoleutbildning och anställda inom administration. Vi är den största fackföreningen inom universitetssektorn i Finland. Vi representerar även forskare som arbetar med stöd av stipendiefinansiering.

Förbundets intressebevakning fungerar både i arbetslivet och även i samhället i stort. Vi verkar aktivt för att stärka förutsättningarna för bättre vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Vi vill trygga ett bra arbetsliv för våra medlemmar.

De tjänster och förmåner som vi erbjuder medlemmar är lättillgängliga och aktuella. Vi utvecklar särskilt de digitala tjänsterna. Fosu:s förtroendemän och förbundets medlemsföreningar är tillgängliga på arbetsplatserna – nära dig.