Vanliga frågor om medlemsavgiften

Medlemsavgiften är en procent av bruttolönen för din huvudsyssla, men minst 96 euro och högst 600* euro per år. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om medlemsavgiften.

*Östra Finlands forskarförening, ITTE:s beslöt vid sitt höstmöte att avgiftstaket inte gäller deras medlemmar.

Jag hittar inte fakturan för medlemsavgiften. Jag har inte referensnumren, hur ska jag betala min medlemsavgift? 

I e-kontakter hittar du medlemsavgiftsräknaren som räknar ut din medlemsavgift. Här hittar du också kontonumret samt referensnumret för olika perioder. Du kan logga in i e-kontakter här, eller vid punkten ”Ändring av medlemsuppgifter” i ditt mobila medlemskort kan du få referenser för betalning kvartalsvis eller årsvis. 

Avgiftstaket på 600 euro gäller mig, måste jag byta till e-faktura?

Nej, du kan fortsätta betala avgiften på samma sätt som tidigare.

Avgiftstaket på 600 euro gäller mig, kan jag fortsätta med att arbetsgivaren innehåller medlemsavgiften direkt från min lön (arbetsgivaruppbörd)?

Ja, arbetsgivaren kan även i fortsättningen innehålla medlemsavgiften direkt från din lön.

Jag vill att min arbetsgivare tar medlemsavgiften direkt från min lön. Vad ska jag göra? 

Genom att fylla i en fullmakt kan du ge din arbetsgivare rätt att innehålla medlemsavgiften direkt från din lön. Du ger fullmakten till arbetsgivaren eller direkt till löneräkningen. Ta en kopia till dig själv. Arbetsgivaren innehåller avgiften från din lön från början av följande månad. Kom alltså ihåg att ta hand om avgiften själv fram till dess. Från webbplatsen  kan du hitta och skriva ut fullmakten. 

 Förening – specifika föreningsnummer
Förening Föreningsnumret
Aalto-yliopiston tieteentekijät ry. ATTE 020
Forskarföreningen vid Svenska handelshögsskolan rf. FfSH 011
Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. FfÅA 001
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry. HYT 003
Informaatioalan akateemiset ry. INA 022
Itä-Suomen tieteentekijät ry. ITTE 005
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. JYTTE 006
Lapin tieteentekijät ry. LaTi 018
Lappeenrannan tieteentekijät ry. LaTKA 008
Oulun yliopiston akateemiset ry. OYA 009
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry. SATY 010
Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 3T 019
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. TATTE 012
Turun yliopiston tieteentekijät ry. TYT 014
Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. VYTY 015

Jag har blivit arbetslös, hur stor är min medlemsavgift? 

Medlemsavgiften för en period utan lön är 8 /månad. Meddela oss om din oavlönade period i webbplatsen https://link.webropolsurveys.com/s/minimumfee. 

Jag jobbar på stipendium, men jag är också anställd på deltid. Hur stor är min medlemsavgift? 

Om du arbetar på deltid och den procentbaserade medlemsavgiften som beräknas på din lön är under 8 /månad, blir medlemsavgiften ändå 8 /månad som är minimiavgiften. 

För vilken del av lönen eller ett arvode betalar man medlemsavgift? 

Medlemsavgift betalas på den löneinkomst som utgör grunden för förskottsinnehållning. Hit hör bruttolön och därmed jämförbara arvoden, semesterersättningar, semesterpenningar, naturaförmåner och stödpaket vid uppsägningar. Medlemsavgift betalas inte på bonusar, optioner, resultatlön, dagpenningar eller kilometerersättningar.

 


Läs mer: Medlemsavgiften 2022

Ändring av medlemsuppgifter

Glöm inte vår chatbot som ger råd dygnet runt!