Vad är e-kontakter?

Forskarförbundets medlemmar har till sitt förfogande en digital medlemstjänst, e-kontakter. Där kan du behändigt uppdatera din kontaktinformation eller ändringar i din anställning. I tjänsten kan du också kontrollera och betala dina medlemsavgifter. Tjänsten kan användas 24/7 – när det än passar dig.

Du kan logga in till e-kontakter med bankidentifiering.

Klicka här för att öppna tjänsten

Kontakta vår medlemstjänst via e-post jasenpalvelu@tieteentekijat.fi eller ring till numret 0207 589 619 om du behöver hjälp med att uppdatera dina uppgifter.

Betjäning i medlemskapsfrågor måndag–torsdag kl. 9–12 tfn 0207 589 619

Vanliga frågor om e-kontakter

Varför behöver jag ange två e-postadresser?

Det är möjligt att i e-kontakter ange en privat e-postadress som kan användas för kommunikation vid eventuella strejker. Normalt använder vi endast den primära adressen som kan vara en arbetsrelaterad e-postadress. Ge oss även din privata e-postadress för den eventualiteten att din arbetsgivare förhindrar användningen av din arbetsrelaterade e-postadress vid en eventuell strejk.

Hur anmäler jag om min arbetslöshet/föräldraledighet/studieledighet?

Information om period utan lön anges i medlemsavgiftsinformationen i e-kontakter.

Har mina uppgifter inte uppdaterats automatiskt?

Ändrade postadresser uppdateras via befolkningsdatasystemet. Dina andra uppgifter uppdateras inte automatiskt. Du måste alltså logga in på e-kontakter och anmäla ändringarna där.

Andra frågor?

Kontakta vår medlemstjänst om du behöver hjälp med e-kontakter. jasenpalvelu@tieteentekijat.fi