Presentation av kandidaterna till Forskarförbundets presidium

Under höstens förbundsmöte i november väljs ordförande och två vice ordförande för förbundet för perioden 2023–2024. På den här sidan kan du läsa om kandidaterna till presidiet. 

Karjalainen Tero 9399

Ordförandekandidat: Tero Karjalainen

Utbildning: Filosofie doktor (medicinsk fysik)
Nuvarande befattning: Direktör (2021–), centret för kontinuerligt lärande, Östra Finlands universitet

Läs presentationen av Tero Karjalainen här.

Viktiga mål

Jag vill arbeta för att vi i fortsättning identifieras ännu bättre som ett ansvarsfullt, pålitligt och sakkunnigt fackförbund som är involverat i all slags vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Vi bör bli bättre på att finna metoder för alla våra medlemmar att genuint kunna uppleva att det är möjligt att delta i vår verksamhet och vårt beslutsfattande såväl på lokal som på nationell nivå – om man så vill.

Tillräckliga resurser för vetenskap, forskning och högskoleutbildning bör säkerställas på ett förutseende och långsiktigt sätt. I detta avseende bör vi särskilt påverka både inför riksdagsvalet och under regeringsförhandlingarna.

Jag vill utmana universiteten och de styrande ministerierna att engagera sig i verksamheten bland dem som arbetar med forskning, vetenskap och högskoleutbildning med samma entusiasm som dessa engagerar sig i vetenskap och utbildning. Att stipendieforskare erkänns som fullvärdiga medlemmar av vetenskapssamfundet och att den anställda personalen får långvarigare avtal är redan ett stort steg i rätt riktning.

Tidigare arbetshistoria

Arbetat vid universitetets vetenskapliga institution sedan 1999 huvudsakligen med olika lärar-forskarbeteckningar (assistent -> forskningschef). Tiden inkluderar två forskarutbyten i Nordamerika. De senaste åren arbetat i ledningen för institutionen med ansvar för undervisningsfrågor.

Viktiga förtroende- och intressebevakningsuppdrag

 • Förtroendeuppdrag vid universitet sedan 2001 (bland annat fakultetsrådet (2001–2007), universitetsstyrelsen (2004–2017), universitetskollegiet (ordf. 2018–2021, vice ordf. 2022–).
 • Kuopion Tieteentekijät, KuTTe ry., ordförande 2002–2006
 • Forskarförbundet, vice ordförande 2007–2008, 2019–2022
 • Eurodoc, Finnish delegate 2008–2009
 • Pallokissat, Kuopio ry. ordförande 2009–2013

Länkar till kandidatens olika kanaler

UEF Connect

Twitter: @KarjalainenTero

LinkedIn: Tero Karjalainen

Instagram: karjalainentero

Facebook

Publicerat

UEF columns

UEF continuous learning 

Arkhimedes (leader articles)

Sanni Tiitinen_vpj-vaalit 2022_valokuva

Viceordförandekandidat: Sanni Tiitinen

Utbildning: Doktor i samhällsvetenskaper (socialpsykologi)
Nuvarande befattning: Äldre forskare (9/2021–), Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Läs Sanni Tiitinens presentation här.

Viktiga mål och befattningar

Förbundets interna verksamhet: Konkretisera vad det innebär att i praktiken vara ett förbund för alla som arbetar med vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Fortsätta att utveckla praxis och regler så att det blir enklare och mer relevant att delta och påverka i förbundets verksamhet.

Rikspolitiken: Fortsätta påverkansarbetet för långsiktig och tillräcklig finansiering för vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Tala om vikten av forskningsbaserad information som grund för allt beslutsfattande.

Arbetstillfällen inom vetenskap, forskning och högskoleutbildning och den akademiska arbetskulturen: Påverka för att främjandet av arbetshälsa ska göras till en genuin prioritet i arbetstillfällena inom vetenskap, forskning och högskoleutbildning. Till grund för påverkansarbetet sammanställa riktlinjer för de viktigaste byggstenarna för arbetshälsan bland dem som arbetar med forskning, vetenskap och högskoleutbildning.

Detta omfattar bland annat långvariga anställningsavtal, fungerande ledningsmetoder och ledningssystem samt möjligheten att på ett flexibelt sätt förena arbete och annat liv. Tala för en human och psykologiskt trygg akademisk arbetskultur.

Tidigare arbetshistoria

 • Forskardoktor, Tammerfors universitet, 1/2017‒8/2021
 • Forskardoktor och stipendieforskare, Aalto-universitetet, 9/2014‒12/2016
 • Doktorand, Tammerfors universitet, 1/2010‒3/2014
 • Forskningsassistent, sommar- och timarbete 2006‒2009

I mitt forskningsarbete har jag undersökt växelverkan vid olika yrkesmöten, såsom rådgivningsmottagningar, utvecklingsmöten, grupphandledning och workshopträning som stöder arbetshälsan. För närvarande handlar min forskning bland annat om yrkesinriktad rehabilitering.

Viktiga förtroende- och intressebevakningsuppdrag

 • Forskarförbundet: vice ordförande 2021–2022, suppleant i styrelsen 2020, medlem i bakgrundsgruppen för kollektivavtalsförhandlingarna 2019‒2020
 • Ersättare i styrelsen för Lärarnas arbetslöshetskassa 2021–
 • TATTE: ordförande 2020–2021, styrelsemedlem 2019 och ersättare 2018
 • Medlem i strejkkommittén vid Tammerfors universitet 2020
 • Personalmedlem vid Tammerfors universitets arbetarskyddskommitté 2017‒2021

Länkar till kandidatens olika kanaler

Twitter: @sanni_tiitinen

Facebook: Sanni Tiitinen

Länkar till blogginlägg och intervju (på finska)

Akateeminen kameleontti löysi rauhan 5.10.2022

Onko akateeminen maailma vain paksunahkaisille? 9.6.

Mitä yliopistot voivat oppia Netflixiltä? 13.4.2022

Haastattelu: Viisi kysymystä 20.4.2021 

 

 

 

VäisänenPauli_VPJvaali

Viceordförandekandidat: Pauli Väisänen

Utbildning: Filosofie magister (disputation 2023)
Nuvarande befattning: Doktorand (2017–) forskningsenheten för rymdfysik och astronomi, Uleåborgs universitet

Läs presentationen av Pauli Väisänen här.

Viktiga mål

Mitt mål är att förena den dagliga verksamheten bland dem som arbetar med forskning, vetenskap och högskoleutbildning med beslutsfattande på högre nivå och att utveckla de faktiska förutsättningarna för verksamheten.

Förbundet ska bidra till att universitetens basfinansiering förbättras genom att andelen splittrat arbete samt projekt- och ansökningskarusellen minskas och den behövliga ordinarie undervisnings-, forsknings- och expertpersonalen ökas. En forskarkarriär vid universitet bör göras betydligt mer attraktiv bland annat genom att lönerna utvecklas så att de motsvarar andra uppgifter på magisternivå.

Verksamheten inom förbundet och föreningarna måste göras ännu mer attraktiv och möjligheterna för påverkansarbete med låg tröskel bör utvecklas. På vissa platser befinner vi oss i en ond cirkel där arbetsbelastningen hindrar oss från att delta i verksamheten, vilket i sin tur försämrar möjligheterna till framgångsrik intressebevakning (bland annat när det gäller att rationalisera arbetsbelastningen).

När forskningsarbete bland annat genom FOU-finansiering blir vanligare även utanför universitetet, borde vi som förbund lösa in vår plats som intressebevakare för dem som arbetar med forskning, vetenskap och högskoleutbildning.

 

Tidigare arbetshistoria

 • Forskningsassistent 2012–2016 forskningsgruppen för rymdklimatet, forskningsenheten för rymdfysik och astronomi, Uleåborgs universitet
 • Gästforskare, 05–06/2019, University of Reading, Förenade kungariket

Viktiga förtroende- och intressebevakningsuppdrag

Jag har varit en aktiv påverkare under hela min universitetskarriär och varit aktiv i många lokala och nationella förtroendeuppdrag samt vid universitetet på forskningsgrupp-, institutions-, fakultets- och universitetsnivå.

Forskarförbundet

 • Styrelsemedlem 2020–, suppleant 2019
 • Kommittén för yngre forskare 2019–, ordförande 2021–
 • Bakgrundsgruppen för kollektivavtalsförhandlingarna 2022
 • Arbetsgruppen för organisationsverksamhet 2022

Oulun yliopiston tieteentekijät ry

 • Ordförande 2020–, informatör 2018–2019

Uleåborgs universitet

 • Medlem
 • Medlem i arbetsgruppen för ansvarsfull utvärdering 2020
 • Medlem i beredningsgruppen för RAE2020
 • Medlem i forskningsrådet 2017–2019
 • Medlem i forskarskolans ledningsgrupp och ordförande för doktorandsektionen 2018
 • Medlem i universitetsstyrelsen 2016–2017
 • Medlem i utbildningsrådet 2014–2015

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Medlem i fakultetsstyrelsen 2014–2015, 2018–2021

Länkar till kandidatens olika kanaler

Twitter: PauliVaisanen

Facebook: ForTex

Forskar profil: Pauli Väsänen

ORCID

 

 

Forskarförbundets presidiums valpanel 3.11.2022

I valpanelen hörde vi kandidaterna till presidiet framföra sin syn på förbundets intressebevakning och på hur verksamhet borde utvecklas.