Ändring av medlemsuppgifter

Kom ihåg att meddela oss om ändringar i dina medlemsuppgifter – till exempel ändringar i anställning eller kontaktinformation – så att de blir uppdaterade i vårt medlemsregister.

Med tanke på vår intressebevakning är det av största vikt att vi har uppdaterad information om var våra medlemmar arbetar!

Medlemsuppgifter kan ändras i tjänsten eKontakter. 

I tjänsten kan du ändra person- och arbetsplatsuppgifter, meddela om byte av medlemsförening och avbryta tidningsprenumerationen om du så önskar.

Om du inte har satt upp ett överlåtelseförbud får vi de uppdaterade postadressuppgifterna från Posten, annars måste du själv meddela oss om den nya adressen.

Kom ihåg att meddela oss på jasenpalvelu@tieteentekijat.fi även då du ämnar gå eller har gått i pension!

Vad är eKontakter

Att säga upp sitt medlemskap

Medlemskapet ska sägas upp skriftligt. Om du vill säga upp ditt medlemskap i förbundet ska du kontakta vår medlemstjänst i e-kontakter. Blanketten finns under Mina uppgifter > Medlemskap.

Observera att du inte kan gå ur förbundet eller arbetslöshetskassan retroaktivt. Kom ihåg att se till att din medlemsavgift är betald fram till dagen för utträdet.

Om din medlemsavgift har innehållits direkt av din lön ska du komma ihåg att även meddela din arbetsgivare om att medlemsavgiften inte längre ska innehållas.