Material

På den här sidan finns Forskarförbundets medlemsundersökningar,  olika broschyrer och guider.

 

tieteentekijat_NUTUbanneri-FIN

Uravaihtoehtojen risteyksessä. Tieteentekijöiden kysely nuoremmille tutkijoille 2020-2021

Uravaihtoehtojen risteyksessä. Tieteentekijöiden kysely nuoremmille tutkijoille 2020-2021

1200x800_tieteentekijat-12

Försvarare av forskningsbaserad information och intressebevakare för forskarkåren

Forskarförbundet har 15 medlemsföreningar med över 7 000 medlemmar. Medlemmarna stöds också av ett omfattande nätverk av förtroendemän och förbundets kunniga personal.

Förskarförbundets broschyr

Niin pitkä on matka

Tieteentekijöiden jäsenkysely 2019

Tieteentekijöiden liiton kahdeksas koko jäsenistön kattava jäsenkysely toteutettiin marraskuussa 2019. Kolmen vuoden välein toteutettavissa jäsenkyselyissä selvitetään muun muassa jäsenistön koulutusta, palvelussuhteita, palkkausta, apurahalla työskentelyä ja työoloja.

Niin pitkä on matka – Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2019

 

1200x800_tieteentekijat-07

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2020

Tieteentekijöiden jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2020. Kyselyssä selvitettiin jäsenten kokemuksia koronaepidemian poikkeusolojen aikaisesta työskentelystä.

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2020

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2021

Tieteentekijöiden toukokuussa 2021 toteutetussa kyselyssä selvitettiin liiton jäsenten koronapandemian aikaista työskentelyä syksystä 2020 lähtien. Kysely on jatkumoa liiton toukokuussa 2020 tekemälle kyselylle.

Kysely poikkeusajan työskentelykokemuksista, kevät 2021

työelämä

Miten menetellä häirintätilanteissa?

Tieteentekijä voi uransa aikana kohdata häirintää erilaisissa tilanteissa. Häirintä voidaan karkeasti jakaa kahteen eri ryhmään; 1. työpaikalla tapahtuvaan häirintään ja työhön liittyvään häirintään sekä 2.  yksityiselämän piiriin kuuluvaan häirintään.

Ohje häirintätilanteessa

korkeakoulu-ja tiedepoliittinen ohjelma 2019-2023

Tieteentekijöiden korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma 2019–2023

Tieteentekijöiden korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma sisältää laajan joukon tavoitteita, joita liittona tahdomme edistää vuosina 2019–2023.

Tieteentekijöiden korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma 2019–2023

 

yhteiset pelisäännöt tärkeitä väitöskirjan ohjaussuhteessa

Gemensamma spelregler viktiga i förhållandet mellan doktorand och handlare

Förhållandet mellan doktorand och doktorsavhan- dlingens handledare innehåller skyldigheter och rättigheter som gäller både handledaren och doktoranden. En del av rättigheterna och skyldigheterna påverkas av om doktoranden arbetar på sin avhandling i ett anställningsförhållande eller på stipendium eller genom självfinansiering, till exempel vid sidan av annat arbete.

Gemensamma spelregler viktiga i förhållandet mellan doktorand och handlare

tieteentekijat_banneri_SWE

Forskarförbundets stipendieguide

Hur ansöker man om stipendier, vilka särdrag som gäller stipendiearbete och vad det är bra att beakta i fråga om beskattning och social trygghet? Bli medvetna om dina rättigheter som stipendiat och vet i denna roll vad är god praxis i vetenskapssamfundet!

Forskarförbundets medlemmar: Lösenordet får du på mobilmedlemskortets Stipendieguide -sida. Vill du inte använda mobilkortet kan du begära lösenordet av vår medlemstjänst jasenpalvelu@tieteentekijat.fi.

Är du inte medlem i Forskarförbundet men vill ta en titt på guiden får du fram lösenordet genom att lämna dina personuppgifter via den här länken.*

*Jag samtycker till att Forskarförbundet kan kontakta mig under 2023.

LÄNK TILL GUIDEN

hullun hommaa 2017

Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017

Tieteentekijöiden Nuorempien tutkijoiden työryhmän kyselyssä selvitettiin nuorempien tutkijoiden työtilannetta, tutkimuksen rahoitusta, työnteon edellytyksiä sekä tulevaisuuden näkymiä ja urasuunnitelmia.

Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017

Survey for Early Career Researchers in Finland 2017