Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning för förbundets medlemmar

Om du blir arbetslös är du berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, om du har varit medlem i arbetslöshetskassan åtminstone de senaste 26 veckorna och därmed uppfyller löntagares arbetsvillkor. Löntagares arbetsvillkor uppfylls om du under de närmast föregående 28 månaderna har varit i förvärvsarbete i minst 26 kalenderveckor. Man måste inte ha arbetat utan avbrott, utan arbetet kan bestå av flera kortare perioder. Kontrollera i arbetslöshetskassans anvisningar närmare förutsättningar för att arbetsvillkoret ska uppfyllas.

Stipendieperioder, liksom studier på heltid, sjukdagpenning eller familjeledighet, förlänger granskningsperioden på 28 månader för arbetsvillkoret med högst sju år, men de inkomster som fåtts för dem beaktas inte vid uppskattningen av dagpenningens belopp. Du kan således vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning också då en stipendieperiod slutar enligt dina tidigare anställningsförhållanden.  Då bestäms beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning utifrån lönen för ditt senaste anställningsförhållande.

 

Gör så här för att få inkomstrelaterad dagpenning:

1)

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) genast efter att anställningsförhållandet upphör eller stipendieperioden slutar eller en permittering börjar senast på din första arbetslöshetsdag och håll din anmälan om att du är arbetssökande i kraft enligt TE-byråns instruktioner. Arbetslöshetskassan kan inte betala dagpenning för tiden då du inte är arbetssökande. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande på adressen http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html.  Vid behov kan du ringa TE-byråns rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa 0295 020 701 (mån–fre kl. 9.00–16.15).

2)

Då arbetslösheten eller permitteringen har varat i två veckor kan du skicka din första ansökan om dagpenning. Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning noggrant och skaffa de bilagor som behövs. Du kan söka dagpenning via Lärarnas arbetslöshetskassas elektroniska Openet-tjänst. Om du vill söka dagpenning med en blankett som skickas per post, kan du skriva ut den på Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskaps webbplats. Obs. Dagpenning ska alltid sökas inom tre månader från det datum som den ska börja betalas. Kom ihåg att också söka för den s.k. självrisktiden. Du hittar närmar anvisningar för ansökan om dagpenning på Lärarnas arbetslöshetskassas webbplats.

3)

Håll förbundets medlemskap i kraft också under arbetslösheten genom att betala din medlemsavgift. Under en arbetslöshet ska du betala själv din medlemsavgift med referensnumret i det medlemsavgiftsbrev som skickas i början av året eller med den medlemsavgiftsräknare i den elektroniska ärendehanteringen som ger dig ett referensnummer för att betala fakturan. För medlemmar som inte är i förvärvsarbete är medlemsavgiften 8 euro/månad.  Meddela i den elektroniska ärendehanteringen också om dina arbetslöshet (punkt: jäsenmaksutiedot à syötä palkaton jakso). Vid behov får du instruktioner om medlemsavgifter från förbundets medlemstjänst jasenpalvelu@tieteentekijoidenliitto.fi.

4)

Meddela omedelbart arbetslöshetskassan om alla faktorer som påverkar rätten till dagpenning. Saker som ska meddelas är bland annat studier, arbete, stipendium, sjukledighet, företagsverksamhet, lön under uppsägningstiden, socialförmåner eller annan förvärvsinkomst. Även TE-byrån behöver information om din situation förändras.

Du får en uppskattning över nivån för din dagpenning med dagpenningskalkylatorn på Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s webbplats.

Nyttiga länkar:

TE-byrån

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

E-ärendehantering