Tieteentekijöiden puheenjohtajiston 2023–2024 esittelyt

Syysliittokokous valitsi marraskuussa 2022 liitolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaudelle 2023–2024. Tällä sivulla pääset tutustumaan puheenjohtajistoehdokkaiden esittelyihin, jotka on tehty ennen heidän valintaansa. 

Karjalainen Tero 9399

Puheenjohtajaehdokas: Tero Karjalainen

Koulutus: FT (lääketieteellinen fysiikka)
Nykyinen toimi: Johtaja (2021-), Jatkuvan oppimisen keskus, Itä-Suomen yliopisto

Tutustu Tero Karjalaisen esittelyyn tästä.

Keskeiset tavoitteet

Haluan työskennellä sen eteen, että meidät tunnistetaan jatkossa entistä paremmin vastuullisena, luotettavana ja asiantuntevana kaikkien tieteen, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen parissa työskentelevien ammattiliittona. Meidän tulee löytää paremmin keinot siihen, miten kaikki jäsenemme voivat aidosti kokea mahdollisuuden osallistua toimintaamme ja päätöksentekoomme niin paikallisesti kuin kansallisestikin – niin halutessaan.

Tieteen, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen riittävät resurssit tulee varmistaa ennustettavasti ja pitkäjänteisesti. Tähän meidän tulee erityisesti vaikuttaa niin eduskuntavaalien alla kuin myös hallitusneuvottelujen aikaan.

Yliopistoja ja ohjaavaa ministeriötä haluan edelleen haastaa sitoutumaan tieteentekijöihin samalla antaumuksella kuin tieteentekijät sitoutuvat tieteeseen ja koulutukseen. Apurahatutkijoiden tunnustaminen täysivaltaisiksi tiedeyhteisön jäseniksi, sekä palkattuun henkilökuntaan pidempikestoisesti sitoutuen päästään jo iso askel eteenpäin.

Aiempi työhistoria

Töissä yliopiston tiedelaitoksella vuodesta 1999 alkaen pääasiassa erilaisilla opettaja- tutkijanimikkeillä (assistentti->tutkimuspäällikkö). Sisältää kaksi tutkijavaihtoa Pohjois-Amerikkaan. Viimeiset vuodet laitosjohdossa vastaten opetusasioista.

Keskeiset luottamus- ja edunvalvontatehtävät

 • Yliopistollisissa luottamustehtävissä vuodesta 2001 alkaen (mm. tiedekuntaneuvosto (2001–2007), yliopiston hallitus (2004–2017), yliopistokollegio (pj. 2018–2021, vpj. 2022-).
 • Kuopion Tieteentekijät, KuTTe ry., puheenjohtaja 2002–2006
 • Tieteentekijöiden liitto, varapuheenjohtaja 2007–2008, 2019–2022
 • Eurodoc, Finnish delegate 2008–2009
 • Pallokissat, Kuopio ry. puheenjohtaja 2009–2013

Linkit ehdokkaan eri kanaviin

UEF Connect

Twitter: @KarjalainenTero

LinkedIn: Tero Karjalainen

Instagram: karjalainentero

Facebook

Kirjoituksia

UEF Puheenvuoroja

UEF Jatkuva oppiminen

Arkhimedes (pääkirjoitukset)

Sanni Tiitinen_vpj-vaalit 2022_valokuva

Varapuheenjohtajaehdokas: Sanni Tiitinen

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori (sosiaalipsykologia)
Nykyinen toimi: Vanhempi tutkija (9/2021-), Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutustu Sanni Tiitisen esittelyyn tästä.

Keskeiset tavoitteet ja toimet

Liiton sisäinen toiminta
Konkretisoidaan, mitä tarkoittaa käytännössä olla kaikkien tieteentekijöiden liitto. Jatketaan toimintakäytäntöjen ja sääntöjen kehittämistä siten, että osallistuminen ja vaikuttaminen liiton toimintaan on entistä helpompaa ja merkityksellisempää.

Valtakunnan politiikka
Jatketaan vaikuttamistyötä tieteenteon rahoituksen pitkäjänteisyyden ja riittävyyden puolesta. Puhutaan tutkitun tiedon tärkeydestä kaiken päätöksenteon pohjana.

Tieteentekemisen työpaikat ja akateeminen työkulttuuri
Vaikutetaan siihen, että tieteentekemisen työpaikat ottavat aidosti prioriteetikseen työhyvinvoinnin edistämisen. Kootaan vaikuttamistyön pohjaksi yhteen linjaukset tieteentekijöiden työhyvinvoinnin keskeisistä rakennuspalikoista.

Tähän kuuluvat mm. pitkäjänteiset työsuhteet, toimivat johtamiskäytännöt ja -järjestelmät ja mahdollisuus sovittaa työ ja muu elämä joustavasti yhteen. Puhutaan inhimillisen ja psykologisesti turvallisen akateemisen työkulttuurin puolesta.

Aiempi työhistoria

 • Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, 1/2017‒8/2021
 • Tutkijatohtori & apurahatutkija, Aalto-yliopisto, 9/2014‒12/2016
 • Tutkijakoulutettava, Tampereen yliopisto, 1/2010‒3/2014
 • Tutkimusapulainen, kesä- ja tuntitöitä 2006‒2009

Tutkimustyössäni olen tarkastellut vuorovaikutusta erilaisissa ammatillisissa kohtaamisissa kuten neuvolavastaanotoilla, kehittämiskokouksissa, työhyvinvointia tukevassa ryhmäohjauksessa ja työpajavalmennuksessa. Tällä hetkellä tutkin mm. ammatillista kuntoutusta.

Keskeiset luottamus- ja edunvalvontatehtävät

 • Tieteentekijöiden liitto: varapuheenjohtaja 2021–2022, hallituksen varajäsen 2020, TES-taustatyöryhmän jäsen 2019‒2020
 • Opettajien Työttömyyskassan hallituksen varajäsen 2021−
 • TATTE: puheenjohtaja 2020–2021, hallituksen jäsen 2019 ja varajäsen 2018
 • Lakkotoimikunnan jäsen Tampereen yliopistolla 2020
 • Tampereen yliopiston työsuojelutoimikunnan henkilöstöjäsen 2017‒2021

Linkit ehdokkaan eri kanaviin

Twitter: @sanni_tiitinen

Facebook: Sanni Tiitinen

Linkit blogi-kirjoituksiin ja haastatteluun

Akateeminen kameleontti löysi rauhan 5.10.2022

Onko akateeminen maailma vain paksunahkaisille? 9.6.2022

Mitä yliopistot voivat oppia Netflixiltä? 13.4.2022

Haastattelu: Viisi kysymystä 20.4.2021

 

VäisänenPauli_VPJvaali

Varapuheenjohtajaehdokas: Pauli Väisänen

Koulutus: Filosofian maisteri (väitös 2023)
Nykyinen toimi: Väitöskirjatutkija (2017-) Avaruusfysiikan ja tähtitieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Tutustu Pauli Väisäsen esittelyyn tästä.

Keskeiset tavoitteet

Tavoitteenani on yhdistää tieteentekijöiden arkitoiminta ylemmän tason päätöksentekoon ja kehittää tieteentekemisen aitoja edellytyksiä.

Liiton tulee myötävaikuttaa siihen, että yliopistojen perusrahoitusta parantamalla silpputyön sekä hanke- ja hakemusrumban osuus saadaan pienemmäksi ja tarvittavaa vakinaista opetus, tutkimus- ja asiantuntijahenkilökuntaa enemmän. Tutkijanurista yliopistoilla tulisi tehdä huomattavasti houkuttelevampaa mm. kehittämällä palkkausta vastaamaan muita maisteritason tehtäviä.

Toiminnasta liitossa ja yhdistyksissä on tehtävä vieläkin houkuttelevampaa ja matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia kehittää. Olemme paikoin noidankehässä, jossa työkuorma estää osallistumisen toimintaan, mikä taas heikentää edunvalvonnan menestymistä (mm. työkuormien järkevöittämisessä).

Kun tutkimustyö mm. TKI-rahoituksen kautta yleistyy enemmän myös yliopiston ulkopuolella, meidän tulisi liittona lunastaa paikkamme tieteentekemisen ja -tekijöiden edunvalvojana.

Aiempi työhistoria

 • Tutkimusavustaja 2012–2016, Avaruusilmaston tutkimusryhmä, Avaruusfysiikan ja tähtietieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Vieraileva tutkija, 05-06/2019, University of Reading, United Kingdom

Keskeiset luottamus- ja edunvalvontatehtävät

Olen ollut aktiivinen vaikuttaja koko yliopistourani aikana ja olen toiminut aktiivisesti useissa paikallisissa ja kansallisissa luottamustoimissa sekä yliopistolla tutkimusryhmä-, laitos-, tiedekunta- ja yliopistotasoilla.

Tieteentekijöiden liitto

 • Hallituksen jäsen 2020-, vara 2019
 • Nuorten tutkijoiden toimikunta 2019-, puheenjohtaja 2021-
 • TES-neuvotteluiden taustaryhmä 2022
 • Järjestötoiminnan työryhmä 2022

Oulun yliopiston tieteentekijät ry

 • Puheenjohtaja 2020-, tiedottaja 2018–2019

Oulun yliopisto

 • HRS4R seurantaryhmän jäsen 2022
 • Vastuullisen arvioinnin työryhmän jäsen 2020
 • RAE2020-valmisteluryhmän jäsen
 • Tutkimusneuvoston jäsen 2017–2019
 • Tutkijakoulun johtoryhmän jäsen ja väitöstutkijajaoston pj. 2018
 • Yliopiston hallituksen jäsen 2016–2017
 • Koulutusneuvoston jäsen 2014–2015

Luonnontieteellinen tiedekunta

 • Tiedekuntahallituksen jäsen 2014–2015, 2018–2021

Linkit ehdokkaan eri kanaviin

Twitter: PauliVaisanen

Facebook: ForTex

Tutkijaprofiili: Pauli Väsänen

ORCID

 

 

Tieteentekijöiden puheenjohtajistoehdokkaiden vaalipaneeli 3.11.2022

Kaikille Tieteentekijöiden jäsenille avoimessa vaalipaneelissa päästiin kuulemaan puheenjohtajistoon ehdolla olevien henkilöiden näkemyksiä muun muassa liiton toiminnan kehittämisestä ja edunvalvonnasta.