Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry on akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Yhdistyksen jäsenistöä työskentelee yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla ja kolmannella sektorilla. Yhteisenä tekijänä jäsenistölle on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu asiantuntijuus. Yhdistys tekee työtä jäsentensä palkka-, sosiaali- ja työsuhdeturvaetujen puolesta.

ITTE ry on Akavaan kuuluvan Tieteentekijöiden liiton (TTL) jäsenyhdistys. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa TTL:n ja sen paikallisosastojen, keskusjärjestönsä AKAVA:n, JUKO:n ja muiden Itä-Suomen yliopistossa toimivien ay-järjestöjen kanssa. Erityisen aktiivista yhteistyö on Informaatioalan akateemisten (INA) jäsenten kanssa. Yhdistys lisää vaikuttavuuttaan kasvattamalla jäsenmääräänsä ja edustamiensa henkilöstöryhmien järjestäytymisastetta yhdistykseen.

Edunvalvonta

Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja luottamusmiesten kautta sekä osallistumalla aktiivisesti yliopiston toiminnan kehittämiseen hallintoelimissä. Paikallistasolla pyritään turvaamaan ja parantamaan väitöskirjatyötä tekevien nuorempien tutkijoiden, yliopisto-opettajien, tutkijatohtoreiden, yliopistotutkijoiden, yliopistonlehtoreiden ja muiden yhdistykseemme kuuluvien etuja. Erityinen huomio kiinnitetään lyhytaikaisessa palvelussuhteessa toimivien asemaan. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä työllistymistä myös yliopiston ulkopuolelle. Yhdistys edistää tasa-arvon toteutumista. Yhdistys vaikuttaa siihen, että tutkimus, koulutus ja muu toiminta olisivat eettisesti vahvalla pohjalla. Apurahatutkijoiden ja kansainvälisten jäsenten asemaan liittyviin erityiskysymyksiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota.

Itä-Suomen yliopiston hallitus on aloittanut vuoden 2025 alusta alkavan rehtoraatin viisivuotisen toimikauden haun valmistelut. Kuulemisten ja lähetekeskustelun jälkeen yliopiston hallitus päätyi rehtorin ja kolmen vararehtorin toimintamalliin. Vararehtoreiden vastuualueet olisivat tutkimus, koulutus ja kansainvälinen toiminta. Muutokset rehtoraatin organisoitumisessa edellyttävät muutoksia yliopiston johtosääntöön. ITTE ry seuraa organisaatiomuutosta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että jäsenistön näkökulma otetaan huomioon uutta organisaatiota rakennettaessa. Sama koskee käynnissä olevaa kampuskehittämishanketta, jolla voi olla merkittävä vaikutus yliopistolla työskentelevien ITTEläisten työoloihin.

Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito

Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöönsä sähköpostin, jäsenkirjeiden, yhdistyksen www-kotisivujen ja Facebook-ryhmän avulla. Vuoden 2024 aikana suoritetaan jäsenkysely, jolla selvitetään sitä, minkälaisesta toiminnasta jäsenet ovat erityisesti kiinnostuneita ja mitkä ovat heidän tärkeimmät työelämään liittyvät huolenaiheensa, johon liiton edunvalvonnalla voidaan puuttua.

Jäsentoiminta

Yhdistys järjestää vuonna 2024 jäsenille tarkoitettuja koulutus- ja virkistystilaisuuksia. ITTE:n tavoitteena on saada enemmän jäseniä mukaan osallistumaan erilaisten edunvalvonta- ja muiden tehtävien hoitamiseen. Hallitus päättää muusta mahdollisesta toiminnasta jäsenkyselyn ja muun saadun palautteen pohjalta.

Tieteentekijöiden liitto on aktivoitunut uudenlaisten jäsenetujen tarjoamisessa esim. työllistymiseen ja uraohjautuvuuteen liittyen. Yhdistys viestii jäsenistöllensä aktiivisesti Tieteentekijöiden liiton uudistuvasta jäsenetutarjonnasta.

Yhdistys järjestää vuosittain jo perinteiseksi muodostuneita tapaamisia, kuten kevät- ja syyskokoukset, ekskursioita, Wappu-kuoharit ja Tutkijat terassilla-kesätapaamisen.

 

Säännöt

Lataa ITTEn säännöt PDF:nä tästä: itte_saannot